Äldreomsorg

Personlig omsorg är en kompetensfråga

Magdalena Elmersjö skriver om hur viktigt det är att omsorgsmottagare träffar få och samma personal samt betydelsen av relationer och personkontinuitet i både…

Utbilda personalen mot fördomar

Sexualitet är en viktig del av livet och en mänsklig rättighet. Varje människa, även personer som drabbats av demenssjukdom, har rätt till sexuell…

Tom korridor på äldreboende med Stör ej-skylt på ett dörrhandtag

Äldres sexuella behov får inte ignoreras

Genom att erkänna sexualitet som en viktig del av hälsan, kan personal på särskilda boenden skapa en trygg och stöttande miljö som främjar…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…

Carolina Klockmo och Marie Häggström. Foto Annelie Ledin

Delaktighet och utveckling – en magnet för sjuksköterskor

Västernorrlands kommuner satsar tillsammans med Mittuniversitetet på ett unikt projekt för att på sikt öka attraktiviteten för all personal inom kommunal äldreomsorg.

Porträttbild på Eva Karlsson.

Skilda förutsättningar för vuxenenhet och äldreomsorg

Den som är inskriven hos socialtjänsten för missbruk eller psykiatrisk problematik överförs till äldreomsorgen efter 65. Det kan bli en krock mellan två…

Vuxen son sitter på knä vid säng och håller äldre mans hand.

Vårdgivare behöver skräddarsytt stöd

De stödinsatser som anhöriga vårdgivare erbjuds tycks inte förbättra deras hälsa, vilket förvånar forskare som nu uppmanar till skräddarsydda metoder och stöd för…

En vit flagga med Region Örebro läns logotyp.

Storsatsning på kommundoktorander i Region Örebro län

Fyra doktorandprojekt i äldreomsorgen har skapats i ett samarbete mellan Region Örebro län, Örebro universitet och länets kommuner.

Digitalt seminarium om smärta

Välkommen till ett samtal om smärta. Äldre i Centrum bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium där några av forskarna bakom artiklarna i vår…

Tema smärta i Äldre i Centrum #2/2023

Smärta är tema för #2/2023. Nästan var fjärde person över 65 år lider av kronisk smärta. Läs fem artiklar om att det går…