Rapport omvärderar kostnaden för vård i hemmet

En ny studie från FoU i Väst undersöker kostnaden för patienter i kommunal vård och omsorg. Inte sällan kan vård i hemmet vara dyrare än vården på korttids- och särskilt boende.

Rapportens omslagDet finns äldre studier som visar att vård av äldre personer i hemmet oftast är billigare än andra vårdformer. Dessutom är patienterna ofta med nöjda. En svaghet i dessa undersökningar har varit vilka kostnader som tas med i kalkylen, till exempel räknar de ofta inte med hemtjänstinsatserna.

Nu har FoU i Väst på Göteborgsregionen gjort en studie för att se hur den kommunala hälso- och sjukvården har förändrats, och vad vård och omsorg kostar för några typgrupper av patienter.

I studiens intervjuer framkommer att patienterna i den kommunal hälso- och sjukvården skrivs ut tidigare och är sjukare än för tio år sedan, något som leder till mer omfattande insatser. Fler personer får avancerad behandling i hemmet. Fler patienter har också psykisk problematik och komplexa behov.

FoU i Väst tog fram sju patientfall och beskrev deras kostnader och kunde se ett spann i kostnaden från 33 000 kronor till 179 000 kronor. Samtidigt uppgick kostnaden för vård på särskilt boende till 71 000 kronor i månaden. De konstaterar att hälso- och sjukvårdsinsatser står för en mindre del av kostnaden för vård i hemmet, där lejonparten är restid, dokumentation, förberedelsetid och möten för hemtjänstens personal.

Kostnaden beror på flera faktorer. Om en patient bor långt från hemsjukvårdens och hemtjänstens lokaler, och om hen behöver många besök, ökar självklart kostnaden.

Läs rapporten

Theresa Larsen och Hilda Svensson (2021). Vad kostar det att vårda patienter i kommunal vård och omsorg? FoU i Väst, Göteborgsregionen.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression och suicida tankar, för framför allt kvinnliga omsorgsgivare. Det visar en rapport som forskare från Högskolan Dalarna…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny rapport i samarbete mellan Umeå universitet och idrottsförbunden.

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna individanpassa strokevården.

Fler nyheter

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område och tjänar bra. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet som presenteras vid den europeiska strokekonferensen…

Inte helt klart hur deltid påverkar pensionen

Den som arbetat mer heltid får högre pension än den som arbetat mer deltid, något som påverkar fler kvinnor. Nu har Inspektionen för socialförsäkringen undersökt vilken kunskap som finns om deltid och pension.