Välfärdsteknik

Äldres digitala liv och hälsa

Utvecklingen från industrisamhälle till digitalt dito kommer att leda till radikala förändringar av tjänster och produkter i välfärdssamhället. Därför behöver vi lära oss mer…

Göteborgsk guide till digitalisering

I Projekt Modig arbetade Göteborgsregionen med att stärka den digitala kunskapen i omsorgen. När man nu avslutar projektet presenterar man en guide för arbetsplatslärande.

Inga tydliga effekter av digital nattillsyn

Digital nattillsyn i äldreomsorgen införs i många av Sveriges kommuner. Men en ny studie från Mälardalens högskola hittar inga tydliga effekter på hälsa…

Äldre personer inte mer teknikfientliga än yngre

En studie från Lunds universitet spräcker myten om att äldre personer skulle vara teknikfientliga. Äldre vill hänga med i utvecklingen, men upplever att det är svårt och dyrt.

Apparaten som tränar lukten tillbaka

Luktträning har mest varit något för vinentusiaster och rehabpatienter. Men nu kan även äldre få chansen att träna upp luktsinnet hemma.

Delaktighet i det digitaliserade samhället

I takt med teknikutvecklingen talar man allt oftare om digitalt utanförskap. Nu startar fyra FoU-enheter i Stockholms län ett projekt om digital delaktighet tillsammans med en forskargrupp från Karolinska institutet.

Intelligent spegel ska underlätta vardagen

Studenter och forskare vid Linnéuniversitetet ska underlätta vardagen för äldre med ett speciellt verktyg som kan sköta allt från att ringa till att…

Forskningen som förenklar Facebook

En grupp göteborgsforskare har utvecklat programmet som möjliggör en anpassad användning av Facebook i takt med åldrandet.

Så ska den digitala isoleringen minska

Långsiktighet, bättre ekonomiskt stöd och en grundläggande digital kompetens inom äldreomsorgen är några punkter som skulle minska den digitala isoleringen bland äldre. De…

För få studier om hur välfärdsteknik påverkar anhöriga

Ny forskning visar att mindre än var sjätte studie om välfärdsteknik för äldre utvärderade hur hälsan hos anhöriga påverkades. Nu hoppas forskare att…