Att skapa vård och omsorg tillsammans med brukarna

Hur skapar man en bra miljö och en god omsorg på ett vårdboende för äldre? Är det ett bra alternativ att involvera de boende mer? Det har en grupp forskare från Göteborg, Lund och Kristianstad undersökt.

Med hjälp av fokusgruppsintervjuer med medarbetare på två vårdboenden, som arbetade med att utveckla sina omsorgstjänster tillsammans med de boende, har en grupp forskare från Göteborg, Lund och Kristianstad undersökt samskapande processer mellan personal och brukare. I intervjuerna framställdes samarbetet som en ögonöppnare för personalen, då det fick dem att upptäcka vilka resurser både medarbetare och boende kunde utgöra. Det framstod som viktigt att arbeta mer personcentrerat för att upptäcka och använda sig av de boendes kunskap.

En samskapande process på vårdboenden har potentialen att förändra relationerna mellan alla inblandade, konstaterar forskarna bakom studien. De föreslår också att det finns mycket att lära för forskare om att utveckla relationerna både med personal och boende när man genomför studier.

Läs den vetenskapliga artikeln

I Berge, S Dahlin-Ivanoff, E Barenfeld, M Haak och Q Lood (2022). A real eye-opener: Nursing home staff experiences of co-designing nursing home services together with residents. Journal of aging studies.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört 17 internationella studier av äldreboenden i privat och offentlig sektors regi.

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt den äldre som är i behov av stöd kan fungera.

Fler nyheter

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka på tallriken väljs bort helt omedvetet. På sikt kan det leda till näringsbrist.

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja efterlevandeskydd för inkomstpensionen kan jämna ut pensionsgapet.

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att bygga upp en infrastruktur, till att etablera sig och växa.