Rapport omvärderar kostnaden för vård i hemmet

En ny studie från FoU i Väst undersöker kostnaden för patienter i kommunal vård och omsorg. Inte sällan kan vård i hemmet vara dyrare än vården på korttids- och särskilt boende.

Rapportens omslagDet finns äldre studier som visar att vård av äldre personer i hemmet oftast är billigare än andra vårdformer. Dessutom är patienterna ofta med nöjda. En svaghet i dessa undersökningar har varit vilka kostnader som tas med i kalkylen, till exempel räknar de ofta inte med hemtjänstinsatserna.

Nu har FoU i Väst på Göteborgsregionen gjort en studie för att se hur den kommunala hälso- och sjukvården har förändrats, och vad vård och omsorg kostar för några typgrupper av patienter.

I studiens intervjuer framkommer att patienterna i den kommunal hälso- och sjukvården skrivs ut tidigare och är sjukare än för tio år sedan, något som leder till mer omfattande insatser. Fler personer får avancerad behandling i hemmet. Fler patienter har också psykisk problematik och komplexa behov.

FoU i Väst tog fram sju patientfall och beskrev deras kostnader och kunde se ett spann i kostnaden från 33 000 kronor till 179 000 kronor. Samtidigt uppgick kostnaden för vård på särskilt boende till 71 000 kronor i månaden. De konstaterar att hälso- och sjukvårdsinsatser står för en mindre del av kostnaden för vård i hemmet, där lejonparten är restid, dokumentation, förberedelsetid och möten för hemtjänstens personal.

Kostnaden beror på flera faktorer. Om en patient bor långt från hemsjukvårdens och hemtjänstens lokaler, och om hen behöver många besök, ökar självklart kostnaden.

Läs rapporten

Theresa Larsen och Hilda Svensson (2021). Vad kostar det att vårda patienter i kommunal vård och omsorg? FoU i Väst, Göteborgsregionen.

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar en rapport från Socialstyrelsen att det fortfarande är stora skillnader när det gäller hur lång tid det…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde situationen. Det visar Elisabeth Carlstedt i en ny studie.

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att det går att att upptäcka tecken på depression hos äldre med hjälp av frågeformulär.

Fler nyheter

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det i efterhand. Filminspelningen är cirka 55 minuter och finns tillgänglig för alla på vår youtube-kanal.

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara ett sätt att identifiera personer med hög risk för detta.

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands regelverk, men även av normer och regler i sitt tidigare hemland.