Tjänsteman i samtal med äldre kvinna.
Foto: Mostphotos

Ojämlik bedömning av socialtjänsten

Socialtjänsten bedömer kvinnor och män olika liksom äldre och yngre personer, och utredningskulturerna skiljer sig mellan kommunerna. Det här leder till en ojämlik bedömning menar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i sin nya rapport om skillnader i LSS-verksamhet, äldreomsorg och socialpsykiatri.

Undersökningen som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genomfört visar att det finns risk för omotiverade skillnader mellan könen och mellan olika åldrar. En större andel vuxna kvinnor beviljas insatser enligt LSS jämfört med vuxna män. Detta trots att de haft en liknande bedömd funktionsbegränsning. Män som utreds enligt Socialtjänstlagen (SoL) deltar i utredningssamtal i lägre utsträckning än kvinnor, visar ett annat exempel.

Rapporten tar också upp att det finns tecken på olika utredningskulturer i olika kommuner.

– Socialtjänsten fyller en viktig funktion för personer som behöver hjälp och stöd för att klara sin vardag. Utredningar och beslut kan få avgörande betydelse för dem. I dag vet vi väldigt lite om hur jämlik tillgången till socialtjänst är mellan grupper och mellan kommuner. Det är därför angeläget att bygga upp en grund av vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Eva Hagbjer, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i ett pressmeddelande.

Bedömning av äldre och yngre personer skiljer sig åt i vissa fall. Äldre och personer med funktionsnedsättning får inte frågor om beroendeproblematik och våld i nära relation under utredningen i samma utsträckning som andra. Brukare som är äldre än 65 år får i något mindre utsträckning sina önskemål tillgodosedda jämfört med brukare i åldern 18–64 år.

Relaterat

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den…

På tal om språk och demens

Personer med demenssjukdom förlorar inte förmågan att kommunicera – de gör det bara lite annorlunda. Det är budskapet Lars-Christer Hydén vill förmedla, efter…

Man håller i lagbok

Äldrerätt – ett nytt rättsområde i Sverige

I USA har äldrerätten – som juridisk disciplin med fokus på den åldrande människans förutsättningar och behov – funnits i drygt femtio år.…

Fler nyheter

Detaljbild från avhandlingens omslag

Avhandling om boendemiljön för personer med parkinson

Nilla Andersson vid Lunds universitet har disputerat på en avhandling om boendefrågor för personer med Parkinsons sjukdom.

Kvinna som går med rullator

Större otrygghet bland äldre med hjälpmedel

Större otrygghet i hemmet och sämre bemötande av hemtjänstpersonal. Det upplever äldre med hjälpmedel, jämfört med dem som inte är hjälpmedelsanvändare. Det visar…

trött äldre kvinna sitter på säng

Äldres hälsa påverkas av klimatförändringarna

Allt fler områden i världen drabbas av höga temperaturer. Problemen är störst i länder med varmt klimat, men även sköra äldre personer i…