Att skapa vård och omsorg tillsammans med brukarna

Hur skapar man en bra miljö och en god omsorg på ett vårdboende för äldre? Är det ett bra alternativ att involvera de boende mer? Det har en grupp forskare från Göteborg, Lund och Kristianstad undersökt.

Med hjälp av fokusgruppsintervjuer med medarbetare på två vårdboenden, som arbetade med att utveckla sina omsorgstjänster tillsammans med de boende, har en grupp forskare från Göteborg, Lund och Kristianstad undersökt samskapande processer mellan personal och brukare. I intervjuerna framställdes samarbetet som en ögonöppnare för personalen, då det fick dem att upptäcka vilka resurser både medarbetare och boende kunde utgöra. Det framstod som viktigt att arbeta mer personcentrerat för att upptäcka och använda sig av de boendes kunskap.

En samskapande process på vårdboenden har potentialen att förändra relationerna mellan alla inblandade, konstaterar forskarna bakom studien. De föreslår också att det finns mycket att lära för forskare om att utveckla relationerna både med personal och boende när man genomför studier.

Läs den vetenskapliga artikeln

I Berge, S Dahlin-Ivanoff, E Barenfeld, M Haak och Q Lood (2022). A real eye-opener: Nursing home staff experiences of co-designing nursing home services together with residents. Journal of aging studies.

Relaterat

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde situationen. Det visar Elisabeth Carlstedt i en ny studie.

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik. Det visar en rapport som forskare vid Linnéuniversitetet har skrivit.

Fikastund med patienter kan bidra till personcentrering

En viktig pusselbit för att skapa personcentrering och meningsskapande i vården kan vara att fånga patientberättelser i triviala situationer, såsom om man tar en fika med den äldre patienten. Det visar en avhandling från Karolinska institutet.

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar en rapport från Socialstyrelsen att det fortfarande är stora skillnader när det gäller hur lång tid det…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att det går att att upptäcka tecken på depression hos äldre med hjälp av frågeformulär.

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det i efterhand. Filminspelningen är cirka 55 minuter och finns tillgänglig för alla på vår youtube-kanal.