Foto: Mostphotos/Angel Nieto

Allt fler arbetar efter pensionsåldern

Sysselsättningen bland äldre personer har fördubblats under de två senaste decennierna. Detta enligt en ny rapport från Statistiska centralbyrån, som också visar att äldre män har en högre sysselsättningsgrad än äldre kvinnor.

Det blir allt vanligare att personer fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. Det visar en ny rapport från Statistiska centralbyrån.

– De som är mellan 65 och 74 år har gått från en sysselsättningsgrad på tio procent år 2001, till 20 procent år 2023, säger Louise Stener, som arbetar på Statistiska centralbyrån, i ett pressmeddelande.

För personer i åldersgruppen 75–89 var sysselsättningsgraden sju procent år 2023, vilket motsvarar 65 700 personer.

Även om andelen sysselsatta äldre har ökat, så har arbetstiden knappt förändrats. Rapporten visar också att äldre män arbetar fler timmar i veckan, jämfört med äldre kvinnor som i högre grad väljer att arbeta deltid. Och skillnaden blir större med åldern.

Män i 65–69-årsåldern arbetade i snitt 27 timmar i veckan, medan kvinnor i samma åldersgrupp arbetade 24 timmar i veckan under 2023. Men i åldern 70–74 är siffrorna 23 timmar för män och 18 timmar i veckan för kvinnor.

Enligt rapporten är det också en större andel äldre som aktivt söker arbete i dag, jämfört med tidigare.

– Andelen äldre arbetslösa är dubbelt så stor i dag som för tio år sedan. Det indikerar att det finns ett outnyttjat arbetskraftsutbud även upp i åldrarna, säger Louise Stener.

Relaterat

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Nordisk konferens: Att åldras i en värld i förändring

Katastrofer drabbar äldre sköra personer extra hårt. Forskare från 44 länder möts på konferensen Nordic congress of gerontology, med årets tema Aging in…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…