Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften av den befintliga personalen vill lämna yrket.

I en ny rapport har fackförbundet Kommunal frågat sina medlemmar om de vill jobba kvar i sitt yrke. Bara 46 procent svarar att de vill fortsätta arbeta inom äldreomsorgen i tre år till. För fyra år sedan svarade 60 procent ja på samma fråga. Kommunal drar slutsatsen att personalflykten kan bli en ödesfråga för äldreomsorgen.

Störst inverkan på önskan att lämna arbetet i äldreomsorgen har känslan av att vara psykiskt trött efter varje arbetsdag. Många upplever också att jobbet är fysiskt ansträngande, att de inte kan tillgodose de äldres behov och att det är svårt att få ihop jobbet med privatlivet. Andra orsaker är att man är rädd att inte orka ända till pensionen, att inte ha stöd av sin närmaste chef, att inte få eller orka arbeta heltid, att ha för låg lön och en pension som inte kommer att räcka till, samt att sakna flexibilitet i arbetslivet.

I ett nordiskt perspektiv uppvisar Sverige dåliga siffror. Här vill tio procent fler än i övriga Norden lämna sitt yrke. Det finns också en viss skillnad mellan personal i vinstdrivande och kommunal äldreomsorg. I kommunerna vill 47 procent stanna i yrket, jämfört med 42 procent bland de privata arbetsgivarna.

Läs rapporten

Relaterat

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…

Kommuner delar upp arbetsuppgifterna i hemtjänsten

Det saknas personal i äldreomsorgen, och landets kommuner och omsorgsföretag kämpar med att hitta rätt kompetens. Nu har Vård- och omsorgsanalys publicerat en…

Äldre utsätts för medicinska risker när samordningen inte fungerar

Krav på statlig styrning när ingen tar ansvar efterfrågas av forskare i en ny rapport från SNS. Att äldre patienter utsätts för medicinska…

Fler nyheter

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…