Att skapa vård och omsorg tillsammans med brukarna

Hur skapar man en bra miljö och en god omsorg på ett vårdboende för äldre? Är det ett bra alternativ att involvera de boende mer? Det har en grupp forskare från Göteborg, Lund och Kristianstad undersökt.

Med hjälp av fokusgruppsintervjuer med medarbetare på två vårdboenden, som arbetade med att utveckla sina omsorgstjänster tillsammans med de boende, har en grupp forskare från Göteborg, Lund och Kristianstad undersökt samskapande processer mellan personal och brukare. I intervjuerna framställdes samarbetet som en ögonöppnare för personalen, då det fick dem att upptäcka vilka resurser både medarbetare och boende kunde utgöra. Det framstod som viktigt att arbeta mer personcentrerat för att upptäcka och använda sig av de boendes kunskap.

En samskapande process på vårdboenden har potentialen att förändra relationerna mellan alla inblandade, konstaterar forskarna bakom studien. De föreslår också att det finns mycket att lära för forskare om att utveckla relationerna både med personal och boende när man genomför studier.

Läs den vetenskapliga artikeln

I Berge, S Dahlin-Ivanoff, E Barenfeld, M Haak och Q Lood (2022). A real eye-opener: Nursing home staff experiences of co-designing nursing home services together with residents. Journal of aging studies.

Relaterat

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det kan vara för staten att styra äldreomsorgen.

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom allt ifrån medicin och psykologi till socialgerontologi.

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man svar stämmer inte alla gånger. Det fick forskarna på Göteborgs universitet erfara när de undersökte sambandet mellan…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på tidig diagnostik och förebyggande arbete riktad mot alzheimer.

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.