Svårt för äldre transpersoner att få rätt stöd

En ny studie från Mittuniversitetet konstaterar att socialarbetare har svårt att ge transpersoner det stöd de behöver. En orsak är bristande erfarenhet och kunskap kring målgruppen.

I en nypublicerad artikel i Journal of social service research har Sofia Smolle och Majen Espvall gjort intervjuer med 16 socialarbetare, varav de flesta var biståndshandläggare, för att undersöka deras kunskap, erfarenheter och förutsättningar att ge stöd till transpersoner. Och de intervjuade uttrycker att de har svårigheter när de ska bemöta transpersoner.

– De saknar erfarenhet och kunskap av att möta den här målgruppen. Det kan handla om att de har svårt att veta vilka begrepp de ska använda, eller vilken terminologi som personerna önskar, vilket kan bidra till att de inte ställer frågor kring det här och tar reda på vilka behov som finns, säger Sofia Smolle i en intervju med P4 Jämtland.

I sin artikel föreslår Sofia Smolle och Majen Espvall att arbetsplatserna måste arbeta med reflektion och ett normkritiskt förhållningssätt för att kunna fånga in äldre transpersoners erfarenheter och behov bortom stereotypa föreställningar. För det behöver man skapa förutsättningar inom organisationerna, och till exempel skapa en historisk förståelse av den exkludering många transpersoner utsätts för.

Läs artikeln

Sofia Smolle och Majen Espvall (2021). Transgender competence in social work with older adults in Sweden. Journal of social service research.

Relaterat

Så ska en app förbättra vården för personer med demens

De allra flesta som drabbas av demens får också psykiska symptom, till exempel vanföreställningar och ångest. Nu hoppas forskare vid Jönköping university att en app ska förbättra vården och livskvaliteten för dessa personer.

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att forskningen kanske överdriver de goda effekterna.

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på i en ny studie med hjälp av den så kallade FMT-metoden.

Fler nyheter

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar resultat i Magnus Lindh-Rengifos avhandling som lagts fram vid Lunds universitet.

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning om äldres hälsa och välbefinnande.

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar. Det visar en studie från Göteborgs universitet som bygger på data från 1 500 patienter.