Äldreomsorg

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik.…

Fikastund med patienter kan bidra till personcentrering

En viktig pusselbit för att skapa personcentrering och meningsskapande i vården kan vara att fånga patientberättelser i triviala situationer, såsom om man tar…

En sköterska står med ryggen mot kameran och tar en äldre kvinnas händer i sina.

Olika mallar ger olika levnadsberättelser

Levnadsberättelser är ett sätt för demensomsorgen att anpassa vård och omsorg till individen. Men hur fungerar de i praktiken? Det har Glenn Möllergren…

Färre skador med ny läkemedelsplan

Äldre personer som tar många mediciner riskerar att skada sig och hamna på sjukhus vid upprepade tillfällen. En avhandling föreslår en ny läkemedelsplan…

Särskilda boenden får fortsatt kritik av IVO

Inspektionen för vård och omsorg utförde under 2023 en omfattande granskning av landets kommunala särskilda boenden och samtliga fick då kritik för sin…

Webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa

Välkommen till årets första webbinarium 2024 den 9 februari. Fyra forskare delar med sig av sin kunskap om hur kultur kan leda till…

Brandsäkerheten brister hos sköra äldre som bor hemma

I Sverige dör omkring 100 personer till följd av bränder och fem gånger så många blir allvarligt skadade. Enligt en forskningsstudie, utförd av…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…