Foto: Mostphotos

Äldres alkoholkonsumtion ökar

De senaste 17 åren har alkoholkonsumtionen bland personer i åldersgruppen 65-84 år ökat med 30 procent. Samtidigt dricker andra åldersgrupper mindre i dag än tidigare. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Alkoholkonsumtionen hos den svenska befolkningen har minskat de senaste 15 åren. Störst är minskningen bland de yngre. Däremot visar personer i åldersgruppen 65 år och uppåt en motsatt trend. Där ökar konsumtionen i stället. De är också den enda ålderskategori som visar en uppgång i alkoholrelaterad slutenvård under 2000-talet enligt Socialstyrelsen index. 

Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som skrivits på uppdrag av Systembolaget. Resultaten visar också att äldre personer dricker mindre per tillfälle, men oftare. 

En förklaring till trenden är att dagens äldre i högre grad består av personer som vuxit upp med en mer omfattande alkoholkonsumtion, jämfört med tidigare generationer. 

I dag har äldre också en bättre ekonomi och hälsa samt lever ett mer aktivt liv längre. Då kan alkohol vara en del av livsstilen. Enligt rapporten har också samhällets attityd gentemot äldre personer som dricker förändrats: I dag är det generellt mer accepterat. 

– Det är viktigt med insatser som handlar om att äldre får kunskap om att kroppen inte tål samma mängd alkohol som tidigare. Därför genomför vi kunskapshöjande insatser, främst till personer som i sitt yrke möter äldre, inte minst inom primärvården för att de ska kunna föra detta vidare, säger Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskningsfrågor på Systembolaget, i ett pressmeddelande. 

Rapporten bygger på data från Monitormätningarna som startades 2000. 

Läs rapporten

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2022). Alkoholvanor hos äldre 2004-2021. Ett kunskapsunderlag med Monitormätningarna som bas.

Relaterat

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett…

60 miljoner till nya forskarskolor med fokus på nära vård

Nyligen beviljade Vetenskapsrådet medel till två nya forskarskolor med fokus på nära vård. Forskarskolorna är samarbeten mellan åtta lärosäten och kommer bland annat…

Fler nyheter

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…

Många äldre känner sig ensamma visar Folkhälsomyndighetens studie

Det är främst äldre över 85 år samt unga personer mellan 16 och 29 år som saknar någon att samtala och anförtro sig…