Börja agera för allas bästa

Chefredaktör Lotta Segelberg introducerar den nordiska gerontologiska konferensen om att åldras i en värld i ständig förändring som är denna tidnings tema, och tar adjö som chefredaktör.

Det här numrets tema är tillägnat den nordiska konferensen NKG 2024 och handlar om att åldras i en värld i förändring. Forskare från hela världen möts för att diskutera och lyssna till föredrag om hur ålderism är ett världsomspännande problem, hur svårt det är att vara gammal i områden där konflikter och krig pågår, eller hur det förändrade klimatet har gjort det svårt att överleva.

Vânia de la Fuente-Núñez som är konferensens första huvudtalare, och som även medverkar i en artikel i temat, vill framhäva att ålderism inte bara påverkar enskilda individer, utan också är ett hot mot folkhälsan. Chengxuan Qiu och Shireen Sindi, som båda forskar om livsstilars avgörande inverkan på demensrisken, vittnar om att det är möjligt att förändras och påverka sitt öde.

Som vanligt innehåller tidningen mycket annat än bara temat och numret inleds med de senaste forskningsnyheterna inom äldreområdet. Under debatt-vinjetten beskriver Marie Elf hur reformen God och nära vård skulle kunna bli framgångsrik. I ett reportage beger vi oss till Skogås i Huddinge kommun, strax söder om Stockholm, där kommun, civilsamhälle och forskare gått samman för att skapa den bästa strukturen för samverkan, med målet att förbättra den äldre befolkningens hälsa genom lokala aktiviteter.

Maria Edström tipsar i sin krönika om att lyssna till andra generationer än den egna, och vår forskare i fokus, Elisabet Cedersund, har alltid satt människan i centrum, även innan hon började forska om äldre och åldrande.

Med dessa ord vill jag tacka för mig och de gångna två åren som chefredaktör för Äldre i Centrum. Längs vägen har jag lärt mig mycket och mött spännande människor från många generationer. Mest kommer jag att bära med mig resorna och personerna som jag har intervjuat för vinjetten I praktiken. Särskilt det första reportaget i Gävle, Äldreboendets belysning tar priset, om ljusets inverkan på sömn, gjorde starkt intryck på mig. Jag fick samtala med forskare, chefer och personal, men även tala med flera av de boende.

De digitala seminarierna som vi började med hösten 2023 har lockat så många deltagare bland er läsare med massor av frågor till föreläsarna, var särskilt nöjsamma att genomföra. Och så är jag lite stolt över det fina omslaget för nummer 4, 2022, med min pappa som fotografen Yanan Li tagit.

Främst har jag lärt mig att åldrande pågår ständigt och rör oss alla. Jag instämmer därför med Vânia de la Fuente-Núñez som tycker att det är dags att agera för att slå hål på fördomar om olika åldersgrupper och åldrandet. Eller som Lola Dahlin, en av de äldre på boendet i Gävle, så klokt uttryckte det: ”Kruxet är ju att vi är olika även om vi är gamla”.

Mer signerat

Vem du var har betydelse

AI:s inverkan på ålderismen

Maria Edström: Vad kommer artificiell intelligens göra med mediebilden av äldre? Och vad gör mediebilden av äldre med AI? Det är inga oviktiga frågor eftersom det ytterst kan påverka vår hälsa.

Porträttbild på Marie Elf

Hemmets möjligheter förbises vid rehabilitering

För att reformen God och nära vård ska bli framgångsrik måste vi förändra synen på rehabilitering av äldre personer i hemmiljö. Om vardagliga utmaningar ingår i rehabiliteringen blir även hemvården personcentrerad.

Alla drömmer om den goda sömnen

Vaknätter under småbarnsåren, snarkande partners och till sist åldrande och sjukdomar – var tid i livet har sitt egna sömnproblem. Om detta och egna drömmar resonerar chefredaktör Lotta Segelberg i Äldre i Centrums temanummer om sömn.