Foto: Mickes fotosida/Mostphotos

Promenader viktiga för måendet under pandemin

Forskare vid Umeå universitet har undersökt vad som fick äldre personer att må sämre under coronapandemin. Uteblivna promenader och att inte få gå och handla hade större effekt än att inte träffas socialt.

Det är belagt att äldre personer generellt mådde sämre under tiden för myndigheternas restriktioner under covid-19-pandemin. Däremot är det inte lika väl studerat mer exakt vad i restriktionerna som gjorde att måendet försämrades. Nu har forskargrupp från Umeå universitet studerat dessa samband.

Forskarna har använt sig av svaren från 41000 personer över 65 år i den stora undersökningen SHARE, som samlar in data från 25 europeiska länder och Israel, och som gjorde en speciell enkät i pandemins tidiga skede. De analyserade sedan svaren för att se vilka samband det fanns mellan restriktioner, försämrad psykisk hälsa och promenader, att gå och handla, träffa familjen samt att träffa fler än fem personer.

Studiens resultat visade något överraskande att promenader och att gå och handla hade en större effekt på det psykiska måendet än de sociala faktorerna. I en samlad modell framkom det sedan att minskade möjligheter att promenera var den främsta förklaringen till att restriktionerna ledde till att äldre personer mådde sämre under pandemin. Promenaderna förklarade ungefär en fjärdedel av detta samband.

Forskarna diskuterar möjliga orsaker till sina resultat. Det är exempelvis möjligt att många betraktade pausen från sociala aktiviteter som något övergående, och att de kanske inte träffar fler än fem personer så ofta i sitt vardagliga liv ändå. Att handla och att promenera är å andra sidan saker man gör ofta. De innehåller också ett visst mått av sociala möten.

Som grund för framtida beslut och strategier trycker forskargruppen på vikten av att upprätthålla vardagliga aktiviteter för äldre personer under tider med restriktioner som ett sätt att bibehålla en bättre psykisk hälsa för alla.

Läs den vetenskapliga artikeln

Relaterat

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…