Fotot: Andyhoech/Mostphotos

Rapport lyfter fram boenden för äldre personer med missbruk

Boenden för äldre personer med missbruksproblematik finns i ett tjugotal kommuner i landet. Det visar en ny kartläggning från Lunds universitet.

En grupp inom omsorgen som det inte talas om så mycket, men som behöver extra stöd är äldre personer med långvarig missbruksproblematik och komplexa behov. I den nya rapporten Specialiserade boenden för äldre med långvarig missbruks- problematik. Lärdomar, utmaningar och rekommendationer, har Håkan Jönson och Tove Harnett vid Lunds universitet genomfört en nationell kartläggning av specialiserade stöd- och omsorgsboenden för dessa personer. Slutsatserna och rekommendationerna bygger på en genomgång av forskningen och intervjuer med personal, hyresgäster och handläggare inom socialtjänsten.

De boenden som rapportförfattarna har kartlagt accepterar användning av droger och alkohol, och meningen är att de ska vara långsiktiga bostadslösningar, ofta livet ut. I Sverige finns den här typen av boenden i ett tjugotal kommuner, där både kommunens storlek och traditioner inom socialtjänsten spelar in för om det finns. Men flera av intervjupersonerna i andra kommuner efterfrågar liknande lösningar.

De flesta hyresgäster tycks trivas bra i sina boenden och hänvisar exempelvis till att de tidigare varit hemlösa, eller att de upplevt boenden med för strikta regler och kaos, hot och våld från andra boende. Historiskt har liknande boenden varit mer av slutna institutioner, medan de nu inte är lika inblandade i hyresgästernas planer med socialtjänsten. Samtidigt vet många av de boende inte vem som är deras handläggare på socialtjänsten, vilket skapar andra problem, exempelvis när det är dags att flytta.

I rapportens rekommendationer framhåller författarna att dessa boenden är utmanande miljöer, och att det viktigt med systematisk uppföljning där hyresgästerna är delaktiga. Dels handlar det om en individuell uppföljning från socialtjänstens sida, dels handlar det om en uppföljning kring boendet, hur det fungerar och hur det bör fungera.

– Boendena ska varken idylliseras eller målas ut som förskräckliga platser. Vi har sett att det behövs mer uppföljning av verksamheten som pågår där, annars riskerar den allmänna miljön att bli tillåtande och gränslös på ett sätt som gör att människor far illa, säger Tove Harnett i ett pressmeddelande.

Läs rapporten

Håkan Jönson och Tove Harnett (2023). Specialiserade boenden för äldre med långvarig missbruksproblematik. Lärdomar, utmaningar och rekommendationer. Research reports in social work, Socialhögskolan, Lunds universitet.

Relaterat

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Fler nyheter

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…

Samverkan är ett måste för att anhöriga ska orka

–För att vi som anhöriga skulle orka var det helt avgörande att de flesta instanserna kring vår son samverkade, när han insjuknade i…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…