Att skapa vård och omsorg tillsammans med brukarna

Hur skapar man en bra miljö och en god omsorg på ett vårdboende för äldre? Är det ett bra alternativ att involvera de boende mer? Det har en grupp forskare från Göteborg, Lund och Kristianstad undersökt.

Med hjälp av fokusgruppsintervjuer med medarbetare på två vårdboenden, som arbetade med att utveckla sina omsorgstjänster tillsammans med de boende, har en grupp forskare från Göteborg, Lund och Kristianstad undersökt samskapande processer mellan personal och brukare. I intervjuerna framställdes samarbetet som en ögonöppnare för personalen, då det fick dem att upptäcka vilka resurser både medarbetare och boende kunde utgöra. Det framstod som viktigt att arbeta mer personcentrerat för att upptäcka och använda sig av de boendes kunskap.

En samskapande process på vårdboenden har potentialen att förändra relationerna mellan alla inblandade, konstaterar forskarna bakom studien. De föreslår också att det finns mycket att lära för forskare om att utveckla relationerna både med personal och boende när man genomför studier.

Läs den vetenskapliga artikeln

I Berge, S Dahlin-Ivanoff, E Barenfeld, M Haak och Q Lood (2022). A real eye-opener: Nursing home staff experiences of co-designing nursing home services together with residents. Journal of aging studies.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression och suicida tankar, för framför allt kvinnliga omsorgsgivare. Det visar en rapport som forskare från Högskolan Dalarna…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en digital utbildning ökar vårdpersonalens kunskap om äldres munhälsa – men det viktigaste är att personalen får lära…

Fler nyheter

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny rapport i samarbete mellan Umeå universitet och idrottsförbunden.

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna individanpassa strokevården.

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område och tjänar bra. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet som presenteras vid den europeiska strokekonferensen…