Sista ordet

Vi kan hjälpa patienten att fatta sitt eget beslut

Hälsolitteracitet åt folket

Är det dags att studera hälsolitteracitet utifrån ett äldreperspektiv? Det anser åtminstone Åsa Hedberg Rundgren.

Vetenskap och beprövad erfarenhet i socialtjänsten

Sista ordet #4/21.

Forskning ur ett medborgarperspektiv

Sista ordet #3/21.

Ödmjukt prövande av fakta

Sista ordet #2/21.

Vetenskapligt win-win

Sista ordet #1/21.

Tillit, transparens och relevans

Sista ordet #4/20.

Den svåra vägen till användning av ny kunskap

Härmed efterlyses riktigt användarvänliga forskningspublikationer, så att resultat snabbt kan omsättas till kunskapsbaserad vård och omsorg, som möter de verkliga behoven.