Välfärdsteknik

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Avsnitt 20: Hörselnedsättning – och året som varit

I årets sista avsnitt av Äldre i Centrum-podden samlar redaktionen ihop en krönika över 2022 som har innehållit en hel del gåfotboll och…

Min bror och jag

Hur är det att ha ett syskon med nedsatt hörsel? Med anledning av temat för senaste numret av tidningen är hörselnedsättning funderar Lotta…

Äldreboendets belysning tar priset

Framtiden ser ljus ut för hyresgästerna på Södra Centralgatans äldreboende i Gävle. Lampors sken kan fungera minst lika bra som dagsljus visar forskning,…

Med rätt att höra

Att vi hör bra är viktigt för folkhälsan. Med stigande ålder försämras hörseln. Forskarna söker svar på vad som skadar förmågan att höra…

Hörselsituationen på boenden för äldre måste förbättras

Många äldre personer behöver hjälp att sköta och hantera sina hörhjälpmedel. Vårdpersonalen behöver lära sig hur de kan upptäcka hörselnedsättning och lära sig hantera hörhjälpmedel.

Både för- och nackdelar med cochleaimplantat

Att få tillbaka sin förlorade hörsel var förr en futuristisk dröm, men med ett cochleaimplantat kan många njuta av ett socialt bättre liv och åter höra syrsor spela.

Viktigt mäta nedsatt hörsel vid tinnitus

Sveriges starkaste magnetkamera och individuellt kalibrerade hörapparater kanske kan ge svar på hur personer med tinnitus och nedsatt hörsel bäst kan få hjälp. I förlängningen skulle det också kunna minska risken för demens.

Screening kan förebygga stroke

Med hjälp av screening skulle det gå att hitta förmaksflimmer hos äldre, vilket skulle öka chansen att förebygga stroke. Dessutom skulle det spara…

Ingen effekt av sömnrobotar

När forskare från Karlstad och Linköping studerade robotars inverkan på sömnen hos äldre personer hittade de få effekter. Mer forskning behövs, konstaterar de.