Svårt för äldre transpersoner att få rätt stöd

En ny studie från Mittuniversitetet konstaterar att socialarbetare har svårt att ge transpersoner det stöd de behöver. En orsak är bristande erfarenhet och kunskap kring målgruppen.

I en nypublicerad artikel i Journal of social service research har Sofia Smolle och Majen Espvall gjort intervjuer med 16 socialarbetare, varav de flesta var biståndshandläggare, för att undersöka deras kunskap, erfarenheter och förutsättningar att ge stöd till transpersoner. Och de intervjuade uttrycker att de har svårigheter när de ska bemöta transpersoner.

– De saknar erfarenhet och kunskap av att möta den här målgruppen. Det kan handla om att de har svårt att veta vilka begrepp de ska använda, eller vilken terminologi som personerna önskar, vilket kan bidra till att de inte ställer frågor kring det här och tar reda på vilka behov som finns, säger Sofia Smolle i en intervju med P4 Jämtland.

I sin artikel föreslår Sofia Smolle och Majen Espvall att arbetsplatserna måste arbeta med reflektion och ett normkritiskt förhållningssätt för att kunna fånga in äldre transpersoners erfarenheter och behov bortom stereotypa föreställningar. För det behöver man skapa förutsättningar inom organisationerna, och till exempel skapa en historisk förståelse av den exkludering många transpersoner utsätts för.

Läs artikeln

Sofia Smolle och Majen Espvall (2021). Transgender competence in social work with older adults in Sweden. Journal of social service research.

Relaterat

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från…

Fler nyheter

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden vid akututryckningar till äldre personer.

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga muskler. – Det visar att det aldrig är för sent att börja med styrketräning, säger nydisputerade Sebastian…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig åt. Att vara ofrivilligt ensam kan påverka den psykiska hälsan.