Liselotte Jansson, Alzheimerfondens generalsekreterare, pristagaren Jacob Vogel och drottning Silvia. Foto: Yanan Li.

Drottningens pris till alzheimerforskare

Vi gratulerar Lundaforskaren Jacob Vogel som fick ta emot Alzheimerfondens prestigefyllda pris på 500 000 kronor för sina upptäckter inom alzheimerforskningen.

H.M. Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare är instiftat av Alzheimerfonden. I år fick forskaren Jacob Vogel äran att ta emot detta prestigefyllda pris på 500 000 kronor för sina upptäckter inom alzheimerforskningen.

Jacob Vogel är biträdande universitetslektor vid klinisk minnesforskning på Lunds universitet. Han ingår i det transnationella forskningsnätverket Multipark som har fokus på Alzheimers och Parkinsons sjukdom samt relaterade hjärnsjukdomar.

Jacob Vogel försöker förstå de biologiska mekanismer som ligger till grund för de olika sjukdomstyperna så att forskare kan utveckla lämpliga behandlingsmetoder. Han har bland annat lett en inflytelserik studie som visade att förändringar i hjärnan relaterade till alzheimer varierar från person till person. Inom forskningen finns det därför anledning att tro att det finns fyra olika slag av av Alzheimers sjukdom. Om så är fallet kan det medföra att man kan utforma mer patientanpassade behandlingar. Upptäckten har därför gett upphov till många nya undersökningar även internationellt.

Jacob Vogel har utöver detta också blivit en av de främsta experterna inom tau-avbildning. Tau-proteinet verkar vid Alzheimers sjukdom vara inblandat i att skada hjärnceller och leda till kognitiva nedsättningar.

Priset “H.M. Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare” är instiftat av Alzheimerfonden. Det har delats ut varje år av drottning Silvia. Med anledning av drottningens 80-årsdag och att Sveriges kungahus firar 500 år bestämde sig Alzheimerfondens styrelse för att i år höja prissumman från 125 000 kronor till 500 000 kronor som delades ut den 15 november i Tyska kyrkan i Stockholm.

– Jag känner mig väldigt tacksam, först till H.M. Drottningen och för hennes insatser och engagemang inom forskningsområdet. Naturligtvis är jag oerhört tacksam till Alzheimerfonden som delar ut detta fina pris. Att vinna detta pris som ung betyder mycket för motivationen och jag känner mig inspirerad, säger Jacob Vogel i en nyhet från Alzheimerfonden.

Prispengarna ska gå till att effektivisera forskningen i labbet på Lunds universitet.

Relaterat

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…

Miljonregn över äldreforskningen

Det råder miljonregn över äldre- och åldrandeforskningen i Sverige. Flera forskningsprojekt om bland annat lungsjukdomen KOL och stroke får medel från Hjärt-lungfonden i…

Stor osäkerhet kring tecken på Alzheimer

Många svenskar känner inte till de tidiga tecknen på Alzheimer och vet dessutom inte var de kan vända sig för att få hjälp…

Fler nyheter

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att…

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…