Foto: Unsplash

Detta händer när äldreomsorg återlämnas

Vilka effekter får det när exempelvis ett äldreboende tvingas återgå till att drivas i offentlig regi? Forskare från Högskolan väst har sett att det paradoxalt nog inte blir så dåligt som många tror.

Under lång tid har offentligverksamhet lagts ut på entreprenad och det kommer sannolikt bli vanligare att verksamheter växlar huvudmannaskap. Därför är det viktigt att undersöka vad som händer om privata verksamheter återgår till att drivas i offentlig regi, så kallad backsourcing. Johan Berlin, professor i företagsekonomi vid Högskolan väst, har studerat just detta. 

– Backsourcing av offentlig verksamhet, i motsats till tidigare forskning om den privata sektorn, visar sig vara mer komplex, mångfacetterad och motsägelsefull än tidigare trott, säger han i ett pressmeddelande. 

Men trots att processen är komplicerad verkar det inte bidra till några större problem. Johan Berlin har tillsammans med sina kollegor studerat ett ofrivilligt återtagande av ett äldreboende i en större svensk kommun. Boendet består av cirka 150 bostäder med ungefär 40 heltidsanställda och 15 på deltid. 

– Studien visar, paradoxalt nog, att förhållandet mellan kommun och vårdbolag under övergångsfasen karakteriseras av beroende, ömsesidigt informationsbyte och samarbete i stället för kontroll och konflikter som klassisk marknadsteori stipulerar, säger han. 

Enligt Johan Berlin bidrar studien till att utveckla teorin om backsourcing, särskilt över det som utspelas i övergångsstadiet. 

– Vi vet nu mer om vilket beteende vi kan förvänta oss. Det gör att vi lättare kan formulera förberedelser, överlämnande och uppföljning enligt mer korrekta antaganden. Resultaten pekar också på att offentliga verksamheter som tar outsourcingbeslut behöver ha beredskapsplaner för att återföra verksamheten internt, säger han. 

Läs den vetenskapliga artikeln

Johan Berlin m fl (2021). Involuntary backsourcing in the public sector: From conflict to collaboration. Publicerad i Public administration.

Relaterat

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften…

Kommuner delar upp arbetsuppgifterna i hemtjänsten

Det saknas personal i äldreomsorgen, och landets kommuner och omsorgsföretag kämpar med att hitta rätt kompetens. Nu har Vård- och omsorgsanalys publicerat en…

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…