Foto: Mostphotos

Äldres alkoholkonsumtion ökar

De senaste 17 åren har alkoholkonsumtionen bland personer i åldersgruppen 65-84 år ökat med 30 procent. Samtidigt dricker andra åldersgrupper mindre i dag än tidigare. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Alkoholkonsumtionen hos den svenska befolkningen har minskat de senaste 15 åren. Störst är minskningen bland de yngre. Däremot visar personer i åldersgruppen 65 år och uppåt en motsatt trend. Där ökar konsumtionen i stället. De är också den enda ålderskategori som visar en uppgång i alkoholrelaterad slutenvård under 2000-talet enligt Socialstyrelsen index. 

Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som skrivits på uppdrag av Systembolaget. Resultaten visar också att äldre personer dricker mindre per tillfälle, men oftare. 

En förklaring till trenden är att dagens äldre i högre grad består av personer som vuxit upp med en mer omfattande alkoholkonsumtion, jämfört med tidigare generationer. 

I dag har äldre också en bättre ekonomi och hälsa samt lever ett mer aktivt liv längre. Då kan alkohol vara en del av livsstilen. Enligt rapporten har också samhällets attityd gentemot äldre personer som dricker förändrats: I dag är det generellt mer accepterat. 

– Det är viktigt med insatser som handlar om att äldre får kunskap om att kroppen inte tål samma mängd alkohol som tidigare. Därför genomför vi kunskapshöjande insatser, främst till personer som i sitt yrke möter äldre, inte minst inom primärvården för att de ska kunna föra detta vidare, säger Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskningsfrågor på Systembolaget, i ett pressmeddelande. 

Rapporten bygger på data från Monitormätningarna som startades 2000. 

Läs rapporten

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2022). Alkoholvanor hos äldre 2004-2021. Ett kunskapsunderlag med Monitormätningarna som bas.

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands…