Foto: Mostphotos/Wavebreakmedia

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras arbete. Sociala kontakter och känslan av att ha ett syfte var två viktiga faktorer.

Forskare vid Stockholms universitet har i ett större projekt genomfört intervjuer med sjuksköterskor i intensivvården, samt vårdbiträden på sjukhus och i äldreomsorgen i åldrarna 55-75 år, om att planera den senare delen av sitt arbetsliv och att gå i pension. Under intervjuerna berättade de även om vad som skapar mening i deras arbete, ett material som nu blivit till en egen artikel publicerad i Journal of aging studies. Det visade sig nämligen att känslan av meningsfullhet spelade en viktig roll när de funderade på om de skulle fortsätta arbeta.

Intervjusvaren som relaterade till meningsskapande pekade mot att arbetet var en källa till (1) den personliga identiteten, (2) känslan av att ha ett syfte och att bidra, (3) kompetens och prestation, (4) sociala kontakter och känslan av att höra till, (5) aktivitet, rutiner och att använda tiden på ett värdefullt sätt, samt (6) ekonomisk trygghet och frihet.

Att arbetet kändes meningsfullt var en av de viktigaste delarna i studiedeltagarnas positiva erfarenheter av att fortsätta arbeta. Studiens författare konstaterar att deras resultat skulle kunna användas när man vill uppmuntra vårdpersonal att arbeta längre, något som är viktigt inte minst när det saknas personal i välfärdsyrkena.

Läs den vetenskapliga artikeln

Marta Sousa-Ribeiro, Katinka Knudsen, Linda Persson, Petra Lindfors och Magnus Sverke (2024). Meaning of working for older nurses and nursing assistants in Sweden: A qualitative study. Journal of aging studies.

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…