Carolina Klockmo och Marie Häggström. Foto Annelie Ledin
Från vänster: Marie Häggström och Carolina Klockmo. Foto: Annelie Ledin

Delaktighet och utveckling – en magnet för sjuksköterskor

Västernorrlands kommuner satsar tillsammans med Mittuniversitetet på ett unikt projekt för att på sikt öka attraktiviteten för all personal inom kommunal äldreomsorg.

I de sju kommunerna som ingår i Västernorrlands län bor ungefär 250 000 invånare, varav en stor andel äldre. Att behålla och attrahera personal inom äldreomsorgen är ett växande problem här, precis som för de flesta andra svenska kommuner.

Kommunförbundet Västernorrland, en samverkansplattform för länets kommuner, satsar på en ny metod för att förbättra villkoren för äldreomsorgens medarbetare. De utgår från den så kallade Magnetmodellen, en amerikansk typ av certifiering som innebär att sjuksköterskor får fler möjligheter att påverka sitt arbete, utvecklas och driva omvårdnaden framåt. Några svenska sjukhus har nyligen  börjat testa modellen som ser ut att fungera eftersom  personalomsättningen har minskat.

Projektet heter En attraktiv arbetsplats för god och säker nära vård – Ett pilotprojekt inspirerat av magnetmodellen. Genom att satsa på sjuksköterskor på äldreboenden, som bär ansvaret för omvårdnaden, ska arbetsmiljön förbättras och nya arbetssätt utvecklas. Det ska i sin tur leda till yrkesstolthet bland all personal, att de trivs och väljer arbetar kvar samt att fler söker sig till äldreomsorgen.

Projektet startade 1 april i år och ska pågå i tre år. Först ut är Sundsvalls kommun där två särskilda boenden ingår i interventionen och ett tredje fungerar som kontrollgrupp.

Carolina Klockmo är en av forskarna som arbetat länge vid Kommunförbundets FoU-enhet och ingår i projektet. Hon berättar:

– Våra kommuner vill utvecklas och har en positiv inställning till att pröva nya arbetssätt, vilket är positivt. Men alla sju kommuner behöver inte vara med och testa samma sak. Det vara intressant för merparten av de sju kommunerna att ta del av resultatet. På så sätt kan de ta efter det i sin kommun.

Trots att magnetprojektet är i sin linda har det väckt intresse hos många utanför länets gränser. Kommunikationen av pilotsatsningen är prioriterad eftersom själva kunskapsöverföring är viktig. Det kan ge ringar på vattnet och vara till nytta för många andra.

– Malmö stad och Järfälla kommun har redan hört av sig och vill veta vad vi gör, säger Marie Häggström som är docent i omvårdnad vid Mittuniversitetet och ansvarig för forskningsprojektet.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

Goda insatser för att behålla självständighet i åldrandet

SBU har utvärderat en forskningsöversikt över insatser för att bibehålla självständighet och hemmaboende hos äldre personer. De konstaterar att studien är välgjord och…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…