Foto på mynt i olika stora staplar

Så mycket lägre pension har utrikes födda

Pensionsmyndigheten har sammanställt statistik över utrikes födda personers pensioner. I genomsnitt har de 13 procent lägre pension.

Av befolkningen över 66 år är 14 procent födda utanför landets gränser. De har i genomsnitt 13 procent lägre pension än inrikesfödda enligt ny statistik som Pensionsmyndigheten har tagit fram i en ny rapport.

– Den lägre disponibla inkomsten för utrikes födda beror främst på att både den allmänna pensionen och tjänstepensionen utgår från inkomsterna under yrkeslivet. Många utrikes födda som är pensionärer i dag har kommit till Sverige mitt i livet och har därför inte tjänat in pension i Sverige under lika många år som inrikes födda. De har dessutom under dessa färre år i allmänhet haft en lägre lön än inrikes födda, säger Tommy Lowén, analytiker på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Skillnaden blir tydlig när man jämför andelen pensionärer utan inkomstgrundad pension. Bland utrikes födda rör det sig om elva procent, bland inrikes födda endast en procent. Som en konsekvens har 23 procent av utrikesfödda en relativ låg ekonomisk standard. Samma siffra för personer födda i Sverige är nio procent. Bland kvinnor födda i Afrika och Asien handlar det om 51 procent.

För att få full garantipension krävs det dessutom att man varit bosatt i Sverige i 40 år, vilket ger en sämre ekonomi för personer som kommit hit senare i livet.

Relaterat

ÄiC-podden avsnitt 19: Samverkan – och annat socialt

I det här avsnittet pratar redaktionen om det senaste numret av tidskriften, #3/22. Temat i tidningen den här gången är samverkan mellan vårdgivare…

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den…

Nya resultat ger hopp om läkemedel mot alzheimer

En svensk läkemedelskandidat från Bioartic har visat goda preliminära resultat från en fas tre-studie. Den kognitiva och funktionella försämringen minskade med 27 procent…

Fler nyheter

Forskare undersöker hur bilder kan hjälpa personer med demens

Personer med demenssjukdom kan ibland ha svårt att göra egna val. Nu ska ett nytt forskningsprojekt undersöka om samtalsmattor med bilder kan hjälpa…

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…