Svårt för äldre transpersoner att få rätt stöd

En ny studie från Mittuniversitetet konstaterar att socialarbetare har svårt att ge transpersoner det stöd de behöver. En orsak är bristande erfarenhet och kunskap kring målgruppen.

I en nypublicerad artikel i Journal of social service research har Sofia Smolle och Majen Espvall gjort intervjuer med 16 socialarbetare, varav de flesta var biståndshandläggare, för att undersöka deras kunskap, erfarenheter och förutsättningar att ge stöd till transpersoner. Och de intervjuade uttrycker att de har svårigheter när de ska bemöta transpersoner.

– De saknar erfarenhet och kunskap av att möta den här målgruppen. Det kan handla om att de har svårt att veta vilka begrepp de ska använda, eller vilken terminologi som personerna önskar, vilket kan bidra till att de inte ställer frågor kring det här och tar reda på vilka behov som finns, säger Sofia Smolle i en intervju med P4 Jämtland.

I sin artikel föreslår Sofia Smolle och Majen Espvall att arbetsplatserna måste arbeta med reflektion och ett normkritiskt förhållningssätt för att kunna fånga in äldre transpersoners erfarenheter och behov bortom stereotypa föreställningar. För det behöver man skapa förutsättningar inom organisationerna, och till exempel skapa en historisk förståelse av den exkludering många transpersoner utsätts för.

Läs artikeln

Sofia Smolle och Majen Espvall (2021). Transgender competence in social work with older adults in Sweden. Journal of social service research.

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar en rapport från Socialstyrelsen att det fortfarande är stora skillnader när det gäller hur lång tid det…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde situationen. Det visar Elisabeth Carlstedt i en ny studie.

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att det går att att upptäcka tecken på depression hos äldre med hjälp av frågeformulär.

Fler nyheter

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det i efterhand. Filminspelningen är cirka 55 minuter och finns tillgänglig för alla på vår youtube-kanal.

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara ett sätt att identifiera personer med hög risk för detta.

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands regelverk, men även av normer och regler i sitt tidigare hemland.