Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften av den befintliga personalen vill lämna yrket.

I en ny rapport har fackförbundet Kommunal frågat sina medlemmar om de vill jobba kvar i sitt yrke. Bara 46 procent svarar att de vill fortsätta arbeta inom äldreomsorgen i tre år till. För fyra år sedan svarade 60 procent ja på samma fråga. Kommunal drar slutsatsen att personalflykten kan bli en ödesfråga för äldreomsorgen.

Störst inverkan på önskan att lämna arbetet i äldreomsorgen har känslan av att vara psykiskt trött efter varje arbetsdag. Många upplever också att jobbet är fysiskt ansträngande, att de inte kan tillgodose de äldres behov och att det är svårt att få ihop jobbet med privatlivet. Andra orsaker är att man är rädd att inte orka ända till pensionen, att inte ha stöd av sin närmaste chef, att inte få eller orka arbeta heltid, att ha för låg lön och en pension som inte kommer att räcka till, samt att sakna flexibilitet i arbetslivet.

I ett nordiskt perspektiv uppvisar Sverige dåliga siffror. Här vill tio procent fler än i övriga Norden lämna sitt yrke. Det finns också en viss skillnad mellan personal i vinstdrivande och kommunal äldreomsorg. I kommunerna vill 47 procent stanna i yrket, jämfört med 42 procent bland de privata arbetsgivarna.

Läs rapporten

Relaterat

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…

Äldre kvinna målar på duk

Kultur i hälsans tjänst

Att konstupplevelser kan ha goda hälsoeffekter för äldre finns det i dag livaktig forskning som visar. Det gäller musik och musicerande, bildbetraktande och…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…