Foto: Mickes fotosida/Mostphotos

Promenader viktiga för måendet under pandemin

Forskare vid Umeå universitet har undersökt vad som fick äldre personer att må sämre under coronapandemin. Uteblivna promenader och att inte få gå och handla hade större effekt än att inte träffas socialt.

Det är belagt att äldre personer generellt mådde sämre under tiden för myndigheternas restriktioner under covid-19-pandemin. Däremot är det inte lika väl studerat mer exakt vad i restriktionerna som gjorde att måendet försämrades. Nu har forskargrupp från Umeå universitet studerat dessa samband.

Forskarna har använt sig av svaren från 41000 personer över 65 år i den stora undersökningen SHARE, som samlar in data från 25 europeiska länder och Israel, och som gjorde en speciell enkät i pandemins tidiga skede. De analyserade sedan svaren för att se vilka samband det fanns mellan restriktioner, försämrad psykisk hälsa och promenader, att gå och handla, träffa familjen samt att träffa fler än fem personer.

Studiens resultat visade något överraskande att promenader och att gå och handla hade en större effekt på det psykiska måendet än de sociala faktorerna. I en samlad modell framkom det sedan att minskade möjligheter att promenera var den främsta förklaringen till att restriktionerna ledde till att äldre personer mådde sämre under pandemin. Promenaderna förklarade ungefär en fjärdedel av detta samband.

Forskarna diskuterar möjliga orsaker till sina resultat. Det är exempelvis möjligt att många betraktade pausen från sociala aktiviteter som något övergående, och att de kanske inte träffar fler än fem personer så ofta i sitt vardagliga liv ändå. Att handla och att promenera är å andra sidan saker man gör ofta. De innehåller också ett visst mått av sociala möten.

Som grund för framtida beslut och strategier trycker forskargruppen på vikten av att upprätthålla vardagliga aktiviteter för äldre personer under tider med restriktioner som ett sätt att bibehålla en bättre psykisk hälsa för alla.

Läs den vetenskapliga artikeln

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Fler nyheter

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra…