Foto: Privat

Hur gick det sen…

… Anette Lundin, som för fem år sedan disputerade med en avhandling betitlad Rättfärdigade prioriteringar: en kvalitativ analys av hur personal i äldreomsorgen hanterar motstridiga verksamhetslogiker.

Mindes du titeln på din avhandling?

– Rättfärdigade prioriteringar kommer jag ihåg i alla fall!

Vad gör du nu?

– Sedan strax efter disputationen arbetar jag på Linnéuniversitetet. Här har jag bland annat undervisat och examinerat, handlett uppsatser och varit program­ledare och biträdande prefekt på institutionen. Jag tillhör också forskargruppen Soda, Social work, disability and aging. Vi tittar mycket på levnadsvillkor ur ett kritiskt perspektiv, vi tittar på makt bland annat utifrån intersektionalitet. Just nu ingår jag i en grupp som kommer att söka medel för att studera ekonomiskt våld mot äldre.

Har dina forskningsresultat kommit till nytta?

– Eftersom jag fick jobb här har jag inte följt upp personalen eller cheferna som ingick i min avhandling, men jag vet att avhandlingen är nedladdad och att mina artiklar också används.

Ser du dig primärt som forskare nu?

– För mig går forskning och undervisning hand i hand, och även samverkan både inom och utanför universitetet. Så för mig går det inte att skilja på det, men en del av min gärning är att vara forskare, absolut.

Har du funderat på att jobba utanför uni­versitetet?

– Jag har sneglat lite på tjänster som innebär mycket verksamhetsutveckling. Men jag har ju redan förmånen att samverka med kommuner och när man får samverkan, undervisning och forskning att gå hand i hand är det väldigt konstruktivt och spännande. Jag skulle också sakna studenterna och undervisningen, att träffa och stödja inte bara verksamheter och ledning i utveckling, utan också individer.

Saknar du doktorandtiden?

– Både ja och nej. Jag tyckte om att resa runt och gå kurser på olika lärosäten i Sverige och nätverka med forskare och andra dokto­rander. Att få förkovra sig så är fantastiskt lyxigt. Det jag kanske inte saknar är att det är en väldigt hektisk tid. Men jag saknar det nog mer än jag inte gör det!

Fler porträtt

Tre medarbetare från FOU nu framför en vägg

Utveckling här och nu

Med nära tillgång till regionen och starka nätverk i sina ägarkommuner i nordvästra Stockholms län, har FOU nu en god plattform för att…

Man poserar sittandes i en stol

Han månar om äldres psykiska hälsa

Äldre personer får sällan psykologisk behandling. I stället får de mediciner för att dämpa depression eller nedstämdhet. Det hoppas forskaren och överläkaren Mattias…

Man i blå jacka framför ett snöigt landskap

Tre samband bakom akuta sjukhusbesök

Till sjukhusens akutmottagningar kommer ofta äldre personer med kognitiv svikt som använder ett flertal mediciner. Jonas Kindstedt undersökte relationen mellan dessa sköra äldres…