Nöjda läsare, nöjd redaktör. Foto: Bettina Meinow.

En bra tidning till 94 procent

Inledare #3/20.

Det är inte varje dag jag bjuder mig själv på en chokladbit på jobbet, men häromveckan hände det faktiskt (även om jag vid tillfället arbetade hemifrån). Anledningen var att jag just förkovrat mig i resultaten från den läsarenkät vi under sommaren har låtit undersökningsföretaget SKOP genomföra. I den fick 400 prenumeranter ge sitt omdöme om tidningen på en rad punkter.

2015 gjorde vi en likadan undersökning, med gott resultat. Den här gången blev det faktiskt ännu bättre.

Den stora majoriteten, 94 procent av läsarna, tycker enligt undersökningen att Äldre i Centrum är en bra tidning. Medelbetyget som läsarna ger är 4,3 på en skala där toppbetyget fem motsvarar omdömet mycket bra.

I stort sett alla läsare, 98 procent, tycker att tidningen är trovärdig och uppdaterad, och de flesta, 83 procent, tycker att den inbjuder till läsning. Utseende och layout får snittbetyget 4,1 av 5. Så många som 97 procent av läsarna skulle rekommendera Äldre i Centrum till en vän eller kollega.

Vilka är då våra läsare? 54 procent av de som intervjuades var över 65 år och ungefär hälften av tidningens läsare bor i Stockholms län. 12 procent bor i Göteborg och Malmö, 39 procent bor utanför storstadsområdena. Ungefär en tredjedel är anställda inom äldreomsorg och vård.

Nästan alla, cirka 95 procent, brukar läsa samtliga fyra nummer som ges ut per år och 94 procent anser att tidningen då innehåller för dem ny information. Ungefär 90 procent har stor eller mycket stor nytta av tidningens innehåll.

När det gäller innehållets inriktning vill 56 procent att tidningen ska innehålla mer aktuell äldreforskning och 48 procent att fördjupande ämnes- och temaartiklar får mer utrymme. (Här kan jag utlova att vi tänker försöka till­godose båda önskemålen.) Enligt tre fjärdedelar av läsarna är det mest intressant med klinisk och praktik­nära forskning.

Läsarundersökningen ger alltså en god bild av vad ni som vi arbetar för förväntar er av Äldre i Centrums pappersutgåva, men också lite ledtrådar kring genomslaget för vår utökade digitala repertoar. Sedan läsarundersökningen som gjordes 2015 har kännedomen om vår webbplats Aldreicentrum.se ökat med omkring 20 procent. 35 procent av läsarna känner redan till att Äldre i Centrum har ett nyhetsbrev (det startade vi i maj), 34 procent vet att vi finns på sociala medier och 20 procent känner till Äldre i Centrum-podden.

Läsarundersökningen ger både en välkommen dunk i ryggen för arbetet vi hittills gjort och nyttig vägledning för hur vi ytterligare kan vässa det framöver. Men nu sätter vi väl oss en stund och njuter det här fullmatade numret tillsammans. Chokladbit?

Mer signerat

Vem du var har betydelse

AI:s inverkan på ålderismen

Maria Edström: Vad kommer artificiell intelligens göra med mediebilden av äldre? Och vad gör mediebilden av äldre med AI? Det är inga oviktiga…

Porträttbild på Marie Elf

Hemmets möjligheter förbises vid rehabilitering

För att reformen God och nära vård ska bli framgångsrik måste vi förändra synen på rehabilitering av äldre personer i hemmiljö. Om vardagliga…

Börja agera för allas bästa

Chefredaktör Lotta Segelberg introducerar den nordiska gerontologiska konferensen om att åldras i en värld i ständig förändring som är denna tidnings tema, och…