Foto: Unsplash

Detta händer när äldreomsorg återlämnas

Vilka effekter får det när exempelvis ett äldreboende tvingas återgå till att drivas i offentlig regi? Forskare från Högskolan väst har sett att det paradoxalt nog inte blir så dåligt som många tror.

Under lång tid har offentligverksamhet lagts ut på entreprenad och det kommer sannolikt bli vanligare att verksamheter växlar huvudmannaskap. Därför är det viktigt att undersöka vad som händer om privata verksamheter återgår till att drivas i offentlig regi, så kallad backsourcing. Johan Berlin, professor i företagsekonomi vid Högskolan väst, har studerat just detta. 

– Backsourcing av offentlig verksamhet, i motsats till tidigare forskning om den privata sektorn, visar sig vara mer komplex, mångfacetterad och motsägelsefull än tidigare trott, säger han i ett pressmeddelande. 

Men trots att processen är komplicerad verkar det inte bidra till några större problem. Johan Berlin har tillsammans med sina kollegor studerat ett ofrivilligt återtagande av ett äldreboende i en större svensk kommun. Boendet består av cirka 150 bostäder med ungefär 40 heltidsanställda och 15 på deltid. 

– Studien visar, paradoxalt nog, att förhållandet mellan kommun och vårdbolag under övergångsfasen karakteriseras av beroende, ömsesidigt informationsbyte och samarbete i stället för kontroll och konflikter som klassisk marknadsteori stipulerar, säger han. 

Enligt Johan Berlin bidrar studien till att utveckla teorin om backsourcing, särskilt över det som utspelas i övergångsstadiet. 

– Vi vet nu mer om vilket beteende vi kan förvänta oss. Det gör att vi lättare kan formulera förberedelser, överlämnande och uppföljning enligt mer korrekta antaganden. Resultaten pekar också på att offentliga verksamheter som tar outsourcingbeslut behöver ha beredskapsplaner för att återföra verksamheten internt, säger han. 

Läs den vetenskapliga artikeln

Johan Berlin m fl (2021). Involuntary backsourcing in the public sector: From conflict to collaboration. Publicerad i Public administration.

Relaterat

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik.…

Fikastund med patienter kan bidra till personcentrering

En viktig pusselbit för att skapa personcentrering och meningsskapande i vården kan vara att fånga patientberättelser i triviala situationer, såsom om man tar…

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…