Fotot: Andyhoech/Mostphotos

Rapport lyfter fram boenden för äldre personer med missbruk

Boenden för äldre personer med missbruksproblematik finns i ett tjugotal kommuner i landet. Det visar en ny kartläggning från Lunds universitet.

En grupp inom omsorgen som det inte talas om så mycket, men som behöver extra stöd är äldre personer med långvarig missbruksproblematik och komplexa behov. I den nya rapporten Specialiserade boenden för äldre med långvarig missbruks- problematik. Lärdomar, utmaningar och rekommendationer, har Håkan Jönson och Tove Harnett vid Lunds universitet genomfört en nationell kartläggning av specialiserade stöd- och omsorgsboenden för dessa personer. Slutsatserna och rekommendationerna bygger på en genomgång av forskningen och intervjuer med personal, hyresgäster och handläggare inom socialtjänsten.

De boenden som rapportförfattarna har kartlagt accepterar användning av droger och alkohol, och meningen är att de ska vara långsiktiga bostadslösningar, ofta livet ut. I Sverige finns den här typen av boenden i ett tjugotal kommuner, där både kommunens storlek och traditioner inom socialtjänsten spelar in för om det finns. Men flera av intervjupersonerna i andra kommuner efterfrågar liknande lösningar.

De flesta hyresgäster tycks trivas bra i sina boenden och hänvisar exempelvis till att de tidigare varit hemlösa, eller att de upplevt boenden med för strikta regler och kaos, hot och våld från andra boende. Historiskt har liknande boenden varit mer av slutna institutioner, medan de nu inte är lika inblandade i hyresgästernas planer med socialtjänsten. Samtidigt vet många av de boende inte vem som är deras handläggare på socialtjänsten, vilket skapar andra problem, exempelvis när det är dags att flytta.

I rapportens rekommendationer framhåller författarna att dessa boenden är utmanande miljöer, och att det viktigt med systematisk uppföljning där hyresgästerna är delaktiga. Dels handlar det om en individuell uppföljning från socialtjänstens sida, dels handlar det om en uppföljning kring boendet, hur det fungerar och hur det bör fungera.

– Boendena ska varken idylliseras eller målas ut som förskräckliga platser. Vi har sett att det behövs mer uppföljning av verksamheten som pågår där, annars riskerar den allmänna miljön att bli tillåtande och gränslös på ett sätt som gör att människor far illa, säger Tove Harnett i ett pressmeddelande.

Läs rapporten

Håkan Jönson och Tove Harnett (2023). Specialiserade boenden för äldre med långvarig missbruksproblematik. Lärdomar, utmaningar och rekommendationer. Research reports in social work, Socialhögskolan, Lunds universitet.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Fler nyheter

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Inte helt klart hur deltid påverkar pensionen

Den som arbetat mer heltid får högre pension än den som arbetat mer deltid, något som påverkar fler kvinnor. Nu har Inspektionen för…