En kvinna går över en gata med sin rullator.
Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Fallolyckor vanlig dödsorsak bland demenssjuka

En registerstudie från Karolinska institutet om dödsfall bland personer med demens, visar att självmord är vanligare bland personer under 65 år, och att olyckor och fall är vanligare över 75.

En forskargrupp på Karolinska institutet har genomfört en registerstudie med 230 000 personer med demenssjukdom mellan 2007 och 2018, för att undersöka riskerna att dö av externa faktorer som olyckor, fall, komplikationer av operationer och självmord.

Jämfört med kontrollgruppen, som inte hade någon diagnostiserad demenssjukdom hade demenspatienter under 65 år en förhöjd risk att begå självmord, speciellt om de hade både demens och annan psykisk ohälsa. Bland personer över 75 år hade de med demenssjukdom större risk att dö på grund av olyckor och fall.

Forskarna bakom artikeln som nu publicerats i Jamda, Journal of the American medical directors association, föreslår screening för självmordsrisk i det tidiga skedet av sjukdomen och interventioner för att förebygga olika skador och fallolyckor.

Läs den vetenskapliga artikeln

Mo M, Xu H, Hoang MT, Jurado PG, Mostafaei S, Kåreholt I, Johnell K, Eriksdotter M och Garcia-Ptacek S (2023). External causes of death from death certificates in patients with dementia. Journal of the American medical directors association.

Relaterat

Byta livsstil bäst recept mot demens

Dåliga levnadsvanor kan ge upphov till demenssjukdomar, men för den som klarar att byta livsstil minskar risken att drabbas. Att bryta vanor är…

Porträttbild på Malin Aspö

Så ser livet ut för yngre med demens

Det är omvälvande att drabbas av demens, inte minst när man fortfarande har ett arbete och lever familjeliv. Malin Aspös nya avhandling handlar…

Råd inför framtidens finansiering av demensvården

Det behövs en tydlig plan, ökat samarbete och nya betalningsmodeller för att samhället ska kunna betala för behandling och förebyggande insatser av kognitiv…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…