Äldre kollegor studerar en läsplatta

Allt fler pensionärer fortsätter arbeta

Livet som jobbonär, det vill säga en person som kombinerar pensionärslivet med arbete, lockar allt fler. Det är en trend som ser ut att växa sig allt starkare, visar en rapport från Jönköping university.

Ungefär var tredje 60-plussare är eller planerar att bli en jobbonär, vilket är pensionärer som fortsätter att arbeta. Några av de vanligaste anledningar till ett fortsatt yrkesliv är att man vill känna sig behövd och en oro över att pensionen inte räcker till. Detta visar en rapport som Jönköping university gjort på uppdrag av pensionsplattformen Minpension.

Rapporten, som bygger på en enkätundersökning, visar också att intresset för jobbonärslivet var relativt lika stort inom gruppen pensionärer.

– Det fanns inga tydliga skillnader mellan inkomst eller utbildning. Det är därmed intressant hur det faktiska utfallet i befolkningen skiljer sig från det intresse som enkätsvaren visade. Möjligtvis väljer individer annorlunda när det är dags att pensionera sig, säger Ivar Wahlstein, forskare vid Jönköping university, i ett pressmeddelande.

I dag arbetar fler än 400 000 personer 65 år och äldre, ofta i kombination med pensionsuttag. Cirka fyra av tio 67-åringar har fortfarande inkomst från arbete, och andelen 80-åringar som förvärvsarbetar är fem procent av kvinnorna och tolv procent av männen. Och det mesta talar för att trenden mot senare utträde ur arbetslivet kommer att fortsätta.

– Arbetsinkomsterna spelar en allt viktigare roll för pensionärers samlade inkomst. Utvecklingen drivs främst av höginkomsttagare och personer med eftergymnasial utbildning. Den ökade inkomstojämlikheten bland pensionärer, som tidigare studier har visat, kan därför till största delen hänföras till ökade arbetsinkomster, säger Johannes Hagen vid Jönköping university.

Relaterat

Tankar om åldrandets höst

”Den som är gammal befinner sig i livets november”, skriver Sven-Eric Liedman i boken I november: Om åldrandet. Boken är en essä, fylld…

Från sjuksköterska till professor

Joakim Öhlén är verksam inom vården i olika roller sedan länge. Under dessa 30 år har han personligen sett hur den palliativa vården…

En myt att svenskarna inte respekterar äldre

Att Sverige är sämst i klassen på att respektera äldre är något du troligtvis tagit för en sanning, för det verkar ju finnas…

Fler nyheter

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt…

Äldre kvinnor stärker varumärket

Reklambranschen har länge satsat på ungdom i sina annonser. Men det kan vara ett misstag, visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om…