Sista ordet

Planerar du för en långresa?

Åsa Hedberg Rundgren funderar över vad vi förmår göra med den tid vi har kvar att leva. Hon finner att självupplevelsen av det egna åldrandet kan ge vägledning för hur du kommer hantera de de sista åren.

Släkting med framtidsplaner

Åsa Hedberg Rundgren resonerar kring att dela upp åldrandet i flera olika faser med beteckningar som yngre-äldre och äldre-äldre. Men hon har en släkting som kanske skiljer sig från något från den klassiska uppfattningen av vem som är äldre-äldre.

Vi kan hjälpa patienten att fatta sitt eget beslut

Hälsolitteracitet åt folket

Är det dags att studera hälsolitteracitet utifrån ett äldreperspektiv? Det anser åtminstone Åsa Hedberg Rundgren.

Vetenskap och beprövad erfarenhet i socialtjänsten

Sista ordet #4/21.

Forskning ur ett medborgarperspektiv

Sista ordet #3/21.

Ödmjukt prövande av fakta

Sista ordet #2/21.

Vetenskapligt win-win

Sista ordet #1/21.

Tillit, transparens och relevans

Sista ordet #4/20.

Den svåra vägen till användning av ny kunskap

Härmed efterlyses riktigt användarvänliga forskningspublikationer, så att resultat snabbt kan omsättas till kunskapsbaserad vård och omsorg, som möter de verkliga behoven.