Foto på mynt i olika stora staplar

Så mycket lägre pension har utrikes födda

Pensionsmyndigheten har sammanställt statistik över utrikes födda personers pensioner. I genomsnitt har de 13 procent lägre pension.

Av befolkningen över 66 år är 14 procent födda utanför landets gränser. De har i genomsnitt 13 procent lägre pension än inrikesfödda enligt ny statistik som Pensionsmyndigheten har tagit fram i en ny rapport.

– Den lägre disponibla inkomsten för utrikes födda beror främst på att både den allmänna pensionen och tjänstepensionen utgår från inkomsterna under yrkeslivet. Många utrikes födda som är pensionärer i dag har kommit till Sverige mitt i livet och har därför inte tjänat in pension i Sverige under lika många år som inrikes födda. De har dessutom under dessa färre år i allmänhet haft en lägre lön än inrikes födda, säger Tommy Lowén, analytiker på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Skillnaden blir tydlig när man jämför andelen pensionärer utan inkomstgrundad pension. Bland utrikes födda rör det sig om elva procent, bland inrikes födda endast en procent. Som en konsekvens har 23 procent av utrikesfödda en relativ låg ekonomisk standard. Samma siffra för personer födda i Sverige är nio procent. Bland kvinnor födda i Afrika och Asien handlar det om 51 procent.

För att få full garantipension krävs det dessutom att man varit bosatt i Sverige i 40 år, vilket ger en sämre ekonomi för personer som kommit hit senare i livet.

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Fler nyheter

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands…