Carolina Klockmo och Marie Häggström. Foto Annelie Ledin
Från vänster: Marie Häggström och Carolina Klockmo. Foto: Annelie Ledin

Delaktighet och utveckling – en magnet för sjuksköterskor

Västernorrlands kommuner satsar tillsammans med Mittuniversitetet på ett unikt projekt för att på sikt öka attraktiviteten för all personal inom kommunal äldreomsorg.

I de sju kommunerna som ingår i Västernorrlands län bor ungefär 250 000 invånare, varav en stor andel äldre. Att behålla och attrahera personal inom äldreomsorgen är ett växande problem här, precis som för de flesta andra svenska kommuner.

Kommunförbundet Västernorrland, en samverkansplattform för länets kommuner, satsar på en ny metod för att förbättra villkoren för äldreomsorgens medarbetare. De utgår från den så kallade Magnetmodellen, en amerikansk typ av certifiering som innebär att sjuksköterskor får fler möjligheter att påverka sitt arbete, utvecklas och driva omvårdnaden framåt. Några svenska sjukhus har nyligen  börjat testa modellen som ser ut att fungera eftersom  personalomsättningen har minskat.

Projektet heter En attraktiv arbetsplats för god och säker nära vård – Ett pilotprojekt inspirerat av magnetmodellen. Genom att satsa på sjuksköterskor på äldreboenden, som bär ansvaret för omvårdnaden, ska arbetsmiljön förbättras och nya arbetssätt utvecklas. Det ska i sin tur leda till yrkesstolthet bland all personal, att de trivs och väljer arbetar kvar samt att fler söker sig till äldreomsorgen.

Projektet startade 1 april i år och ska pågå i tre år. Först ut är Sundsvalls kommun där två särskilda boenden ingår i interventionen och ett tredje fungerar som kontrollgrupp.

Carolina Klockmo är en av forskarna som arbetat länge vid Kommunförbundets FoU-enhet och ingår i projektet. Hon berättar:

– Våra kommuner vill utvecklas och har en positiv inställning till att pröva nya arbetssätt, vilket är positivt. Men alla sju kommuner behöver inte vara med och testa samma sak. Det vara intressant för merparten av de sju kommunerna att ta del av resultatet. På så sätt kan de ta efter det i sin kommun.

Trots att magnetprojektet är i sin linda har det väckt intresse hos många utanför länets gränser. Kommunikationen av pilotsatsningen är prioriterad eftersom själva kunskapsöverföring är viktig. Det kan ge ringar på vattnet och vara till nytta för många andra.

– Malmö stad och Järfälla kommun har redan hört av sig och vill veta vad vi gör, säger Marie Häggström som är docent i omvårdnad vid Mittuniversitetet och ansvarig för forskningsprojektet.

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…