Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften av den befintliga personalen vill lämna yrket.

I en ny rapport har fackförbundet Kommunal frågat sina medlemmar om de vill jobba kvar i sitt yrke. Bara 46 procent svarar att de vill fortsätta arbeta inom äldreomsorgen i tre år till. För fyra år sedan svarade 60 procent ja på samma fråga. Kommunal drar slutsatsen att personalflykten kan bli en ödesfråga för äldreomsorgen.

Störst inverkan på önskan att lämna arbetet i äldreomsorgen har känslan av att vara psykiskt trött efter varje arbetsdag. Många upplever också att jobbet är fysiskt ansträngande, att de inte kan tillgodose de äldres behov och att det är svårt att få ihop jobbet med privatlivet. Andra orsaker är att man är rädd att inte orka ända till pensionen, att inte ha stöd av sin närmaste chef, att inte få eller orka arbeta heltid, att ha för låg lön och en pension som inte kommer att räcka till, samt att sakna flexibilitet i arbetslivet.

I ett nordiskt perspektiv uppvisar Sverige dåliga siffror. Här vill tio procent fler än i övriga Norden lämna sitt yrke. Det finns också en viss skillnad mellan personal i vinstdrivande och kommunal äldreomsorg. I kommunerna vill 47 procent stanna i yrket, jämfört med 42 procent bland de privata arbetsgivarna.

Läs rapporten

Relaterat

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Webbinarium 19 april om hur sömn påverkar äldres hälsa

Välkommen till vårt webbinarium om sömn den 19 april. Forskare berättar om varför sömnen förändras när vi åldras och hur det går att…

Trygghetslarmet oftast första socialtjänstinsatsen för äldre

Trygghetslarm är det vanligaste stödet från socialtjänsten som äldre personer får, följt av hemtjänst och flytt till särskilt boende. Det visar en uppföljning…

Fler nyheter

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att…

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland…

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är…