Beroendeframkallande gott. Foto: Robertas Riabovas

”Bakelse eller vin” en ovanlig fråga på norska äldreboenden

I syfte att höja de boendes livskvalitet serverar äldreboendepersonal i Norge gärna ett glas vin. Men om det verkligen är alkohol som önskas vet man inte, skriver webbplatsen Popnad.

Aud Johannessen, professor vid institutionen för hälsovetenskap vid Sørøst-Norge-universitetet, har med kollegerna Kjerstin Tevik, Knut Engedal och Anne-Sofie Helvik publicerat en forskningsrapport om hur personalen på norska äldreboenden förhåller sig till de boendes alkoholkonsumtion. Rapporten bygger på kvalitativa djupintervjuer som visar att alkoholpraxisen varierar mellan olika äldreboenden. Vanligen saknas riktlinjer för alkohol, och personalen har inte alltid koll på hur mycket klienterna dricker.

– Personalen överför det de själva uppfattar som det goda i livet på en annan generation. Frågan är hur vanorna kommer i konflikt med vårdenhetens uppdrag: att främja hälsan, säger Aud Johannessen till Popnad, som är en populärvetenskaplig webbplats för forskning inom alkohol- och drogområdet.

Forskarna poängterar att de som bor på äldreboendena är gamla och multisjuka, med flera olika mediciner dagligen, vilket gör dem extra känsliga för alkohol.

En av rapportens respondenter berättar att under dagar då det enligt norsk kultur anses normalt att dricka alkohol sköter personalen på enheten försäljning av drycker. Ställd inför frågan konstaterar hen att det enkelt skulle gå att sälja sötsaker och bakelser i stället för vinflaskor.

Även anhöriga kan dra felaktiga slutsatser om vad som höjer de äldres livskvalitet, och tar med sig en flaska vin till sin äldre släkting utan att reflektera över hur hens hälsotillstånd klarar av alkohol.

Aud Johannessen säger till Popnad att alkoholens kulturella status delvis bygger på myter.

– Som till exempel påståendet att små mängder alkohol är bra för hälsan. Det har upprepats i offentligheten i 20 år, men det stämmer helt enkelt inte.

Aud Johannessen tror att forskningsrapporten kan vara ett steg på vägen mot en ökad reflektion på äldreboendena.

– Man borde fråga de boende vad de själva önskar när det är dags för något lite extra. Och vill de ha ett glas likör ibland så ska det väl vara okej, förutsatt att medicineringen tillåter det.

LÄS MER

Artikeln Health professionals’ experience of nursing home residents’ consumption of alcohol and use of psychotropic drugs är publicerad i Nordic studies on alcohol and drugs.

Här finns hela Popnads intervju med Aud Johannessen.

Relaterat

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik.…

Fler nyheter

Promenader viktiga för måendet under pandemin

Forskare vid Umeå universitet har undersökt vad som fick äldre personer att må sämre under coronapandemin. Uteblivna promenader och att inte få gå…

Även tidig alkoholkonsumtion ökar risken för demenssjukdom

En ny rapport har sammanställt forskningen om alkoholens påverkan på hjärnan. Ett av de mer överraskande resultaten blev att unga som dricker ökar…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…