Foto: Privat

Hur gick det sen…

… Anette Lundin, som för fem år sedan disputerade med en avhandling betitlad Rättfärdigade prioriteringar: en kvalitativ analys av hur personal i äldreomsorgen hanterar motstridiga verksamhetslogiker.

Mindes du titeln på din avhandling?

– Rättfärdigade prioriteringar kommer jag ihåg i alla fall!

Vad gör du nu?

– Sedan strax efter disputationen arbetar jag på Linnéuniversitetet. Här har jag bland annat undervisat och examinerat, handlett uppsatser och varit program­ledare och biträdande prefekt på institutionen. Jag tillhör också forskargruppen Soda, Social work, disability and aging. Vi tittar mycket på levnadsvillkor ur ett kritiskt perspektiv, vi tittar på makt bland annat utifrån intersektionalitet. Just nu ingår jag i en grupp som kommer att söka medel för att studera ekonomiskt våld mot äldre.

Har dina forskningsresultat kommit till nytta?

– Eftersom jag fick jobb här har jag inte följt upp personalen eller cheferna som ingick i min avhandling, men jag vet att avhandlingen är nedladdad och att mina artiklar också används.

Ser du dig primärt som forskare nu?

– För mig går forskning och undervisning hand i hand, och även samverkan både inom och utanför universitetet. Så för mig går det inte att skilja på det, men en del av min gärning är att vara forskare, absolut.

Har du funderat på att jobba utanför uni­versitetet?

– Jag har sneglat lite på tjänster som innebär mycket verksamhetsutveckling. Men jag har ju redan förmånen att samverka med kommuner och när man får samverkan, undervisning och forskning att gå hand i hand är det väldigt konstruktivt och spännande. Jag skulle också sakna studenterna och undervisningen, att träffa och stödja inte bara verksamheter och ledning i utveckling, utan också individer.

Saknar du doktorandtiden?

– Både ja och nej. Jag tyckte om att resa runt och gå kurser på olika lärosäten i Sverige och nätverka med forskare och andra dokto­rander. Att få förkovra sig så är fantastiskt lyxigt. Det jag kanske inte saknar är att det är en väldigt hektisk tid. Men jag saknar det nog mer än jag inte gör det!

Fler porträtt

Fem personer poserar i en trappa

ReCall med örat mot regionen

Högskolan Dalarna må vara liten, men deras äldreforskning hör ofta talas om sig. Vid forskningsmiljön ReCall finns en trogen skara forskare med ett…

Räds inte tredje uppgiften

Redan på 90-talet funderade Lena Rosenberg på utmaningarna med en värld som blir alltmer digital. Som forskare har hon sett hur den snabba…

Allt längre kvar att leva

Sedan 1960-talet har den förväntade medellivslängden ökat från 73 till 82 år. Men den stora frågan är: Hur ser de extra åren ut,…