Foto: Unsplash

Detta händer när äldreomsorg återlämnas

Vilka effekter får det när exempelvis ett äldreboende tvingas återgå till att drivas i offentlig regi? Forskare från Högskolan väst har sett att det paradoxalt nog inte blir så dåligt som många tror.

Under lång tid har offentligverksamhet lagts ut på entreprenad och det kommer sannolikt bli vanligare att verksamheter växlar huvudmannaskap. Därför är det viktigt att undersöka vad som händer om privata verksamheter återgår till att drivas i offentlig regi, så kallad backsourcing. Johan Berlin, professor i företagsekonomi vid Högskolan väst, har studerat just detta. 

– Backsourcing av offentlig verksamhet, i motsats till tidigare forskning om den privata sektorn, visar sig vara mer komplex, mångfacetterad och motsägelsefull än tidigare trott, säger han i ett pressmeddelande. 

Men trots att processen är komplicerad verkar det inte bidra till några större problem. Johan Berlin har tillsammans med sina kollegor studerat ett ofrivilligt återtagande av ett äldreboende i en större svensk kommun. Boendet består av cirka 150 bostäder med ungefär 40 heltidsanställda och 15 på deltid. 

– Studien visar, paradoxalt nog, att förhållandet mellan kommun och vårdbolag under övergångsfasen karakteriseras av beroende, ömsesidigt informationsbyte och samarbete i stället för kontroll och konflikter som klassisk marknadsteori stipulerar, säger han. 

Enligt Johan Berlin bidrar studien till att utveckla teorin om backsourcing, särskilt över det som utspelas i övergångsstadiet. 

– Vi vet nu mer om vilket beteende vi kan förvänta oss. Det gör att vi lättare kan formulera förberedelser, överlämnande och uppföljning enligt mer korrekta antaganden. Resultaten pekar också på att offentliga verksamheter som tar outsourcingbeslut behöver ha beredskapsplaner för att återföra verksamheten internt, säger han. 

Läs den vetenskapliga artikeln

Johan Berlin m fl (2021). Involuntary backsourcing in the public sector: From conflict to collaboration. Publicerad i Public administration.

Relaterat

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…