Äldre kollegor studerar en läsplatta

Allt fler pensionärer fortsätter arbeta

Livet som jobbonär, det vill säga en person som kombinerar pensionärslivet med arbete, lockar allt fler. Det är en trend som ser ut att växa sig allt starkare, visar en rapport från Jönköping university.

Ungefär var tredje 60-plussare är eller planerar att bli en jobbonär, vilket är pensionärer som fortsätter att arbeta. Några av de vanligaste anledningar till ett fortsatt yrkesliv är att man vill känna sig behövd och en oro över att pensionen inte räcker till. Detta visar en rapport som Jönköping university gjort på uppdrag av pensionsplattformen Minpension.

Rapporten, som bygger på en enkätundersökning, visar också att intresset för jobbonärslivet var relativt lika stort inom gruppen pensionärer.

– Det fanns inga tydliga skillnader mellan inkomst eller utbildning. Det är därmed intressant hur det faktiska utfallet i befolkningen skiljer sig från det intresse som enkätsvaren visade. Möjligtvis väljer individer annorlunda när det är dags att pensionera sig, säger Ivar Wahlstein, forskare vid Jönköping university, i ett pressmeddelande.

I dag arbetar fler än 400 000 personer 65 år och äldre, ofta i kombination med pensionsuttag. Cirka fyra av tio 67-åringar har fortfarande inkomst från arbete, och andelen 80-åringar som förvärvsarbetar är fem procent av kvinnorna och tolv procent av männen. Och det mesta talar för att trenden mot senare utträde ur arbetslivet kommer att fortsätta.

– Arbetsinkomsterna spelar en allt viktigare roll för pensionärers samlade inkomst. Utvecklingen drivs främst av höginkomsttagare och personer med eftergymnasial utbildning. Den ökade inkomstojämlikheten bland pensionärer, som tidigare studier har visat, kan därför till största delen hänföras till ökade arbetsinkomster, säger Johannes Hagen vid Jönköping university.

Relaterat

Kvinna och man, båda äldre och nakna, i ett sovrum håller varandras hand och tar ett skutt ner i en säng.

Sexualitet – betraktat över livstid

Sexuell aktivitet tenderar att avta med åldern. Det beror enligt forskning främst på fysisk eller psykisk ohälsa, avsaknad av en frisk sexpartner eller…

Fyra faktorer bakom ett hälsosamt åldrande

Vilka faktorer i 60-årsåldern kan påverka vem som lever och mår bra i 80-årsåldern? Enligt en avhandling från Luleå tekniska universitet finns det…

Åldrandet pågår ständigt och berör oss alla

Det nya vetenskapliga begreppet proaktivt åldrande kan förändra synen på åldrandet. Åldrande är något som pågår hela livet och det måste både samhället…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…