Färre ensamma äldre målet för ny webbplattform

En digital plattform som just nu tas fram ska agera mötesplats där äldre som upplever ensamhet kan skapa en gemenskap. Bakom projektet står Petra von Heideken Wågert som är docent vid Akademin för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola.

Initiativet till webbplattformen kom från resultat från förstudier som pågått under flera år. Där såg forskarna ett behov av att försöka åtgärda det problem som ensamhet hos äldre innebär och ville göra någonting med äldre för äldre, berättar Petra von Heideken Wågert. Plattformen är tänkt att motverka social isolering och upplevd ensamhet hos äldre, något som är ett av de stora problem som åldersgruppen upplever.

– Det är en skillnad mellan att vara socialt isolerad och att vara ensam. Vissa tycker om att vara ensamma under en viss tid, medan det är en ofrivillig ensamhet för andra. När någon inte väljer att vara ensam, men ändå blir det är det farligt för den personens välmående. Det är det vi vill råda bot på, säger Petra von Heideken Wågert.

På den digitala plattformen är det tänkt att äldre personer ska kunna umgås, delta i diskussioner, ta del av evenemang, ha video­samtal och kanske streama videor – allt tillsammans med andra äldre som är i samma sits.

– Många webbplattformar eller webbsidor som finns idag förutsätter att man redan har vänner eller bekanta på sidan. Här handlar det om att ge personer som inte känner varandra en mötesplats så att de kan lära känna någon.

Plattformen ska fungera som ett komplement till det egna sociala livet och förhoppningsvis minska den sociala isoleringen. Den är inte tänkt att ersätta fysisk social kontakt utan kommer att vara en plats där man potentiellt kan hitta personer att umgås utanför webben också, säger Petra von Heideken Wågert.

De äldre kommer kanske att kunna ta del av nyheter från kommunen som kan använda plattformen som en anslagstavla för aktiviteter och händelser som riktar sig mot den målgruppen. Och även om de tänkta funktionerna kommer att påminna om dagens sociala medier så är Petra von Heideken Wågert noggrann med att säga att den kommer vara mycket mer avskalad.

– Sociala medier kan vara svåra för äldre att navigera i. Det är ofta många olika funktioner och det kan bli en överväldigande mängd intryck. Vår webbplattform kommer vara specialanpassad till äldres behov och den kommer att vara tryggare, säger Petra von Heideken Wågert.

Enligt henne kommer tryggheten att säkras genom att användarna kommer att behöva till exempel Bank-ID för att logga in.
– Det är för att vi ska ha kontroll över vilka som rör sig på plattformen. Det har diskuterats vid olika workshops om att man bör få inbjudan för att få komma in så att inte vem som helst är där och lyssnar på vad som sägs, säger hon.

Plattformen har varit under utveckling sedan 2016 med inledande arbete med förstudier för att se vad äldre och andra intressegrupper tyckte var viktigt för ett långvarigt och självständigt liv. Idag är byggandet i full gång med ett team bestående av forskare, systemutvecklare och äldre personer själva. De har fortfarande inte bestämt om plattformen kommer att vara i formen av en webbsida eller mobilapp, men Petra von Heideken Wågert hoppas på att nästa del i projektet kommer att ge svar på det.

– Nu i vinter har vi räknat med att börja med en pilotstudie där cirka trettio personer kommer att ingå till en början. Allt eftersom projektet växer och utvärderas kommer vi att ta in flera deltagare, säger hon.

För att underlätta användningen kommer webbplattformen att ha en enkel design som tagits fram med de äldre själva med ett anpassat bild- och formspråk som representerar målgruppen.

– Bilderna som används måste reflektera personerna som använder den. Det är lite konstigt om det är en aktivitet för äldre som annonseras med en bild på en yngre person, säger Petra von Heideken Wågert.

För att ytterligare öka anpassningen har de äldre själva föreslagit att det borde finnas instruktionsvideor på hur och vad man kan göra, något som arbetsgruppen kommer att lägga till. Men att locka användare till plattformen kan visa sig vara svårt.

– Vi tänker oss att bland annat hemtjänstpersonal och biståndshandläggare kan tipsa om sidan när det kommer frågor om socialt stöd. Sen gäller det också att vi annonserar på rätt ställen för att nå dessa personer, men det kommer definitivt att vara en stor utmaning, säger Petra von Heideken Wågert.

Hur kommer det att bli för äldre som lever i ett digitalt utanförskap också?

– Vi är medvetna om digitalt utanförskap och att det är ett stort problem, men det kommer alltid att finnas några äldre som vi inte kommer att kunna nå med webbplattformen. I förstudierna som vi har gjort möter vi dock många äldre som har en stor digital kompetens, säger hon.

När kommer plattformen att lanseras?

– Det är svårt att säga just nu. Vi har fått pengar för i år och 2020, men vi får se om vi får beviljat pengar från 2021 och framåt också. Men det kanske tar två till tre år innan plattformen är redo att lanseras, säger Petra von Heideken Wågert.

Om finansieringen tillåter och beroende på hur användarstatistiken ser ut kan plattformen i framtiden anpassas för andra målgrupper också, berättar Petra von Heideken Wågert.

– Men det ligger långt i framtiden, just nu ligger fokuset på äldre personer.

Fler artiklar ur temat

Ensam eller själv

Vi människor är sociala varelser, beroende av andra för att överleva. Om det då inte finns någon eller några att vara tillsammans med – fast en önskan om samvaro finns – så känner sig de flesta av oss ensamma. Tillfällig…

Forskningsperspektiv på europeisk ensamhet

Ensamhet bland äldre har fått stor uppmärksamhet i media under senare år. Den bild som målas upp stämmer inte alltid med verkligheten, men det betyder inte att problemet är oviktigt.

En universell ensamhet

Pågående, praktiknära forskning visar vägar att möta äldre personers existentiella funderingar vid livets slut.