Liselotte Jansson, Alzheimerfondens generalsekreterare, pristagaren Jacob Vogel och drottning Silvia. Foto: Yanan Li.

Drottningens pris till alzheimerforskare

Vi gratulerar Lundaforskaren Jacob Vogel som fick ta emot Alzheimerfondens prestigefyllda pris på 500 000 kronor för sina upptäckter inom alzheimerforskningen.

H.M. Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare är instiftat av Alzheimerfonden. I år fick forskaren Jacob Vogel äran att ta emot detta prestigefyllda pris på 500 000 kronor för sina upptäckter inom alzheimerforskningen.

Jacob Vogel är biträdande universitetslektor vid klinisk minnesforskning på Lunds universitet. Han ingår i det transnationella forskningsnätverket Multipark som har fokus på Alzheimers och Parkinsons sjukdom samt relaterade hjärnsjukdomar.

Jacob Vogel försöker förstå de biologiska mekanismer som ligger till grund för de olika sjukdomstyperna så att forskare kan utveckla lämpliga behandlingsmetoder. Han har bland annat lett en inflytelserik studie som visade att förändringar i hjärnan relaterade till alzheimer varierar från person till person. Inom forskningen finns det därför anledning att tro att det finns fyra olika slag av av Alzheimers sjukdom. Om så är fallet kan det medföra att man kan utforma mer patientanpassade behandlingar. Upptäckten har därför gett upphov till många nya undersökningar även internationellt.

Jacob Vogel har utöver detta också blivit en av de främsta experterna inom tau-avbildning. Tau-proteinet verkar vid Alzheimers sjukdom vara inblandat i att skada hjärnceller och leda till kognitiva nedsättningar.

Priset “H.M. Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare” är instiftat av Alzheimerfonden. Det har delats ut varje år av drottning Silvia. Med anledning av drottningens 80-årsdag och att Sveriges kungahus firar 500 år bestämde sig Alzheimerfondens styrelse för att i år höja prissumman från 125 000 kronor till 500 000 kronor som delades ut den 15 november i Tyska kyrkan i Stockholm.

– Jag känner mig väldigt tacksam, först till H.M. Drottningen och för hennes insatser och engagemang inom forskningsområdet. Naturligtvis är jag oerhört tacksam till Alzheimerfonden som delar ut detta fina pris. Att vinna detta pris som ung betyder mycket för motivationen och jag känner mig inspirerad, säger Jacob Vogel i en nyhet från Alzheimerfonden.

Prispengarna ska gå till att effektivisera forskningen i labbet på Lunds universitet.

Relaterat

Byta livsstil bäst recept mot demens

Dåliga levnadsvanor kan ge upphov till demenssjukdomar, men för den som klarar att byta livsstil minskar risken att drabbas. Att bryta vanor är…

Porträttbild på Malin Aspö

Så ser livet ut för yngre med demens

Det är omvälvande att drabbas av demens, inte minst när man fortfarande har ett arbete och lever familjeliv. Malin Aspös nya avhandling handlar…

Råd inför framtidens finansiering av demensvården

Det behövs en tydlig plan, ökat samarbete och nya betalningsmodeller för att samhället ska kunna betala för behandling och förebyggande insatser av kognitiv…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…