Foto: Syda productions/Mostphotos

UserAge går i graven – Intressentpoolen föds

Det sex år långa programmet UserAge, med fokus på att involvera aköter utanför akademin i forskningen, är slut. Nu bildas Intressentpoolen för att ta tillvara på kunskapen och utveckla metoderna att fånga in civilsamhället i forskningen.

Forskningsprogrammet UserAge satte ljuset på brukarmedverkan och att involvera aktörer utanför akademin i forskningen, och var ett samarbete mellan forskare och brukarrepresentanter vid Lunds universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet. Under sex år har de levererat 25 vetenskapliga artiklar, fyra doktorsavhandlingar, en licentiatavhandling, en antologi, en populärvetenskaplig rapport, populärvetenskapliga artiklar och reportage samt vetenskapliga konferensbidrag. För att inte nämna hur de utvecklat brukarmedverkan i praktiken och kunnat ge tips och verktyg till andra som vill arbeta i samma anda.

Nu är de sex åren till ända och UserAge går i graven. Men det betyder ändå inte att arbetet avslutas. I stället lanserar CASE, Centre for ageing and supportive environments, vid Lunds universitet nu Intressentpoolen, ett nätverk och personregister för att alla som är intresserade av forskning inom åldrande och hälsa enklare ska kunna nås av information och engagera sig.

– Det handlar mycket om relationer, att bygga ett förtroende. Vi har haft svårt att nå vissa grupper. De människorna kan finnas i nätverk hos dem som anmäler sig till Intressentpoolen, så tillsammans kanske vi kan nå dessa grupper, säger Oskar Jonsson, ansvarig för Intressentpoolen, i en nyhet på CASE hemsida.

Fakta
Intressentpoolen

Här kan du läsa mer och anmäla dig till Intressentpoolen.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Fler nyheter

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Inte helt klart hur deltid påverkar pensionen

Den som arbetat mer heltid får högre pension än den som arbetat mer deltid, något som påverkar fler kvinnor. Nu har Inspektionen för…