Foto: Unsplash

Detta händer när äldreomsorg återlämnas

Vilka effekter får det när exempelvis ett äldreboende tvingas återgå till att drivas i offentlig regi? Forskare från Högskolan väst har sett att det paradoxalt nog inte blir så dåligt som många tror.

Under lång tid har offentligverksamhet lagts ut på entreprenad och det kommer sannolikt bli vanligare att verksamheter växlar huvudmannaskap. Därför är det viktigt att undersöka vad som händer om privata verksamheter återgår till att drivas i offentlig regi, så kallad backsourcing. Johan Berlin, professor i företagsekonomi vid Högskolan väst, har studerat just detta. 

– Backsourcing av offentlig verksamhet, i motsats till tidigare forskning om den privata sektorn, visar sig vara mer komplex, mångfacetterad och motsägelsefull än tidigare trott, säger han i ett pressmeddelande. 

Men trots att processen är komplicerad verkar det inte bidra till några större problem. Johan Berlin har tillsammans med sina kollegor studerat ett ofrivilligt återtagande av ett äldreboende i en större svensk kommun. Boendet består av cirka 150 bostäder med ungefär 40 heltidsanställda och 15 på deltid. 

– Studien visar, paradoxalt nog, att förhållandet mellan kommun och vårdbolag under övergångsfasen karakteriseras av beroende, ömsesidigt informationsbyte och samarbete i stället för kontroll och konflikter som klassisk marknadsteori stipulerar, säger han. 

Enligt Johan Berlin bidrar studien till att utveckla teorin om backsourcing, särskilt över det som utspelas i övergångsstadiet. 

– Vi vet nu mer om vilket beteende vi kan förvänta oss. Det gör att vi lättare kan formulera förberedelser, överlämnande och uppföljning enligt mer korrekta antaganden. Resultaten pekar också på att offentliga verksamheter som tar outsourcingbeslut behöver ha beredskapsplaner för att återföra verksamheten internt, säger han. 

Läs den vetenskapliga artikeln

Johan Berlin m fl (2021). Involuntary backsourcing in the public sector: From conflict to collaboration. Publicerad i Public administration.

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…