Smärta (#2/23)

Smärtdrabbade bör röra sig mer. Det anser forskare som rekommenderar fysisk aktivitet framför smärtstillande läkemedel. Genom att anstränga sig fysiskt och utföra aktiviteter kan smärtan avta och försvinna ur tankarna. Dessutom kan samhället vinna på att satsa på smärtlindring.

Läkemedel kan göra mer skada än nytta

Många mediciner mot smärta kan öka risken för problem. Sikta inte på att bli smärtfri, utan skapa bättre funktioner i vardagen, säger överläkaren Carl-Olav Stiller.

Smärtvändning på omsorgsboende

På omsorgsboendet Klintesväng i Borås uppmärksammas och utreds personer med demens som uppvisar ett oroligt beteende. Ibland beror deras beteendemässiga och psykiska symptom…

Smärtbehandling bra för äldre och samhället

Långvarig smärta bland äldre är inte bara ett individuellt problem, utan medför stora kostnader för samhället, inte minst för hälso- och sjukvården. Att behandla äldre med kronisk smärta utifrån deras individuella behov leder till ett bättre liv för de som…

Leva ett gott liv trots smärta

Det ska inte behöva göra ont att bli gammal: Personal inom omsorgen kan med rätt kunskap och stöd förbättra möjligheterna för ett åldrande med god livskvalitet. Det går alltid att göra något för att lindra smärta.

Smärta – det kan alltid bli bättre

Långvarig smärta är mycket vanlig när vi blir äldre. Värken påverkar livskvaliteten och kan medföra att vi förlorar kontakt med vänner och blir isolerade. Den som har ont är ofta rädd för att ramla och spänner sig. Det i sin…