Foto: Arne Trautmann/Mostphotos

Specialistsjuksköterskor tas inte tillvara

En ny rapport från Högskolan Kristianstad konstaterar att specialistsjuksköterskor inom vård av äldre är nöjda med sin utbildning och sitt yrkesliv. Men många tycker att arbetsplatsen inte tar vara på deras kompetens.

Högskolan i Kristianstad har publicerat en rapport i samarbete med sex andra lärosäten, där de genomfört en enkätstudie med specialistsjuksköterskor inom vård av äldre, om hur de upplevt sin utbildning och sitt arbetsliv efter examen. De flesta känner sig nöjda, men samtidigt känner så många som en fjärdedel att arbetsgivarna inte tar deras kompetens tillvara.

– Rapporten visar att det finns mycket kvar att göra för att öka medvetenhet hos arbetsgivare för att säkerställa att specialistsjuksköterskorna kan ges möjlighet till att bidra maximalt till vården, säger Ingela Beck, vid Högskolan Kristianstad som varit projektledare i studien som rapporten baseras på.

Det saknas också en egen klassificering för den här yrkesgruppen.

– Det är ett systemfel att det saknas specifik klassificering för specialistsjuksköterskor vård av äldre. Det är klart att det är svårare att hitta jobb om det inte finns annonser ute för de här tjänsterna, säger medförfattaren Anne-Marie Boström, forskare på Karolinska institutet och medförfattare till rapporten.

Läs rapporten

Ingela Beck, Helena Larsson och Anne-Marie Boström (2024). Erfarenheter av specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning vård av äldre och av arbetslivet efter utbildningen: En enkätstudie. Kristanstad university press.

Relaterat

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…