Foto: Unsplash

Stor måltid slår många småmål

Ett rejält, proteinrikt mål mat om dagen ger bättre näring för äldre personer än många små mellanmål. Det visar en ny avhandling från Örebro universitet.

De senaste åren har betydelsen av många mellanmål inom äldreomsorgen betonats för att de äldre med svag aptit ska få i sig tillräckligt med näring och energi. Frukost, lunch och middag kompletteras med så många som fem mellanmål per dag.

Men nu visar Stina Engelhearts doktorsavhandling vid Örebro universitet motsatsen, nämligen att en stor måltid om dagen är viktigare för bland annat det totala intaget av energi och protein än att sprida ut ätandet.

Enligt avhandlingen är det viktigt att måltiderna innehåller tillräckligt med protein för att minska muskelnedbrytningen som sker vid stigande ålder. Det betyder att till exempel kött, fisk eller baljväxter är bra att ha på tallriken. En varierad diet är bra för att få ett heltäckande näringsintag.

För de som inte orkar äta mycket föreslår Stina Engelheart en liten, men väldigt energi- och näringsrik måltid.

– Man kanske också kan tänka sig en trerättersmåltid med förrätt, huvudrätt och efterrätt.

Avhandlingen visar också att det behövs en helhetssyn på matintaget, vilket innebär att olika yrkesgrupper behöver samarbeta i team, bland annat för att se till att de äldre får i sig maten vid rätt tider på dygnet.

– När det handlar om näring lägger man det ofta på dietisten, då får man bara matperspektivet. För de äldre är det så mycket annat som spelar in, vilket innebär att man måste få till ett bra samarbete i dessa frågor, säger Stina Engelheart.

Ladda ner avhandlingen

Relaterat

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…

Släkting med framtidsplaner

Åsa Hedberg Rundgren resonerar kring att dela upp åldrandet i flera olika faser med beteckningar som yngre-äldre och äldre-äldre. Men hon har en…

Spretig antologi om AgeCaps forskning

Ett 60-tal AgeCap-forskare beskriver i 16 kapitel sin ingång till begreppet capability. Susanne Iwarsson uppfattar boken som ett barn av sin tid, den…

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…