Alzheimer kan upptäckas tidigt – med hjälp av socker

Upptaget och förbränningen av socker i hjärnan har visats sig förändrats i ett tidigt skede av alzheimer. De som bär på sjukdomen förbränner socker långsammare, enligt en ny studie. Förhoppningen är att man kan använda socker som kontrastmedel för att upptäcka alzheimer tidigt.

Kontrastmedel är ett ämne som ökar kontrasten hos strukturer eller vätskor och används ofta vid medicinsk avbildning, till exempel vid magnetkameraundersökning. Men då injiceras oftast någon form av metallbaserat kontrastmedel, något som fortfarande gör det utmanande att diagnosticera alzheimer.

Men en ny studie har undersökt hur vanligt socker, som är hjärnans bränsle, tas upp och förbränns vid Alzheimers sjukdom. Och dess potential som kontrastmedel.

– Målet är att om man kan använda den nya metoden för att upptäcka alzheimer redan innan patienten visar några symptom, säger Linda Knutsson, professor i medicinsk strålningsfysik vid Lunds universitet.

Hos personer som bär på alzheimer visar studien att förbränningen av socker i hjärnan går långsammare, jämfört med de som inte har drabbats. Det kan även användas för att se om fler personer i en familj bär på sjukdomen och hur ärftligheten ser ut.

– Att använda icke-syntetiska kontrastmedel som socker vid undersökningar är inte bara billigare för sjukvården. Det kan även få en positiv psykologisk effekt och göra patienter lugnare, säger Linda Knutsson.

Relaterat

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha bättre effekt än både styrketräning och kondition.

Porträttbild på Miia Kivipelto

24 miljoner till FINGER-studien

När Forte delade ut sina programanslag för folkhälsa blev FINGER-studiens demensförebyggande arbete en stor vinnare.

En kvinna går över en gata med sin rullator.

Fallolyckor vanlig dödsorsak bland demenssjuka

En registerstudie från Karolinska institutet om dödsfall bland personer med demens, visar att självmord är vanligare bland personer under 65 år, och att olyckor och fall är vanligare över 75.

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs universitet med 70-åringar visar att många äldre inte misstänker att de kan ha grön starr, trots symptom.

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella varelser. Forskare efterlyser en öppen dialog kring åldrande och sexualitet som kan leda till en kompetenshöjning inom…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte blir utförd inom kommunal vård och omsorg.