Rapport omvärderar kostnaden för vård i hemmet

En ny studie från FoU i Väst undersöker kostnaden för patienter i kommunal vård och omsorg. Inte sällan kan vård i hemmet vara dyrare än vården på korttids- och särskilt boende.

Rapportens omslagDet finns äldre studier som visar att vård av äldre personer i hemmet oftast är billigare än andra vårdformer. Dessutom är patienterna ofta med nöjda. En svaghet i dessa undersökningar har varit vilka kostnader som tas med i kalkylen, till exempel räknar de ofta inte med hemtjänstinsatserna.

Nu har FoU i Väst på Göteborgsregionen gjort en studie för att se hur den kommunala hälso- och sjukvården har förändrats, och vad vård och omsorg kostar för några typgrupper av patienter.

I studiens intervjuer framkommer att patienterna i den kommunal hälso- och sjukvården skrivs ut tidigare och är sjukare än för tio år sedan, något som leder till mer omfattande insatser. Fler personer får avancerad behandling i hemmet. Fler patienter har också psykisk problematik och komplexa behov.

FoU i Väst tog fram sju patientfall och beskrev deras kostnader och kunde se ett spann i kostnaden från 33 000 kronor till 179 000 kronor. Samtidigt uppgick kostnaden för vård på särskilt boende till 71 000 kronor i månaden. De konstaterar att hälso- och sjukvårdsinsatser står för en mindre del av kostnaden för vård i hemmet, där lejonparten är restid, dokumentation, förberedelsetid och möten för hemtjänstens personal.

Kostnaden beror på flera faktorer. Om en patient bor långt från hemsjukvårdens och hemtjänstens lokaler, och om hen behöver många besök, ökar självklart kostnaden.

Läs rapporten

Theresa Larsen och Hilda Svensson (2021). Vad kostar det att vårda patienter i kommunal vård och omsorg? FoU i Väst, Göteborgsregionen.

Relaterat

ÄiC-podden avsnitt 19: Samverkan – och annat socialt

I det här avsnittet pratar redaktionen om det senaste numret av tidskriften, #3/22. Temat i tidningen den här gången är samverkan mellan vårdgivare – ett arbetssätt som inte alltid är så lätt. Dessutom tipsar redaktionen om några speciella artiklar i…

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den egna vården, vilket kan leda till fel prioriteringar och en ojämlik vård.

Nya resultat ger hopp om läkemedel mot alzheimer

En svensk läkemedelskandidat från Bioartic har visat goda preliminära resultat från en fas tre-studie. Den kognitiva och funktionella försämringen minskade med 27 procent efter 18 månaders behandling.

Fler nyheter

Forskare undersöker hur bilder kan hjälpa personer med demens

Personer med demenssjukdom kan ibland ha svårt att göra egna val. Nu ska ett nytt forskningsprojekt undersöka om samtalsmattor med bilder kan hjälpa personer med demens när de är med och fattar beslut.

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man svar stämmer inte alla gånger. Det fick forskarna på Göteborgs universitet erfara när de undersökte sambandet mellan…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på tidig diagnostik och förebyggande arbete riktad mot alzheimer.