Kommunal släppte nyligen rapporten En bättre arbetsmiljö är möjlig – en rapport om äldreomsorgens bemanning som bygger på enkätsvar från personal. Foto: Kommunal

Rapport: Ohållbar arbetsmiljö inom äldreomsorgen

Sju av tio som arbetar inom äldreomsorgen är oroliga att de inte kommer att orka jobba fram till pensionsåldern. Dessutom är branschen kroniskt underbemannad och arbetsmiljön ohållbar. Det visar en rapport från Kommunal.

Fackföreningen Kommunal släppte nyligen rapporten En bättre arbetsmiljö är möjlig – en rapport om äldreomsorgens bemanning som bygger på 8 500 enkätsvar från undersköterskor och vårdbiträden.

Rapporten visar att det finns stora arbetsmiljöbrister, något som leder till att endast tre av tio tror att de kommer att orka arbeta fram till pensionen. Dessutom är många verksamheter kroniskt underbemannade och har en orealistiskt hög arbetsbelastning.

Ungefär hälften av personalen har svårt att hinna med att ta kortare pauser under en arbetsvecka och 37 respektive 47 procent känner sig psykiskt och fysiskt trötta efter sina arbetspass.

– Resultaten pekar tydligt på att arbetsmiljön förvärras kraftigt när bemanningen är otillräcklig. Upplevelser av fysisk och psykisk trötthet ökar och underbemanning försämrar möjligheterna till återhämtning både under och mellan arbetspassen, säger rapportförfattaren och utredaren Maria Ahlsten i en video på Kommunals webbsida.

Enligt henne styrs bemanningen i dag av kostnadspress och minutstyrda arbetsmoment, något som har bidragit till att äldreomsorgen har högst sjukfrånvaro och högst antal arbetsorsakade besvär på hela arbetsmarknaden.

– Bemanningen oavsett om den är tillräcklig eller otillräcklig har en stor inverkan på hur nöjd man är med sin arbetsplats och viljan att arbeta kvar, säger hon och fortsätter:

– Bra arbetsgivare, arbetsvillkor och arbetsmiljö är förutsättningar för att locka kompetens och mer personal samt för att fler ska vilja utbilda sig inom vård och omsorg.

Relaterat

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Fler nyheter

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Allt fler äldre med infektionsdiagnos på sjukhus

Mellan 1998 och 2019 ökade andelen vårddygn för personer med infektionsdiagnos från 11 till 21 procent. Ökningen är störst bland äldre personer över…