Äldre kollegor studerar en läsplatta

Allt fler pensionärer fortsätter arbeta

Livet som jobbonär, det vill säga en person som kombinerar pensionärslivet med arbete, lockar allt fler. Det är en trend som ser ut att växa sig allt starkare, visar en rapport från Jönköping university.

Ungefär var tredje 60-plussare är eller planerar att bli en jobbonär, vilket är pensionärer som fortsätter att arbeta. Några av de vanligaste anledningar till ett fortsatt yrkesliv är att man vill känna sig behövd och en oro över att pensionen inte räcker till. Detta visar en rapport som Jönköping university gjort på uppdrag av pensionsplattformen Minpension.

Rapporten, som bygger på en enkätundersökning, visar också att intresset för jobbonärslivet var relativt lika stort inom gruppen pensionärer.

– Det fanns inga tydliga skillnader mellan inkomst eller utbildning. Det är därmed intressant hur det faktiska utfallet i befolkningen skiljer sig från det intresse som enkätsvaren visade. Möjligtvis väljer individer annorlunda när det är dags att pensionera sig, säger Ivar Wahlstein, forskare vid Jönköping university, i ett pressmeddelande.

I dag arbetar fler än 400 000 personer 65 år och äldre, ofta i kombination med pensionsuttag. Cirka fyra av tio 67-åringar har fortfarande inkomst från arbete, och andelen 80-åringar som förvärvsarbetar är fem procent av kvinnorna och tolv procent av männen. Och det mesta talar för att trenden mot senare utträde ur arbetslivet kommer att fortsätta.

– Arbetsinkomsterna spelar en allt viktigare roll för pensionärers samlade inkomst. Utvecklingen drivs främst av höginkomsttagare och personer med eftergymnasial utbildning. Den ökade inkomstojämlikheten bland pensionärer, som tidigare studier har visat, kan därför till största delen hänföras till ökade arbetsinkomster, säger Johannes Hagen vid Jönköping university.

Relaterat

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Så kan tandvården upptäcka risk för benskörhetsfrakturer

En ny avhandling undersöker olika metoder som tandvården kan använda för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur. Resultaten visar att webbaserat verktyg kan vara…

Fler nyheter

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Ursprungslandets regler påverkar pensioneringen

En ny rapport från IFAU kartlägger hur migranter tar ut sin pension. Det visar sig att de påverkas mest av sitt nya lands…