Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.
Foto: Andrey Popov/Mostphotos

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha bättre effekt än både styrketräning och kondition.

En grupp forskare vid Hälsohögskolan på Jönköping university och Region Jönköpings län har genomfört en litteraturstudie som sammanställer effekterna av fysisk träning på kognitiva funktioner som global kognition, exekutiv funktion, minne, uppmärksamhet och bearbetningshastighet. Resultatet blev en sammanfattning av 300 studier med mer än 20000 deltagare över 55 år.

Det visade sig att styrke- och konditionsträning har en låg positiv effekt på kognitiv förmåga. Samtidigt står yoga ut i materialet, med en måttlig positiv effekt. Yogan har bättre potential att bromsa kognitiv nedgång med åldern.

– Yoga kombinerar andningskontroll med olika fysiska övningar, vilka påverkar autonoma nervsystemet och nedreglerar sympaticusaktiviteten. Det är helt enkelt en metod för att hantera och motverka stress vilket förbättrar emotionell kontroll, kroppskontroll, välbefinnandet samt förbättrar uppmärksamhet, minne och andra kognitiva funktioner, säger Peter Blomstrand, biträdande professor på Hälsohögskolan och överläkare i Region Jönköpings län, i ett pressmeddelande.

Studiens forskare ser gärna att exempelvis yoga, tai chi eller qigong blir en del av träningen hos äldre personer.

– För att få en förbättrad kroppslig, mental och kognitiv hälsa är det viktigt med en fysisk och aktiv ålderdom. Vi rekommenderar att träna både styrka, kondition och någon form av yoga för att ha ett friskt och hälsosamt åldrande, där yogan hjälper till att få en bra kognitiv hälsa, säger Nerrolyn Ramstrand, professor på Hälsohögskolan.

Läs den vetenskapliga artikeln

Blomstrand P, Tesan D, Mueller Nylander E och Ramstrand N (2023). Mind body exercise improves cognitive function more than aerobic‑ and resistance exercise in healthy adults aged 55 years and older – an umbrella review. European review of aging and physical activity.

Relaterat

Porträttbild på Miia Kivipelto

24 miljoner till FINGER-studien

När Forte delade ut sina programanslag för folkhälsa blev FINGER-studiens demensförebyggande arbete en stor vinnare.

En kvinna går över en gata med sin rullator.

Fallolyckor vanlig dödsorsak bland demenssjuka

En registerstudie från Karolinska institutet om dödsfall bland personer med demens, visar att självmord är vanligare bland personer under 65 år, och att…

Bilar som står i lång kö

Luftföroreningar skadliga för äldres psykiska hälsa

Den ökande urbaniseringen bidrar till att allt fler människor utsätts för höga halter av olika miljöföroreningar. Nu visar en avhandling från Karolinska institutet…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…