Ensam äldre kvinna vid ett köksbord
Foto: Mostphotos

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte blir utförd inom kommunal vård och omsorg.

– Mitt intresseområde har alltid varit äldre personer i kommunal vård och omsorg. Utifrån de nyhetsnotiser som publicerades om brister inom äldreomsorgen, började jag fundera på hur vårdpersonalen och äldre personer i behov av vård och omsorg har det. 

Bild på Ingrid Andersson som har skrivit en avhandling

Ingrid Andersson vid Karlstads universitet har undersökt varför vård inte utförs. Foto: Karlstads universitet

Det berättar Ingrid Andersson, adjunkt i omvårdnad vid Karlstads universitet. Hon har lagt fram en avhandling som undersökt vilken vård och omsorg som blir utebliven i Sverige. Med hjälp av ett instrument som hon har översatt och testat kunde Ingrid Andersson mäta vården som inte blev utförd inom kommunal vård och omsorg för äldre personer. 

På särskilt boende angav vårdpersonalen att tidsbrist, bristande kommunikation och organisation är bidragande orsaker till utebliven vård. 

Tidsbristen uppstod när oväntade situationer uppstod som personalen inte hade någon beredskap inför. Komplicerade dokumentationssystem som dessutom var uppdelade utifrån yrkesgrupper bidrog till bristande kommunikation. Personalen upplevde också att det fanns otillfredsställande planering i organisationen, där den planerade bemanningen innehöll för lite personal och för hög arbetsbelastning. 

Inom ordinärt boende var det mest vanligt att uppdateringar av vårdplaner och samtal med närstående uteblev. 

Ingrid Andersson har även inkluderat enhetschefer i sina studier, som visar att de får kännedom om den uteblivna vården genom att kontrollera dokumentationen eller loggar, alternativt att någon berättade det för dem. 

– Avslutningsvis menade vårdpersonal att tidsbristen gjorde att de inte mådde bra och inte kunde prestera som de brukade göra på grund av trötthet. Vård som inte blir utförd kan innebära negativa konsekvenser för både vårdpersonal och de äldre, säger Ingrid Andersson i ett pressmeddelande. 

Läs avhandlingen i sin helhet

Ingrid Andersson (2023). Vård som inte blir utförd: Uppfattningar från vårdpersonal och enhetschefer inom kommunal vård och omsorg för äldre. Karlstads universitet.

Delarbeten

I. Ingrid Andersson, Carina Bååth, Jan Nilsson och Anna Josse Eklund (2022). A scoping review: Missed nursing care in community healthcare contexts and how it is measured. Publicerad i Nursing open.

II. Ingrid Andersson, Anna Josse Eklund, Jan Nilsson och Carina Bååth (2022). Prevalence, type, and reasons for missed nursing care in municipality health care in Sweden: A cross sectional study. Publicerad i Bmc nursing.

III. Ingrid Andersson, Carina Bååth, Jan Nilsson och Anna Josse Eklund [Manuskript]. Validation of the basel extent of rationing of nursing care for nursing homes and home care, a Swedish version.

IV. Ingrid Andersson, Anna Josse Eklund, Jan Nilsson och Carina Bååth [Manuskript]. First-line managers’ perceptions of missed nursing care in municipal health care for older people – a phenomenographic study.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Fler nyheter

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…