Beroendeframkallande gott. Foto: Robertas Riabovas

”Bakelse eller vin” en ovanlig fråga på norska äldreboenden

I syfte att höja de boendes livskvalitet serverar äldreboendepersonal i Norge gärna ett glas vin. Men om det verkligen är alkohol som önskas vet man inte, skriver webbplatsen Popnad.

Aud Johannessen, professor vid institutionen för hälsovetenskap vid Sørøst-Norge-universitetet, har med kollegerna Kjerstin Tevik, Knut Engedal och Anne-Sofie Helvik publicerat en forskningsrapport om hur personalen på norska äldreboenden förhåller sig till de boendes alkoholkonsumtion. Rapporten bygger på kvalitativa djupintervjuer som visar att alkoholpraxisen varierar mellan olika äldreboenden. Vanligen saknas riktlinjer för alkohol, och personalen har inte alltid koll på hur mycket klienterna dricker.

– Personalen överför det de själva uppfattar som det goda i livet på en annan generation. Frågan är hur vanorna kommer i konflikt med vårdenhetens uppdrag: att främja hälsan, säger Aud Johannessen till Popnad, som är en populärvetenskaplig webbplats för forskning inom alkohol- och drogområdet.

Forskarna poängterar att de som bor på äldreboendena är gamla och multisjuka, med flera olika mediciner dagligen, vilket gör dem extra känsliga för alkohol.

En av rapportens respondenter berättar att under dagar då det enligt norsk kultur anses normalt att dricka alkohol sköter personalen på enheten försäljning av drycker. Ställd inför frågan konstaterar hen att det enkelt skulle gå att sälja sötsaker och bakelser i stället för vinflaskor.

Även anhöriga kan dra felaktiga slutsatser om vad som höjer de äldres livskvalitet, och tar med sig en flaska vin till sin äldre släkting utan att reflektera över hur hens hälsotillstånd klarar av alkohol.

Aud Johannessen säger till Popnad att alkoholens kulturella status delvis bygger på myter.

– Som till exempel påståendet att små mängder alkohol är bra för hälsan. Det har upprepats i offentligheten i 20 år, men det stämmer helt enkelt inte.

Aud Johannessen tror att forskningsrapporten kan vara ett steg på vägen mot en ökad reflektion på äldreboendena.

– Man borde fråga de boende vad de själva önskar när det är dags för något lite extra. Och vill de ha ett glas likör ibland så ska det väl vara okej, förutsatt att medicineringen tillåter det.

LÄS MER

Artikeln Health professionals’ experience of nursing home residents’ consumption of alcohol and use of psychotropic drugs är publicerad i Nordic studies on alcohol and drugs.

Här finns hela Popnads intervju med Aud Johannessen.

Relaterat

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…