Foto på mynt i olika stora staplar

Så mycket lägre pension har utrikes födda

Pensionsmyndigheten har sammanställt statistik över utrikes födda personers pensioner. I genomsnitt har de 13 procent lägre pension.

Av befolkningen över 66 år är 14 procent födda utanför landets gränser. De har i genomsnitt 13 procent lägre pension än inrikesfödda enligt ny statistik som Pensionsmyndigheten har tagit fram i en ny rapport.

– Den lägre disponibla inkomsten för utrikes födda beror främst på att både den allmänna pensionen och tjänstepensionen utgår från inkomsterna under yrkeslivet. Många utrikes födda som är pensionärer i dag har kommit till Sverige mitt i livet och har därför inte tjänat in pension i Sverige under lika många år som inrikes födda. De har dessutom under dessa färre år i allmänhet haft en lägre lön än inrikes födda, säger Tommy Lowén, analytiker på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Skillnaden blir tydlig när man jämför andelen pensionärer utan inkomstgrundad pension. Bland utrikes födda rör det sig om elva procent, bland inrikes födda endast en procent. Som en konsekvens har 23 procent av utrikesfödda en relativ låg ekonomisk standard. Samma siffra för personer födda i Sverige är nio procent. Bland kvinnor födda i Afrika och Asien handlar det om 51 procent.

För att få full garantipension krävs det dessutom att man varit bosatt i Sverige i 40 år, vilket ger en sämre ekonomi för personer som kommit hit senare i livet.

Relaterat

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka…

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja…

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att…

Fler nyheter

Fett i lymfkörtlar ger sämre immunförsvar när vi åldras

Lymfkörtlar fungerar normalt som försvarshögkvarter för vårt immunförsvar. En studie från Uppsala universitet visar varför våra lymfkörtlar förlorar sin funktion när vi åldras…

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…