Äldre kollegor studerar en läsplatta

Allt fler pensionärer fortsätter arbeta

Livet som jobbonär, det vill säga en person som kombinerar pensionärslivet med arbete, lockar allt fler. Det är en trend som ser ut att växa sig allt starkare, visar en rapport från Jönköping university.

Ungefär var tredje 60-plussare är eller planerar att bli en jobbonär, vilket är pensionärer som fortsätter att arbeta. Några av de vanligaste anledningar till ett fortsatt yrkesliv är att man vill känna sig behövd och en oro över att pensionen inte räcker till. Detta visar en rapport som Jönköping university gjort på uppdrag av pensionsplattformen Minpension.

Rapporten, som bygger på en enkätundersökning, visar också att intresset för jobbonärslivet var relativt lika stort inom gruppen pensionärer.

– Det fanns inga tydliga skillnader mellan inkomst eller utbildning. Det är därmed intressant hur det faktiska utfallet i befolkningen skiljer sig från det intresse som enkätsvaren visade. Möjligtvis väljer individer annorlunda när det är dags att pensionera sig, säger Ivar Wahlstein, forskare vid Jönköping university, i ett pressmeddelande.

I dag arbetar fler än 400 000 personer 65 år och äldre, ofta i kombination med pensionsuttag. Cirka fyra av tio 67-åringar har fortfarande inkomst från arbete, och andelen 80-åringar som förvärvsarbetar är fem procent av kvinnorna och tolv procent av männen. Och det mesta talar för att trenden mot senare utträde ur arbetslivet kommer att fortsätta.

– Arbetsinkomsterna spelar en allt viktigare roll för pensionärers samlade inkomst. Utvecklingen drivs främst av höginkomsttagare och personer med eftergymnasial utbildning. Den ökade inkomstojämlikheten bland pensionärer, som tidigare studier har visat, kan därför till största delen hänföras till ökade arbetsinkomster, säger Johannes Hagen vid Jönköping university.

Relaterat

Allt fler vill utbilda sig till arbetsterapeut

Det är nu fler än på många år som har valt att söka till arbetsterapeututbildningen. En anledning är den ökade efterfrågan på yrkesgruppen…

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är…

Fler nyheter

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…