Att skapa vård och omsorg tillsammans med brukarna

Hur skapar man en bra miljö och en god omsorg på ett vårdboende för äldre? Är det ett bra alternativ att involvera de boende mer? Det har en grupp forskare från Göteborg, Lund och Kristianstad undersökt.

Med hjälp av fokusgruppsintervjuer med medarbetare på två vårdboenden, som arbetade med att utveckla sina omsorgstjänster tillsammans med de boende, har en grupp forskare från Göteborg, Lund och Kristianstad undersökt samskapande processer mellan personal och brukare. I intervjuerna framställdes samarbetet som en ögonöppnare för personalen, då det fick dem att upptäcka vilka resurser både medarbetare och boende kunde utgöra. Det framstod som viktigt att arbeta mer personcentrerat för att upptäcka och använda sig av de boendes kunskap.

En samskapande process på vårdboenden har potentialen att förändra relationerna mellan alla inblandade, konstaterar forskarna bakom studien. De föreslår också att det finns mycket att lära för forskare om att utveckla relationerna både med personal och boende när man genomför studier.

Läs den vetenskapliga artikeln

I Berge, S Dahlin-Ivanoff, E Barenfeld, M Haak och Q Lood (2022). A real eye-opener: Nursing home staff experiences of co-designing nursing home services together with residents. Journal of aging studies.

Relaterat

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det visar en avhandling från Umeå universitet som också pekar på att bristande hemtjänstkvalitet bidrar till ensamhet.

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften av den befintliga personalen vill lämna yrket.

Kommuner delar upp arbetsuppgifterna i hemtjänsten

Det saknas personal i äldreomsorgen, och landets kommuner och omsorgsföretag kämpar med att hitta rätt kompetens. Nu har Vård- och omsorgsanalys publicerat en rapport om att dela upp hemtjänstens arbetsuppgifter.

Fler nyheter

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning om äldres hälsa och välbefinnande.

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar. Det visar en studie från Göteborgs universitet som bygger på data från 1 500 patienter.

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och äter

Äta ensam måste inte vara ett problem

Vi tar lätt för givet att det är ett problem att äta ensam. Men är det verkligen så enkelt? En ny svensk studie från Uppsala universitet hittar nyanser i äldre personers inställning till ensamätande.