Foto: Mostphotos/Doug Olson

Fler vill fortsätta arbeta efter pension

Fyra av tio planerar att bli jobbonärer när de börjar ta ut sin pension. Men få känner till de nya reglerna kring den höjda pensionsåldern. Det visar en undersökning från Pensionsmyndigheten.

Det blir allt vanligare att fortsätta arbeta samtidigt som man börjar ta ut pension, och fler planerar för att göra så i framtiden. Under 2022 fanns det cirka 261 000 jobbonärer i Sverige, de flesta i åldersgrupperna 65 och 66 år.

Pensionssparare fick i en undersökning från Pensionsmyndigheten svara på om de tror att de kommer att sluta arbeta helt när de börjar ta ut pension eller fortsätta arbeta samtidigt som de tar ut pension. Fyra av tio svarade att de ska arbeta och ta ut pension samtidigt, vilket är en ökning jämfört med 2021 då en tredjedel svarade att de planerade göra det. I undersökningen svarade drygt en av tre att de planerar att sluta att arbeta helt när de börjar ta ut sin pension.

Trots att så många hade planer för sin framtid som jobbonär eller heltidspensionär var det få som kände till de nya reglerna och begreppen för pension.

Från år 2026 införs en så kallad riktålder som tar hänsyn till den ökande medellivslängden i Sverige. Riktåldern styr vid vilken ålder man kan få de olika delarna inom den allmänna pensionen. Det är för att motverka att pensionerna blir lägre i takt med den ökande medellivslängden som riksdagen har fattat beslut om att höja pensionsåldrarna genom att införa en så kallad riktålder. Den så kallade LAS-åldern (lagen om anställningsskydd) har höjts succesivt och är nu 69 år.

Endast åtta procent av de tillfrågade i undersökningen kände till begreppet riktålder ganska eller mycket väl, och 22 procent kände till besluten om höjd pensionsålder ganska eller mycket väl. Drygt hälften hade aldrig hört begreppet riktålder och en fjärdedel känner inte till besluten om höjd pensionsålder.

Åtta procent av de som svarade i undersökningen angav 69 år som svar på frågan i vilken ålder man tror att man har rätt att arbeta till i dag.

Relaterat

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Nordisk konferens: Att åldras i en värld i förändring

Katastrofer drabbar äldre sköra personer extra hårt. Forskare från 44 länder möts på konferensen Nordic congress of gerontology, med årets tema Aging in…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…