Tjänsteman i samtal med äldre kvinna.
Foto: Mostphotos

Ojämlik bedömning av socialtjänsten

Socialtjänsten bedömer kvinnor och män olika liksom äldre och yngre personer, och utredningskulturerna skiljer sig mellan kommunerna. Det här leder till en ojämlik bedömning menar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i sin nya rapport om skillnader i LSS-verksamhet, äldreomsorg och socialpsykiatri.

Undersökningen som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genomfört visar att det finns risk för omotiverade skillnader mellan könen och mellan olika åldrar. En större andel vuxna kvinnor beviljas insatser enligt LSS jämfört med vuxna män. Detta trots att de haft en liknande bedömd funktionsbegränsning. Män som utreds enligt Socialtjänstlagen (SoL) deltar i utredningssamtal i lägre utsträckning än kvinnor, visar ett annat exempel.

Rapporten tar också upp att det finns tecken på olika utredningskulturer i olika kommuner.

– Socialtjänsten fyller en viktig funktion för personer som behöver hjälp och stöd för att klara sin vardag. Utredningar och beslut kan få avgörande betydelse för dem. I dag vet vi väldigt lite om hur jämlik tillgången till socialtjänst är mellan grupper och mellan kommuner. Det är därför angeläget att bygga upp en grund av vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Eva Hagbjer, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i ett pressmeddelande.

Bedömning av äldre och yngre personer skiljer sig åt i vissa fall. Äldre och personer med funktionsnedsättning får inte frågor om beroendeproblematik och våld i nära relation under utredningen i samma utsträckning som andra. Brukare som är äldre än 65 år får i något mindre utsträckning sina önskemål tillgodosedda jämfört med brukare i åldern 18–64 år.

Relaterat

Närbild kvinna och man, båda nakna och 70+, håller ömt om varandra.

Sex i tredje och fjärde åldern

Synen på äldres sexualitet har gått från exkluderande och snuskig till att vara ett tecken på gott åldrande. Den sexuella frigörelsen har satt…

Äldre kvinna och man i en säng med händer på täcket tittar lyckligt på varann och skrattar.

Tv-serie synliggör äldres sexualitet och lust

Unga människor som dejtar varandra, ingår relationer, och har sex kan betraktas som vardagsmat i dagens tv-utbud. Men när realityserien Hotell romantik tar…

Åldrandet pågår ständigt och berör oss alla

Det nya vetenskapliga begreppet proaktivt åldrande kan förändra synen på åldrandet. Åldrande är något som pågår hela livet och det måste både samhället…

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…