Foto: Mostphotos

Åldrandet pågår ständigt och berör oss alla

Det nya vetenskapliga begreppet proaktivt åldrande kan förändra synen på åldrandet. Åldrande är något som pågår hela livet och det måste både samhället och vi själva som individer ta ansvar för menar forskare vid Lunds universitet.

Att vara ”pensionär” eller ”äldre” har i dag en helt annan innebörd än vad det hade förr. Efter pensionen väntar för många en längre period av friskt och aktivt liv, men vi lever allt längre och de sjukdomar vi drabbas av som äldre har ofta orsakats av något som ligger långt bakåt i tiden.

Proaktivt åldrande är ett nytt profilområde vid Lunds universitet som startade den 1 augusti 2022 med syftet att påverka situationen för framtida generationer äldre. Begreppet proaktivt åldrande har hittills inte beskrivits i den vetenskapliga litteraturen, men nu har forskare vid Lunds universitet publicerat en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature aging om just detta. Forskarna bakom artikeln pekar på behovet av ett bredare synsätt på åldrandet. Det bör i högre grad ses som något som pågår hela livet och de betonar att ansvaret för hälsan ligger på både individen och samhället.

– Åldrandet berör alla åldrar och den period som kallas ålderdom upplevs på väldigt många olika sätt. När vi inser det förlorar kategoriseringar som ”äldre” och ”pensionärer” sin mening. Politiker och myndigheter förespråkar hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter i allmänna termer men vi ser alltför få konkreta framsteg. Tillämpningen av forskningsresultaten går också långsamt. Dessutom är de flesta människor ovilliga att ta till sig det faktum att de åldras, säger Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och artikelns huvudförfattare i en nyhet från Lunds universitet.

Forskarna skriver också att forskning om åldrande hittills främst riktat sin sig på dagens äldre som är 65 år eller äldre, vilket gör att det finns stora kunskapsluckor som begränsar utvecklingen av proaktiva metoder för medicinska insatser, välfärdstjänster och samhällsplanering.

Genom att ersätta nuvarande allmänna förutsägelser om hur åldrandet ska bli, baserade på ökade möjligheter att screena, förutsäga och förbereda åldrandet, siktar forskarna på att identifiera möjligheter för proaktivt åldrande tidigare än vad som är möjligt nu.

Eftersom många biologiska, medicinska eller sociala fenomen inte kopplar till kronologisk ålder, är målet att identifiera specifika perioder under livet där olika slags insatser kan vara effektiva.

– Ett konkret exempel är tidig diagnostik av Alzheimers sjukdom, där forskare vid Lunds universitet är ledande när det gäller att förutsäga vilka som har en ökad risk att utveckla symtom senare i livet. Här är åldersspannet 40–65 år kanske den period som är mest effektiv för proaktiva insatser, säger professor Oskar Hansson, en av artikelns medförfattare.

Läs den vetenskapliga artikeln

S Iwarsson, H Jönsson, T Deierborg, J K Ehinger, O Hansson, H Isaksson och M Englund (2023). Proactive aging’ is a new research approach for a new era. Nature Ageing.

Relaterat

Närbild kvinna och man, båda nakna och 70+, håller ömt om varandra.

Sex i tredje och fjärde åldern

Synen på äldres sexualitet har gått från exkluderande och snuskig till att vara ett tecken på gott åldrande. Den sexuella frigörelsen har satt…

Kvinna och man, båda äldre och nakna, i ett sovrum håller varandras hand och tar ett skutt ner i en säng.

Sexualitet – betraktat över livstid

Sexuell aktivitet tenderar att avta med åldern. Det beror enligt forskning främst på fysisk eller psykisk ohälsa, avsaknad av en frisk sexpartner eller…

Äldre kvinna och man i en säng med händer på täcket tittar lyckligt på varann och skrattar.

Tv-serie synliggör äldres sexualitet och lust

Unga människor som dejtar varandra, ingår relationer, och har sex kan betraktas som vardagsmat i dagens tv-utbud. Men när realityserien Hotell romantik tar…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…