Foto: Mostphotos

Äldres alkoholkonsumtion ökar

De senaste 17 åren har alkoholkonsumtionen bland personer i åldersgruppen 65-84 år ökat med 30 procent. Samtidigt dricker andra åldersgrupper mindre i dag än tidigare. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Alkoholkonsumtionen hos den svenska befolkningen har minskat de senaste 15 åren. Störst är minskningen bland de yngre. Däremot visar personer i åldersgruppen 65 år och uppåt en motsatt trend. Där ökar konsumtionen i stället. De är också den enda ålderskategori som visar en uppgång i alkoholrelaterad slutenvård under 2000-talet enligt Socialstyrelsen index. 

Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som skrivits på uppdrag av Systembolaget. Resultaten visar också att äldre personer dricker mindre per tillfälle, men oftare. 

En förklaring till trenden är att dagens äldre i högre grad består av personer som vuxit upp med en mer omfattande alkoholkonsumtion, jämfört med tidigare generationer. 

I dag har äldre också en bättre ekonomi och hälsa samt lever ett mer aktivt liv längre. Då kan alkohol vara en del av livsstilen. Enligt rapporten har också samhällets attityd gentemot äldre personer som dricker förändrats: I dag är det generellt mer accepterat. 

– Det är viktigt med insatser som handlar om att äldre får kunskap om att kroppen inte tål samma mängd alkohol som tidigare. Därför genomför vi kunskapshöjande insatser, främst till personer som i sitt yrke möter äldre, inte minst inom primärvården för att de ska kunna föra detta vidare, säger Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskningsfrågor på Systembolaget, i ett pressmeddelande. 

Rapporten bygger på data från Monitormätningarna som startades 2000. 

Läs rapporten

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2022). Alkoholvanor hos äldre 2004-2021. Ett kunskapsunderlag med Monitormätningarna som bas.

Relaterat

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Nordisk konferens: Att åldras i en värld i förändring

Katastrofer drabbar äldre sköra personer extra hårt. Forskare från 44 länder möts på konferensen Nordic congress of gerontology, med årets tema Aging in…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…