Alzheimer kan upptäckas tidigt – med hjälp av socker

Upptaget och förbränningen av socker i hjärnan har visats sig förändrats i ett tidigt skede av alzheimer. De som bär på sjukdomen förbränner socker långsammare, enligt en ny studie. Förhoppningen är att man kan använda socker som kontrastmedel för att upptäcka alzheimer tidigt.

Kontrastmedel är ett ämne som ökar kontrasten hos strukturer eller vätskor och används ofta vid medicinsk avbildning, till exempel vid magnetkameraundersökning. Men då injiceras oftast någon form av metallbaserat kontrastmedel, något som fortfarande gör det utmanande att diagnosticera alzheimer.

Men en ny studie har undersökt hur vanligt socker, som är hjärnans bränsle, tas upp och förbränns vid Alzheimers sjukdom. Och dess potential som kontrastmedel.

– Målet är att om man kan använda den nya metoden för att upptäcka alzheimer redan innan patienten visar några symptom, säger Linda Knutsson, professor i medicinsk strålningsfysik vid Lunds universitet.

Hos personer som bär på alzheimer visar studien att förbränningen av socker i hjärnan går långsammare, jämfört med de som inte har drabbats. Det kan även användas för att se om fler personer i en familj bär på sjukdomen och hur ärftligheten ser ut.

– Att använda icke-syntetiska kontrastmedel som socker vid undersökningar är inte bara billigare för sjukvården. Det kan även få en positiv psykologisk effekt och göra patienter lugnare, säger Linda Knutsson.

Relaterat

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras liv påverkas av beskedet.

Långa tupplurar kan leda till sämre kognition

Att sova mycket på natten och ta långa tupplurar på dagen, kan vara kopplat till sämre kognitiva förmågor hos äldre personer. Det visar ny forskning från fem nordiska studier.

Fler nyheter

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en digital utbildning i kombination ökar vårdpersonalens kunskap om äldres munhälsa – men det viktigaste är att personalen…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar tre länsstyrelser resultaten från ett projekt som ska höja kunskapen om risker och möjliga åtgärder.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En av dem är Mattias Andréasson som forskar om Parkinsons sjukdom genom att studera nervtrådar i huden.