Foto: Unsplash

Stor måltid slår många småmål

Ett rejält, proteinrikt mål mat om dagen ger bättre näring för äldre personer än många små mellanmål. Det visar en ny avhandling från Örebro universitet.

De senaste åren har betydelsen av många mellanmål inom äldreomsorgen betonats för att de äldre med svag aptit ska få i sig tillräckligt med näring och energi. Frukost, lunch och middag kompletteras med så många som fem mellanmål per dag.

Men nu visar Stina Engelhearts doktorsavhandling vid Örebro universitet motsatsen, nämligen att en stor måltid om dagen är viktigare för bland annat det totala intaget av energi och protein än att sprida ut ätandet.

Enligt avhandlingen är det viktigt att måltiderna innehåller tillräckligt med protein för att minska muskelnedbrytningen som sker vid stigande ålder. Det betyder att till exempel kött, fisk eller baljväxter är bra att ha på tallriken. En varierad diet är bra för att få ett heltäckande näringsintag.

För de som inte orkar äta mycket föreslår Stina Engelheart en liten, men väldigt energi- och näringsrik måltid.

– Man kanske också kan tänka sig en trerättersmåltid med förrätt, huvudrätt och efterrätt.

Avhandlingen visar också att det behövs en helhetssyn på matintaget, vilket innebär att olika yrkesgrupper behöver samarbeta i team, bland annat för att se till att de äldre får i sig maten vid rätt tider på dygnet.

– När det handlar om näring lägger man det ofta på dietisten, då får man bara matperspektivet. För de äldre är det så mycket annat som spelar in, vilket innebär att man måste få till ett bra samarbete i dessa frågor, säger Stina Engelheart.

Ladda ner avhandlingen

Relaterat

Äldre män har god förmåga att bygga muskler

Forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hur muskeltillväxten ser ut hos äldre personer och funnit att åldern inte påverkar förmågan att bygga…

Förändringar i hjärnan vanligt bland äldre med gångbesvär

Mer än var tredje äldre person har problem att gå. En del har stora hålrum i hjärnan, så kallade hjärnventriklar, som är ett…

60 miljoner till nya forskarskolor med fokus på nära vård

Nyligen beviljade Vetenskapsrådet medel till två nya forskarskolor med fokus på nära vård. Forskarskolorna är samarbeten mellan åtta lärosäten och kommer bland annat…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…