Dold sjukdom förväxlas med parkinson och alzheimer

Ett tillstånd som kan lätt misstas för alzheimer eller parkinson. Sjukdomen iNPH, vilket står för idiopatisk normaltryckshydrocephalus är förrädiskt lik andra åldersrelaterade sjukdomar. Otto Lilja Lund har skrivit en avhandling om sjukdomen som blir allt vanligare.

Idiopatisk normaltryckshydrocephalus (iNPH) är ett tillstånd som ofta förblir oupptäckt hos många äldre då kännetecken med gångsvårigheter, urinträngningar och sämre kognition lätt kan misstas för vanligt åldrande, alzheimer eller parkinson.

Otto Lilja Lund vill med sin avhandling om iNPH från Umeå universitet höja kunskapsläget om sjukdomen, som i dag är begränsat jämfört andra tillstånd som är vanliga hos äldre.

Han hoppas att avhandlingen ska vara en hjälp på vägen till att man ska kunna upptäcka symptom för iNPH tidigt. Då går det att behandla innan det blivit för stora problem och chanserna till förbättring ökar.

Kännetecken för iNPH är försämrad kontroll av urinblåsan, nedsatt gång- och balansförmåga samt kognitiva svårigheter som minnesstörning och apati. Tillståndet uppstår gradvis och symptomen förvärras ju längre tiden går. Men med hjälp av datortomografi kan man upptäcka förändringar på hjärnans form med vidgade vätskefyllda hålrum.

–  Vi har undersökt äldre från Jämtland Härjedalen i åldersspannet 65–92 år och följt dessa under två år. Exekutiva svårigheter förknippas ofta till iNPH men centrala fynd i min forskning är att även minnessvårigheter och ventrikelutrymmet kring hjärnans ”minnescentrum”, hippocampus, verkar vara en viktig del av den kognitiva nedsättningen och en möjlig indikator på sjukdomsprogress, berättar Otto Lilja Lund i en nyhet från Region Jämtland-Härjedalen.

Alla deltagare rekryterades från en större epidemiologisk studie om iNPH. Efter urval och bortfall ingick 168 deltagare. De fick genomgå en datortomografi av hjärnan och en klinisk undersökning. I den neuropsykologiska bedömningen ingick det test av exekutiv funktion, minne, och motorik.

Resultatet visade bland annat att de med iNPH oftare slutar att gå under pågående samtal, att de som under studiens gång hade utpräglade tecken på iNPH på hjärnavbildningen fick försämrad gångförmåga och sämre minnesfunktion. Man kom också fram till olika mått som visar på tecken på gångstörning, försämrad kognition och urinträngning.

Den behandlingsmetod som finns att tillgå är en operation då man placerar en shunt i hjärnans ventriklar som ansluts till bukhålan. På det sättet dräneras överflödig cerebrospinalvätska från hjärnan. En sådan operation kan minska symptomen med 80 procent.

INPH kommer att bli ett växande problem i och med att vi lever längre. Så många som två till tre procent av de som är 65 år kan ha iNPH och ännu vanligare är det bland som är äldre.

Otto Lilja Lunds avhandling är utgiven vid Umeå universitet, till vardags arbetar han på Östersunds sjukhus som specialistpsykolog.

Läs avhandlingen

Otto Lilja Lund (2022). A population-based study on neuropsychological and morphological signs of idiopathic normal pressure hydrocephalus. Doktorsavhandling vid Umeå universitet.

Avhandlingens publicerade artiklar

I. Otto Lilja Lund, Lars Nyberg, Martin Maripuu och Katarina Laurell (2022). Dual-Task Performance in Older Adults With and Without Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus.  Frontiers in aging neuroscience.

II. Otto Lilja Lund, Karin Kockum, Per Hellström och Lars Söderström (2020). Wide temporal horns are associated with cognitive dysfunction, as well as impaired gait and incontinence. Scientific reports.

III. Otto Lilja Lund, Karin Kockum, E M Larsson och M Rosell (2018). The idiopathic normal-pressure hydrocephalus Radscale: a radiological scale for structured evaluation. European journal of neurology.

Relaterat

Kvinna och man, båda äldre och nakna, i ett sovrum håller varandras hand och tar ett skutt ner i en säng.

Sexualitet – betraktat över livstid

Sexuell aktivitet tenderar att avta med åldern. Det beror enligt forskning främst på fysisk eller psykisk ohälsa, avsaknad av en frisk sexpartner eller…

Fyra faktorer bakom ett hälsosamt åldrande

Vilka faktorer i 60-årsåldern kan påverka vem som lever och mår bra i 80-årsåldern? Enligt en avhandling från Luleå tekniska universitet finns det…

Åldrandet pågår ständigt och berör oss alla

Det nya vetenskapliga begreppet proaktivt åldrande kan förändra synen på åldrandet. Åldrande är något som pågår hela livet och det måste både samhället…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…