En kvinna går över en gata med sin rullator.
Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Fallolyckor vanlig dödsorsak bland demenssjuka

En registerstudie från Karolinska institutet om dödsfall bland personer med demens, visar att självmord är vanligare bland personer under 65 år, och att olyckor och fall är vanligare över 75.

En forskargrupp på Karolinska institutet har genomfört en registerstudie med 230 000 personer med demenssjukdom mellan 2007 och 2018, för att undersöka riskerna att dö av externa faktorer som olyckor, fall, komplikationer av operationer och självmord.

Jämfört med kontrollgruppen, som inte hade någon diagnostiserad demenssjukdom hade demenspatienter under 65 år en förhöjd risk att begå självmord, speciellt om de hade både demens och annan psykisk ohälsa. Bland personer över 75 år hade de med demenssjukdom större risk att dö på grund av olyckor och fall.

Forskarna bakom artikeln som nu publicerats i Jamda, Journal of the American medical directors association, föreslår screening för självmordsrisk i det tidiga skedet av sjukdomen och interventioner för att förebygga olika skador och fallolyckor.

Läs den vetenskapliga artikeln

Mo M, Xu H, Hoang MT, Jurado PG, Mostafaei S, Kåreholt I, Johnell K, Eriksdotter M och Garcia-Ptacek S (2023). External causes of death from death certificates in patients with dementia. Journal of the American medical directors association.

Relaterat

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…

Porträttbild på Miia Kivipelto

24 miljoner till FINGER-studien

När Forte delade ut sina programanslag för folkhälsa blev FINGER-studiens demensförebyggande arbete en stor vinnare.

Bilar som står i lång kö

Luftföroreningar skadliga för äldres psykiska hälsa

Den ökande urbaniseringen bidrar till att allt fler människor utsätts för höga halter av olika miljöföroreningar. Nu visar en avhandling från Karolinska institutet…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…