Svårt för äldre transpersoner att få rätt stöd

En ny studie från Mittuniversitetet konstaterar att socialarbetare har svårt att ge transpersoner det stöd de behöver. En orsak är bristande erfarenhet och kunskap kring målgruppen.

I en nypublicerad artikel i Journal of social service research har Sofia Smolle och Majen Espvall gjort intervjuer med 16 socialarbetare, varav de flesta var biståndshandläggare, för att undersöka deras kunskap, erfarenheter och förutsättningar att ge stöd till transpersoner. Och de intervjuade uttrycker att de har svårigheter när de ska bemöta transpersoner.

– De saknar erfarenhet och kunskap av att möta den här målgruppen. Det kan handla om att de har svårt att veta vilka begrepp de ska använda, eller vilken terminologi som personerna önskar, vilket kan bidra till att de inte ställer frågor kring det här och tar reda på vilka behov som finns, säger Sofia Smolle i en intervju med P4 Jämtland.

I sin artikel föreslår Sofia Smolle och Majen Espvall att arbetsplatserna måste arbeta med reflektion och ett normkritiskt förhållningssätt för att kunna fånga in äldre transpersoners erfarenheter och behov bortom stereotypa föreställningar. För det behöver man skapa förutsättningar inom organisationerna, och till exempel skapa en historisk förståelse av den exkludering många transpersoner utsätts för.

Läs artikeln

Sofia Smolle och Majen Espvall (2021). Transgender competence in social work with older adults in Sweden. Journal of social service research.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression och suicida tankar, för framför allt kvinnliga omsorgsgivare. Det visar en rapport som forskare från Högskolan Dalarna…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny rapport i samarbete mellan Umeå universitet och idrottsförbunden.

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna individanpassa strokevården.

Fler nyheter

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område och tjänar bra. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet som presenteras vid den europeiska strokekonferensen…

Inte helt klart hur deltid påverkar pensionen

Den som arbetat mer heltid får högre pension än den som arbetat mer deltid, något som påverkar fler kvinnor. Nu har Inspektionen för socialförsäkringen undersökt vilken kunskap som finns om deltid och pension.