Kommunal släppte nyligen rapporten En bättre arbetsmiljö är möjlig – en rapport om äldreomsorgens bemanning som bygger på enkätsvar från personal. Foto: Kommunal

Rapport: Ohållbar arbetsmiljö inom äldreomsorgen

Sju av tio som arbetar inom äldreomsorgen är oroliga att de inte kommer att orka jobba fram till pensionsåldern. Dessutom är branschen kroniskt underbemannad och arbetsmiljön ohållbar. Det visar en rapport från Kommunal.

Fackföreningen Kommunal släppte nyligen rapporten En bättre arbetsmiljö är möjlig – en rapport om äldreomsorgens bemanning som bygger på 8 500 enkätsvar från undersköterskor och vårdbiträden.

Rapporten visar att det finns stora arbetsmiljöbrister, något som leder till att endast tre av tio tror att de kommer att orka arbeta fram till pensionen. Dessutom är många verksamheter kroniskt underbemannade och har en orealistiskt hög arbetsbelastning.

Ungefär hälften av personalen har svårt att hinna med att ta kortare pauser under en arbetsvecka och 37 respektive 47 procent känner sig psykiskt och fysiskt trötta efter sina arbetspass.

– Resultaten pekar tydligt på att arbetsmiljön förvärras kraftigt när bemanningen är otillräcklig. Upplevelser av fysisk och psykisk trötthet ökar och underbemanning försämrar möjligheterna till återhämtning både under och mellan arbetspassen, säger rapportförfattaren och utredaren Maria Ahlsten i en video på Kommunals webbsida.

Enligt henne styrs bemanningen i dag av kostnadspress och minutstyrda arbetsmoment, något som har bidragit till att äldreomsorgen har högst sjukfrånvaro och högst antal arbetsorsakade besvär på hela arbetsmarknaden.

– Bemanningen oavsett om den är tillräcklig eller otillräcklig har en stor inverkan på hur nöjd man är med sin arbetsplats och viljan att arbeta kvar, säger hon och fortsätter:

– Bra arbetsgivare, arbetsvillkor och arbetsmiljö är förutsättningar för att locka kompetens och mer personal samt för att fler ska vilja utbilda sig inom vård och omsorg.

Relaterat

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…