Beroendeframkallande gott. Foto: Robertas Riabovas

”Bakelse eller vin” en ovanlig fråga på norska äldreboenden

I syfte att höja de boendes livskvalitet serverar äldreboendepersonal i Norge gärna ett glas vin. Men om det verkligen är alkohol som önskas vet man inte, skriver webbplatsen Popnad.

Aud Johannessen, professor vid institutionen för hälsovetenskap vid Sørøst-Norge-universitetet, har med kollegerna Kjerstin Tevik, Knut Engedal och Anne-Sofie Helvik publicerat en forskningsrapport om hur personalen på norska äldreboenden förhåller sig till de boendes alkoholkonsumtion. Rapporten bygger på kvalitativa djupintervjuer som visar att alkoholpraxisen varierar mellan olika äldreboenden. Vanligen saknas riktlinjer för alkohol, och personalen har inte alltid koll på hur mycket klienterna dricker.

– Personalen överför det de själva uppfattar som det goda i livet på en annan generation. Frågan är hur vanorna kommer i konflikt med vårdenhetens uppdrag: att främja hälsan, säger Aud Johannessen till Popnad, som är en populärvetenskaplig webbplats för forskning inom alkohol- och drogområdet.

Forskarna poängterar att de som bor på äldreboendena är gamla och multisjuka, med flera olika mediciner dagligen, vilket gör dem extra känsliga för alkohol.

En av rapportens respondenter berättar att under dagar då det enligt norsk kultur anses normalt att dricka alkohol sköter personalen på enheten försäljning av drycker. Ställd inför frågan konstaterar hen att det enkelt skulle gå att sälja sötsaker och bakelser i stället för vinflaskor.

Även anhöriga kan dra felaktiga slutsatser om vad som höjer de äldres livskvalitet, och tar med sig en flaska vin till sin äldre släkting utan att reflektera över hur hens hälsotillstånd klarar av alkohol.

Aud Johannessen säger till Popnad att alkoholens kulturella status delvis bygger på myter.

– Som till exempel påståendet att små mängder alkohol är bra för hälsan. Det har upprepats i offentligheten i 20 år, men det stämmer helt enkelt inte.

Aud Johannessen tror att forskningsrapporten kan vara ett steg på vägen mot en ökad reflektion på äldreboendena.

– Man borde fråga de boende vad de själva önskar när det är dags för något lite extra. Och vill de ha ett glas likör ibland så ska det väl vara okej, förutsatt att medicineringen tillåter det.

LÄS MER

Artikeln Health professionals’ experience of nursing home residents’ consumption of alcohol and use of psychotropic drugs är publicerad i Nordic studies on alcohol and drugs.

Här finns hela Popnads intervju med Aud Johannessen.

Relaterat

Utbilda personalen mot fördomar

Sexualitet är en viktig del av livet och en mänsklig rättighet. Varje människa, även personer som drabbats av demenssjukdom, har rätt till sexuell…

Tom korridor på äldreboende med Stör ej-skylt på ett dörrhandtag

Äldres sexuella behov får inte ignoreras

Genom att erkänna sexualitet som en viktig del av hälsan, kan personal på särskilda boenden skapa en trygg och stöttande miljö som främjar…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…