Kommunal släppte nyligen rapporten En bättre arbetsmiljö är möjlig – en rapport om äldreomsorgens bemanning som bygger på enkätsvar från personal. Foto: Kommunal

Rapport: Ohållbar arbetsmiljö inom äldreomsorgen

Sju av tio som arbetar inom äldreomsorgen är oroliga att de inte kommer att orka jobba fram till pensionsåldern. Dessutom är branschen kroniskt underbemannad och arbetsmiljön ohållbar. Det visar en rapport från Kommunal.

Fackföreningen Kommunal släppte nyligen rapporten En bättre arbetsmiljö är möjlig – en rapport om äldreomsorgens bemanning som bygger på 8 500 enkätsvar från undersköterskor och vårdbiträden.

Rapporten visar att det finns stora arbetsmiljöbrister, något som leder till att endast tre av tio tror att de kommer att orka arbeta fram till pensionen. Dessutom är många verksamheter kroniskt underbemannade och har en orealistiskt hög arbetsbelastning.

Ungefär hälften av personalen har svårt att hinna med att ta kortare pauser under en arbetsvecka och 37 respektive 47 procent känner sig psykiskt och fysiskt trötta efter sina arbetspass.

– Resultaten pekar tydligt på att arbetsmiljön förvärras kraftigt när bemanningen är otillräcklig. Upplevelser av fysisk och psykisk trötthet ökar och underbemanning försämrar möjligheterna till återhämtning både under och mellan arbetspassen, säger rapportförfattaren och utredaren Maria Ahlsten i en video på Kommunals webbsida.

Enligt henne styrs bemanningen i dag av kostnadspress och minutstyrda arbetsmoment, något som har bidragit till att äldreomsorgen har högst sjukfrånvaro och högst antal arbetsorsakade besvär på hela arbetsmarknaden.

– Bemanningen oavsett om den är tillräcklig eller otillräcklig har en stor inverkan på hur nöjd man är med sin arbetsplats och viljan att arbeta kvar, säger hon och fortsätter:

– Bra arbetsgivare, arbetsvillkor och arbetsmiljö är förutsättningar för att locka kompetens och mer personal samt för att fler ska vilja utbilda sig inom vård och omsorg.

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Fler nyheter

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…