Foto på mynt i olika stora staplar

Så mycket lägre pension har utrikes födda

Pensionsmyndigheten har sammanställt statistik över utrikes födda personers pensioner. I genomsnitt har de 13 procent lägre pension.

Av befolkningen över 66 år är 14 procent födda utanför landets gränser. De har i genomsnitt 13 procent lägre pension än inrikesfödda enligt ny statistik som Pensionsmyndigheten har tagit fram i en ny rapport.

– Den lägre disponibla inkomsten för utrikes födda beror främst på att både den allmänna pensionen och tjänstepensionen utgår från inkomsterna under yrkeslivet. Många utrikes födda som är pensionärer i dag har kommit till Sverige mitt i livet och har därför inte tjänat in pension i Sverige under lika många år som inrikes födda. De har dessutom under dessa färre år i allmänhet haft en lägre lön än inrikes födda, säger Tommy Lowén, analytiker på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Skillnaden blir tydlig när man jämför andelen pensionärer utan inkomstgrundad pension. Bland utrikes födda rör det sig om elva procent, bland inrikes födda endast en procent. Som en konsekvens har 23 procent av utrikesfödda en relativ låg ekonomisk standard. Samma siffra för personer födda i Sverige är nio procent. Bland kvinnor födda i Afrika och Asien handlar det om 51 procent.

För att få full garantipension krävs det dessutom att man varit bosatt i Sverige i 40 år, vilket ger en sämre ekonomi för personer som kommit hit senare i livet.

Relaterat

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…