Ensam äldre kvinna vid ett köksbord
Foto: Mostphotos

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte blir utförd inom kommunal vård och omsorg.

– Mitt intresseområde har alltid varit äldre personer i kommunal vård och omsorg. Utifrån de nyhetsnotiser som publicerades om brister inom äldreomsorgen, började jag fundera på hur vårdpersonalen och äldre personer i behov av vård och omsorg har det. 

Bild på Ingrid Andersson som har skrivit en avhandling

Ingrid Andersson vid Karlstads universitet har undersökt varför vård inte utförs. Foto: Karlstads universitet

Det berättar Ingrid Andersson, adjunkt i omvårdnad vid Karlstads universitet. Hon har lagt fram en avhandling som undersökt vilken vård och omsorg som blir utebliven i Sverige. Med hjälp av ett instrument som hon har översatt och testat kunde Ingrid Andersson mäta vården som inte blev utförd inom kommunal vård och omsorg för äldre personer. 

På särskilt boende angav vårdpersonalen att tidsbrist, bristande kommunikation och organisation är bidragande orsaker till utebliven vård. 

Tidsbristen uppstod när oväntade situationer uppstod som personalen inte hade någon beredskap inför. Komplicerade dokumentationssystem som dessutom var uppdelade utifrån yrkesgrupper bidrog till bristande kommunikation. Personalen upplevde också att det fanns otillfredsställande planering i organisationen, där den planerade bemanningen innehöll för lite personal och för hög arbetsbelastning. 

Inom ordinärt boende var det mest vanligt att uppdateringar av vårdplaner och samtal med närstående uteblev. 

Ingrid Andersson har även inkluderat enhetschefer i sina studier, som visar att de får kännedom om den uteblivna vården genom att kontrollera dokumentationen eller loggar, alternativt att någon berättade det för dem. 

– Avslutningsvis menade vårdpersonal att tidsbristen gjorde att de inte mådde bra och inte kunde prestera som de brukade göra på grund av trötthet. Vård som inte blir utförd kan innebära negativa konsekvenser för både vårdpersonal och de äldre, säger Ingrid Andersson i ett pressmeddelande. 

Läs avhandlingen i sin helhet

Ingrid Andersson (2023). Vård som inte blir utförd: Uppfattningar från vårdpersonal och enhetschefer inom kommunal vård och omsorg för äldre. Karlstads universitet.

Delarbeten

I. Ingrid Andersson, Carina Bååth, Jan Nilsson och Anna Josse Eklund (2022). A scoping review: Missed nursing care in community healthcare contexts and how it is measured. Publicerad i Nursing open.

II. Ingrid Andersson, Anna Josse Eklund, Jan Nilsson och Carina Bååth (2022). Prevalence, type, and reasons for missed nursing care in municipality health care in Sweden: A cross sectional study. Publicerad i Bmc nursing.

III. Ingrid Andersson, Carina Bååth, Jan Nilsson och Anna Josse Eklund [Manuskript]. Validation of the basel extent of rationing of nursing care for nursing homes and home care, a Swedish version.

IV. Ingrid Andersson, Anna Josse Eklund, Jan Nilsson och Carina Bååth [Manuskript]. First-line managers’ perceptions of missed nursing care in municipal health care for older people – a phenomenographic study.

Relaterat

Utbilda personalen mot fördomar

Sexualitet är en viktig del av livet och en mänsklig rättighet. Varje människa, även personer som drabbats av demenssjukdom, har rätt till sexuell…

Tom korridor på äldreboende med Stör ej-skylt på ett dörrhandtag

Äldres sexuella behov får inte ignoreras

Genom att erkänna sexualitet som en viktig del av hälsan, kan personal på särskilda boenden skapa en trygg och stöttande miljö som främjar…

Carolina Klockmo och Marie Häggström. Foto Annelie Ledin

Delaktighet och utveckling – en magnet för sjuksköterskor

Västernorrlands kommuner satsar tillsammans med Mittuniversitetet på ett unikt projekt för att på sikt öka attraktiviteten för all personal inom kommunal äldreomsorg.

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…