Alzheimer kan upptäckas tidigt – med hjälp av socker

Upptaget och förbränningen av socker i hjärnan har visats sig förändrats i ett tidigt skede av alzheimer. De som bär på sjukdomen förbränner socker långsammare, enligt en ny studie. Förhoppningen är att man kan använda socker som kontrastmedel för att upptäcka alzheimer tidigt.

Kontrastmedel är ett ämne som ökar kontrasten hos strukturer eller vätskor och används ofta vid medicinsk avbildning, till exempel vid magnetkameraundersökning. Men då injiceras oftast någon form av metallbaserat kontrastmedel, något som fortfarande gör det utmanande att diagnosticera alzheimer.

Men en ny studie har undersökt hur vanligt socker, som är hjärnans bränsle, tas upp och förbränns vid Alzheimers sjukdom. Och dess potential som kontrastmedel.

– Målet är att om man kan använda den nya metoden för att upptäcka alzheimer redan innan patienten visar några symptom, säger Linda Knutsson, professor i medicinsk strålningsfysik vid Lunds universitet.

Hos personer som bär på alzheimer visar studien att förbränningen av socker i hjärnan går långsammare, jämfört med de som inte har drabbats. Det kan även användas för att se om fler personer i en familj bär på sjukdomen och hur ärftligheten ser ut.

– Att använda icke-syntetiska kontrastmedel som socker vid undersökningar är inte bara billigare för sjukvården. Det kan även få en positiv psykologisk effekt och göra patienter lugnare, säger Linda Knutsson.

Relaterat

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis undersöka i ett nytt projekt.

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom allt ifrån medicin och psykologi till socialgerontologi.

Två polishundar som ligger ner i gräs

Samarbete mot försvinnanden

Varje år försvinner nästan 27 000 personer, varav många har en demenssjukdom. Nu ska Isoldeprojektet förebygga försvinnanden och öka tryggheten för personer med kognitiv svikt.

Fler nyheter

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög, men åtminstone lägre än året innan. Det framgår av Vård- och omsorgsanalys nya rapport.

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC och om ett samarbete kring att förebygga försvinnanden av personer med kognitiv svikt.

Allt fler äldre med infektionsdiagnos på sjukhus

Mellan 1998 och 2019 ökade andelen vårddygn för personer med infektionsdiagnos från 11 till 21 procent. Ökningen är störst bland äldre personer över 80 år. Det visar en ny studie av forskare från Lunds universitet.