Foto: Unsplash

Detta händer när äldreomsorg återlämnas

Vilka effekter får det när exempelvis ett äldreboende tvingas återgå till att drivas i offentlig regi? Forskare från Högskolan väst har sett att det paradoxalt nog inte blir så dåligt som många tror.

Under lång tid har offentligverksamhet lagts ut på entreprenad och det kommer sannolikt bli vanligare att verksamheter växlar huvudmannaskap. Därför är det viktigt att undersöka vad som händer om privata verksamheter återgår till att drivas i offentlig regi, så kallad backsourcing. Johan Berlin, professor i företagsekonomi vid Högskolan väst, har studerat just detta. 

– Backsourcing av offentlig verksamhet, i motsats till tidigare forskning om den privata sektorn, visar sig vara mer komplex, mångfacetterad och motsägelsefull än tidigare trott, säger han i ett pressmeddelande. 

Men trots att processen är komplicerad verkar det inte bidra till några större problem. Johan Berlin har tillsammans med sina kollegor studerat ett ofrivilligt återtagande av ett äldreboende i en större svensk kommun. Boendet består av cirka 150 bostäder med ungefär 40 heltidsanställda och 15 på deltid. 

– Studien visar, paradoxalt nog, att förhållandet mellan kommun och vårdbolag under övergångsfasen karakteriseras av beroende, ömsesidigt informationsbyte och samarbete i stället för kontroll och konflikter som klassisk marknadsteori stipulerar, säger han. 

Enligt Johan Berlin bidrar studien till att utveckla teorin om backsourcing, särskilt över det som utspelas i övergångsstadiet. 

– Vi vet nu mer om vilket beteende vi kan förvänta oss. Det gör att vi lättare kan formulera förberedelser, överlämnande och uppföljning enligt mer korrekta antaganden. Resultaten pekar också på att offentliga verksamheter som tar outsourcingbeslut behöver ha beredskapsplaner för att återföra verksamheten internt, säger han. 

Läs den vetenskapliga artikeln

Johan Berlin m fl (2021). Involuntary backsourcing in the public sector: From conflict to collaboration. Publicerad i Public administration.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…