Beroendeframkallande gott. Foto: Robertas Riabovas

”Bakelse eller vin” en ovanlig fråga på norska äldreboenden

I syfte att höja de boendes livskvalitet serverar äldreboendepersonal i Norge gärna ett glas vin. Men om det verkligen är alkohol som önskas vet man inte, skriver webbplatsen Popnad.

Aud Johannessen, professor vid institutionen för hälsovetenskap vid Sørøst-Norge-universitetet, har med kollegerna Kjerstin Tevik, Knut Engedal och Anne-Sofie Helvik publicerat en forskningsrapport om hur personalen på norska äldreboenden förhåller sig till de boendes alkoholkonsumtion. Rapporten bygger på kvalitativa djupintervjuer som visar att alkoholpraxisen varierar mellan olika äldreboenden. Vanligen saknas riktlinjer för alkohol, och personalen har inte alltid koll på hur mycket klienterna dricker.

– Personalen överför det de själva uppfattar som det goda i livet på en annan generation. Frågan är hur vanorna kommer i konflikt med vårdenhetens uppdrag: att främja hälsan, säger Aud Johannessen till Popnad, som är en populärvetenskaplig webbplats för forskning inom alkohol- och drogområdet.

Forskarna poängterar att de som bor på äldreboendena är gamla och multisjuka, med flera olika mediciner dagligen, vilket gör dem extra känsliga för alkohol.

En av rapportens respondenter berättar att under dagar då det enligt norsk kultur anses normalt att dricka alkohol sköter personalen på enheten försäljning av drycker. Ställd inför frågan konstaterar hen att det enkelt skulle gå att sälja sötsaker och bakelser i stället för vinflaskor.

Även anhöriga kan dra felaktiga slutsatser om vad som höjer de äldres livskvalitet, och tar med sig en flaska vin till sin äldre släkting utan att reflektera över hur hens hälsotillstånd klarar av alkohol.

Aud Johannessen säger till Popnad att alkoholens kulturella status delvis bygger på myter.

– Som till exempel påståendet att små mängder alkohol är bra för hälsan. Det har upprepats i offentligheten i 20 år, men det stämmer helt enkelt inte.

Aud Johannessen tror att forskningsrapporten kan vara ett steg på vägen mot en ökad reflektion på äldreboendena.

– Man borde fråga de boende vad de själva önskar när det är dags för något lite extra. Och vill de ha ett glas likör ibland så ska det väl vara okej, förutsatt att medicineringen tillåter det.

LÄS MER

Artikeln Health professionals’ experience of nursing home residents’ consumption of alcohol and use of psychotropic drugs är publicerad i Nordic studies on alcohol and drugs.

Här finns hela Popnads intervju med Aud Johannessen.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…