Carolina Klockmo och Marie Häggström. Foto Annelie Ledin
Från vänster: Marie Häggström och Carolina Klockmo. Foto: Annelie Ledin

Delaktighet och utveckling – en magnet för sjuksköterskor

Västernorrlands kommuner satsar tillsammans med Mittuniversitetet på ett unikt projekt för att på sikt öka attraktiviteten för all personal inom kommunal äldreomsorg.

I de sju kommunerna som ingår i Västernorrlands län bor ungefär 250 000 invånare, varav en stor andel äldre. Att behålla och attrahera personal inom äldreomsorgen är ett växande problem här, precis som för de flesta andra svenska kommuner.

Kommunförbundet Västernorrland, en samverkansplattform för länets kommuner, satsar på en ny metod för att förbättra villkoren för äldreomsorgens medarbetare. De utgår från den så kallade Magnetmodellen, en amerikansk typ av certifiering som innebär att sjuksköterskor får fler möjligheter att påverka sitt arbete, utvecklas och driva omvårdnaden framåt. Några svenska sjukhus har nyligen  börjat testa modellen som ser ut att fungera eftersom  personalomsättningen har minskat.

Projektet heter En attraktiv arbetsplats för god och säker nära vård – Ett pilotprojekt inspirerat av magnetmodellen. Genom att satsa på sjuksköterskor på äldreboenden, som bär ansvaret för omvårdnaden, ska arbetsmiljön förbättras och nya arbetssätt utvecklas. Det ska i sin tur leda till yrkesstolthet bland all personal, att de trivs och väljer arbetar kvar samt att fler söker sig till äldreomsorgen.

Projektet startade 1 april i år och ska pågå i tre år. Först ut är Sundsvalls kommun där två särskilda boenden ingår i interventionen och ett tredje fungerar som kontrollgrupp.

Carolina Klockmo är en av forskarna som arbetat länge vid Kommunförbundets FoU-enhet och ingår i projektet. Hon berättar:

– Våra kommuner vill utvecklas och har en positiv inställning till att pröva nya arbetssätt, vilket är positivt. Men alla sju kommuner behöver inte vara med och testa samma sak. Det vara intressant för merparten av de sju kommunerna att ta del av resultatet. På så sätt kan de ta efter det i sin kommun.

Trots att magnetprojektet är i sin linda har det väckt intresse hos många utanför länets gränser. Kommunikationen av pilotsatsningen är prioriterad eftersom själva kunskapsöverföring är viktig. Det kan ge ringar på vattnet och vara till nytta för många andra.

– Malmö stad och Järfälla kommun har redan hört av sig och vill veta vad vi gör, säger Marie Häggström som är docent i omvårdnad vid Mittuniversitetet och ansvarig för forskningsprojektet.

Relaterat

Utbilda personalen mot fördomar

Sexualitet är en viktig del av livet och en mänsklig rättighet. Varje människa, även personer som drabbats av demenssjukdom, har rätt till sexuell…

Tom korridor på äldreboende med Stör ej-skylt på ett dörrhandtag

Äldres sexuella behov får inte ignoreras

Genom att erkänna sexualitet som en viktig del av hälsan, kan personal på särskilda boenden skapa en trygg och stöttande miljö som främjar…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…