Sista ordet

Vetenskap och beprövad erfarenhet i socialtjänsten

Sista ordet #4/21.

Forskning ur ett medborgarperspektiv

Sista ordet #3/21.

Ödmjukt prövande av fakta

Sista ordet #2/21.

Vetenskapligt win-win

Sista ordet #1/21.

Tillit, transparens och relevans

Sista ordet #4/20.

Den svåra vägen till användning av ny kunskap

Härmed efterlyses riktigt användarvänliga forskningspublikationer, så att resultat snabbt kan omsättas till kunskapsbaserad vård och omsorg, som möter de verkliga behoven.