Foto på mynt i olika stora staplar

Så mycket lägre pension har utrikes födda

Pensionsmyndigheten har sammanställt statistik över utrikes födda personers pensioner. I genomsnitt har de 13 procent lägre pension.

Av befolkningen över 66 år är 14 procent födda utanför landets gränser. De har i genomsnitt 13 procent lägre pension än inrikesfödda enligt ny statistik som Pensionsmyndigheten har tagit fram i en ny rapport.

– Den lägre disponibla inkomsten för utrikes födda beror främst på att både den allmänna pensionen och tjänstepensionen utgår från inkomsterna under yrkeslivet. Många utrikes födda som är pensionärer i dag har kommit till Sverige mitt i livet och har därför inte tjänat in pension i Sverige under lika många år som inrikes födda. De har dessutom under dessa färre år i allmänhet haft en lägre lön än inrikes födda, säger Tommy Lowén, analytiker på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Skillnaden blir tydlig när man jämför andelen pensionärer utan inkomstgrundad pension. Bland utrikes födda rör det sig om elva procent, bland inrikes födda endast en procent. Som en konsekvens har 23 procent av utrikesfödda en relativ låg ekonomisk standard. Samma siffra för personer födda i Sverige är nio procent. Bland kvinnor födda i Afrika och Asien handlar det om 51 procent.

För att få full garantipension krävs det dessutom att man varit bosatt i Sverige i 40 år, vilket ger en sämre ekonomi för personer som kommit hit senare i livet.

Relaterat

Så ska en app förbättra vården för personer med demens

De allra flesta som drabbas av demens får också psykiska symptom, till exempel vanföreställningar och ångest. Nu hoppas forskare vid Jönköping university att…

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…