Foto: Mostphotos

Äldres alkoholkonsumtion ökar

De senaste 17 åren har alkoholkonsumtionen bland personer i åldersgruppen 65-84 år ökat med 30 procent. Samtidigt dricker andra åldersgrupper mindre i dag än tidigare. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Alkoholkonsumtionen hos den svenska befolkningen har minskat de senaste 15 åren. Störst är minskningen bland de yngre. Däremot visar personer i åldersgruppen 65 år och uppåt en motsatt trend. Där ökar konsumtionen i stället. De är också den enda ålderskategori som visar en uppgång i alkoholrelaterad slutenvård under 2000-talet enligt Socialstyrelsen index. 

Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som skrivits på uppdrag av Systembolaget. Resultaten visar också att äldre personer dricker mindre per tillfälle, men oftare. 

En förklaring till trenden är att dagens äldre i högre grad består av personer som vuxit upp med en mer omfattande alkoholkonsumtion, jämfört med tidigare generationer. 

I dag har äldre också en bättre ekonomi och hälsa samt lever ett mer aktivt liv längre. Då kan alkohol vara en del av livsstilen. Enligt rapporten har också samhällets attityd gentemot äldre personer som dricker förändrats: I dag är det generellt mer accepterat. 

– Det är viktigt med insatser som handlar om att äldre får kunskap om att kroppen inte tål samma mängd alkohol som tidigare. Därför genomför vi kunskapshöjande insatser, främst till personer som i sitt yrke möter äldre, inte minst inom primärvården för att de ska kunna föra detta vidare, säger Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskningsfrågor på Systembolaget, i ett pressmeddelande. 

Rapporten bygger på data från Monitormätningarna som startades 2000. 

Läs rapporten

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2022). Alkoholvanor hos äldre 2004-2021. Ett kunskapsunderlag med Monitormätningarna som bas.

Relaterat

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…

Stressig miljö påverkar hälsan senare i livet

Arbetsmiljön kan påverka hur vi mår och när vi går i pension. Nu visar en omfattande studie från Jönköping university att stressiga förhållanden…

Fler nyheter

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie…