Svårt för äldre transpersoner att få rätt stöd

En ny studie från Mittuniversitetet konstaterar att socialarbetare har svårt att ge transpersoner det stöd de behöver. En orsak är bristande erfarenhet och kunskap kring målgruppen.

I en nypublicerad artikel i Journal of social service research har Sofia Smolle och Majen Espvall gjort intervjuer med 16 socialarbetare, varav de flesta var biståndshandläggare, för att undersöka deras kunskap, erfarenheter och förutsättningar att ge stöd till transpersoner. Och de intervjuade uttrycker att de har svårigheter när de ska bemöta transpersoner.

– De saknar erfarenhet och kunskap av att möta den här målgruppen. Det kan handla om att de har svårt att veta vilka begrepp de ska använda, eller vilken terminologi som personerna önskar, vilket kan bidra till att de inte ställer frågor kring det här och tar reda på vilka behov som finns, säger Sofia Smolle i en intervju med P4 Jämtland.

I sin artikel föreslår Sofia Smolle och Majen Espvall att arbetsplatserna måste arbeta med reflektion och ett normkritiskt förhållningssätt för att kunna fånga in äldre transpersoners erfarenheter och behov bortom stereotypa föreställningar. För det behöver man skapa förutsättningar inom organisationerna, och till exempel skapa en historisk förståelse av den exkludering många transpersoner utsätts för.

Läs artikeln

Sofia Smolle och Majen Espvall (2021). Transgender competence in social work with older adults in Sweden. Journal of social service research.

Relaterat

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög, men åtminstone lägre än året innan. Det framgår av Vård- och omsorgsanalys nya rapport.

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis undersöka i ett nytt projekt.

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC och om ett samarbete kring att förebygga försvinnanden av personer med kognitiv svikt.

Fler nyheter

Allt fler äldre med infektionsdiagnos på sjukhus

Mellan 1998 och 2019 ökade andelen vårddygn för personer med infektionsdiagnos från 11 till 21 procent. Ökningen är störst bland äldre personer över 80 år. Det visar en ny studie av forskare från Lunds universitet.

Äldre kvinna i sjukhusmiljö i samtal med läkare och sköterska

Låg kunskap om äldre med hiv

Det blir allt fler äldre som lever med hiv. Men det saknas kunskap inom hälso- och sjukvården om hur det är att vara äldre med hivdiagnos. En ny svensk studie ska bidra till en större öppenhet kring hiv och minska…

En tjänsteman sitt vid sitt skrivbord

Ditt jobb kan öka risken för kognitiv nedsättning

Dina arbetsuppgifter påverkar hur hög risk du har för kognitiv nedsättning längre fram i livet. Det visar en studie som bygger på befolkningsstudierna i Levnadsnivåundersökningen och SWEOLD.