Redaktörer på rad: En gammal, en ny, en mittemellan. Foto: Mai Engström

Läs, lyssna, skriv, säg

Inledare #1/20.

Just i dag för tre år sedan lanserade vi ”nya Äldre i Centrum”, det format av tidskriften du nu håller i handen. (Eller ja, ungefär tre år sedan. Lite beroende på när du läser detta. Eller mycket beroende på det. Du fattar.) (Och modärn som du är kan det ju hända att du läser på skärm och inte håller en bunt papper i handen. Återkommer till det.) Men hursomhelst. Mindre, större, bättre, bäst var den välfunna rubriken på inledaren #1/17, syftande på ett mindre format, större sidomfång och bättre möjlighet att överblicka äldre- och åldrande­forskningen i den bästa tidskriften på området. Stora ord. Stämde de? Under våren är du kanske en av dem som får chansen att säga vad du tycker om saken i vår läsarundersökning. I den förra (SKOP 2015) angav 88 procent av läsarna toppbetygen bra eller mycket bra om Äldre i Centrum som helhet, så vi har en hög nivå att leva upp till.

En nyhet är att även vår webbbplats nu ska utvärderas, och en nyhet med själva den är att … den är helt ny! Skynda in på Aldreicentrum.se och kika runt. (Om du, som sagt, inte redan är där och läser.) Då ska du bland alla upp­daterade nyheter från vårt bevakningsområde upptäcka ytterligare en nyhet (eller tre): de första avsnitten av Äldre i Centrum-podden. God lyssning utlovas och vi fyller på med ungefär ett avsnitt i månaden. På webbplatsen finns också tidigare utgåvor av papperstidskriften fritt tillgängliga som bläddervänliga pdf:er och självklart är hela surven anpassat för läsning både på mobil, läsplatta och dator.

Är det nog med nytt nu? Nej, det är det inte. Till hösten lanserar vi också ett vetenskapligt supplement till Äldre i Centrum. Supplementet öppnar möjligheten att publicera fackgranskade bidrag från både akademin och FoU-verksamheter inom äldre- och åldrandeområdet. Att på svenska tillgängliggöra resultat från forsknings- och utvecklingsarbeten främjar långsiktig praktik- och kliniknära kunskapsuppbyggnad och vi tror att initiativet både kan stimulera forskningen och synliggöra och höja kvaliteten på FoU-litteraturen. Vi välkomnar bidrag från alla forskningsområden som rör äldre och åldrande, från det biologiska åldrandets processer till frågor som rör vård, omsorg och välfärd för äldre personer. Vi tar även emot bearbetningar på svenska av originalmaterial på annat språk. Första utgåvan av supplementet sker med #4/20 i slutet av november. Men sätt (gärna!) igång och skriv redan nu.

Till näst sist vill jag välkomna en ny biträdande redaktör i Mikael Mildén och samtidigt vinka av Inger Wadman som med detta nummer sätter punkt för ett gott arbete. Tacksåmyckethejdå.

Allra sist också några ord om detta nummer av tidskriften: Det. Är. Bra. (Inte minst för att Mai Engström fortsätter på redaktionen.)

God läsning och hör gärna av dig med synpunkter även innan SKOP kommer med sitt frågeformulär.

Mer signerat

Min bror och jag

Hur är det att ha ett syskon med nedsatt hörsel? Med anledning av temat för senaste numret av tidningen är hörselnedsättning funderar Lotta…

Ska det behöva göra ont att bli gammal?

Släkting med framtidsplaner

Åsa Hedberg Rundgren resonerar kring att dela upp åldrandet i flera olika faser med beteckningar som yngre-äldre och äldre-äldre. Men hon har en…

Öppna alla dörrar

Lotta Segelberg är ny chefredaktör på Äldre i Centrum. Här delar hon med sig om tankar kring forskarnas status i samhället, de personliga…