Kommunal släppte nyligen rapporten En bättre arbetsmiljö är möjlig – en rapport om äldreomsorgens bemanning som bygger på enkätsvar från personal. Foto: Kommunal

Rapport: Ohållbar arbetsmiljö inom äldreomsorgen

Sju av tio som arbetar inom äldreomsorgen är oroliga att de inte kommer att orka jobba fram till pensionsåldern. Dessutom är branschen kroniskt underbemannad och arbetsmiljön ohållbar. Det visar en rapport från Kommunal.

Fackföreningen Kommunal släppte nyligen rapporten En bättre arbetsmiljö är möjlig – en rapport om äldreomsorgens bemanning som bygger på 8 500 enkätsvar från undersköterskor och vårdbiträden.

Rapporten visar att det finns stora arbetsmiljöbrister, något som leder till att endast tre av tio tror att de kommer att orka arbeta fram till pensionen. Dessutom är många verksamheter kroniskt underbemannade och har en orealistiskt hög arbetsbelastning.

Ungefär hälften av personalen har svårt att hinna med att ta kortare pauser under en arbetsvecka och 37 respektive 47 procent känner sig psykiskt och fysiskt trötta efter sina arbetspass.

– Resultaten pekar tydligt på att arbetsmiljön förvärras kraftigt när bemanningen är otillräcklig. Upplevelser av fysisk och psykisk trötthet ökar och underbemanning försämrar möjligheterna till återhämtning både under och mellan arbetspassen, säger rapportförfattaren och utredaren Maria Ahlsten i en video på Kommunals webbsida.

Enligt henne styrs bemanningen i dag av kostnadspress och minutstyrda arbetsmoment, något som har bidragit till att äldreomsorgen har högst sjukfrånvaro och högst antal arbetsorsakade besvär på hela arbetsmarknaden.

– Bemanningen oavsett om den är tillräcklig eller otillräcklig har en stor inverkan på hur nöjd man är med sin arbetsplats och viljan att arbeta kvar, säger hon och fortsätter:

– Bra arbetsgivare, arbetsvillkor och arbetsmiljö är förutsättningar för att locka kompetens och mer personal samt för att fler ska vilja utbilda sig inom vård och omsorg.

Relaterat

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Fler nyheter

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…