Alzheimer kan upptäckas tidigt – med hjälp av socker

Upptaget och förbränningen av socker i hjärnan har visats sig förändrats i ett tidigt skede av alzheimer. De som bär på sjukdomen förbränner socker långsammare, enligt en ny studie. Förhoppningen är att man kan använda socker som kontrastmedel för att upptäcka alzheimer tidigt.

Kontrastmedel är ett ämne som ökar kontrasten hos strukturer eller vätskor och används ofta vid medicinsk avbildning, till exempel vid magnetkameraundersökning. Men då injiceras oftast någon form av metallbaserat kontrastmedel, något som fortfarande gör det utmanande att diagnosticera alzheimer.

Men en ny studie har undersökt hur vanligt socker, som är hjärnans bränsle, tas upp och förbränns vid Alzheimers sjukdom. Och dess potential som kontrastmedel.

– Målet är att om man kan använda den nya metoden för att upptäcka alzheimer redan innan patienten visar några symptom, säger Linda Knutsson, professor i medicinsk strålningsfysik vid Lunds universitet.

Hos personer som bär på alzheimer visar studien att förbränningen av socker i hjärnan går långsammare, jämfört med de som inte har drabbats. Det kan även användas för att se om fler personer i en familj bär på sjukdomen och hur ärftligheten ser ut.

– Att använda icke-syntetiska kontrastmedel som socker vid undersökningar är inte bara billigare för sjukvården. Det kan även få en positiv psykologisk effekt och göra patienter lugnare, säger Linda Knutsson.

Relaterat

Studie visar brister i hemtjänstens bemötande av äldre

En ny studie från forskare vid Mälardalens högskola, Karolinska institutet och Högskolan i Dalarna visar att många personer med hemtjänst upplever att de inte blir behandlade med respekt.

Norsk studie visar jojkens betydelse i demensvården

En intervjustudie med 17 personer som vårdar äldre samer med demenssjukdom visar att jojken kan ha stor betydelse i deras vardag. Men det är inte alltid den tas emot väl av vårdpersonalen.

Fler nyheter

Ett ägg om dagen ingen fara för hjärt-/kärlsjuka

En stor internationell studie visar att kolesterolhalten i ett ägg om dagen inte ökar risken för att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Personer med hjärt-/kärlsjukdom kan alltså pusta ut och i stället njuta av det rika näringsinnehållet som är särskilt…

Många dog ensamma av covid-19

Äldre dog oftare ensamma och utan att få ett brytpunktssamtal under coronapandemin. Det konstaterar en grupp svenska forskare.

Lindring möjlig för äldre i livets slutskede med covid-19

Många äldre har avlidit i covid-19 på särskilt boende, utan att ha fått möjlighet att komma till sjukhus. I en studie konstaterar forskare att de till stor del kunnat få lindring för sina symptom.

Tidigare låg dödlighet kan förklara Sveriges höga dödstal

I en ny studie presenterar tre ekonomer 16 förslag till varför Sveriges dödstal i coronapandemin är så mycket högre än Danmarks och Norges. Det viktigaste skälet kan vara vår lägre dödlighet under föregående år.