Foto: Barbro Wickström/Mostphotos

Forskning om äldres lärande får 34 miljoner

Forskningsprogrammet Vuxenliv och åldrande på Göteborgs universitet tilldelas 34 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond för att kunna kartlägga vilka faktorer som påverkar hur vi kan lära nytt genom hela livet. Bland annat ska deltagare i en studie från 1960-talet följas upp.

Att kunna lära sig nya saker även på äldre dar bidrar till att känna sig kompetent och självständig. Nu har forskargruppen Vuxenliv och åldrande med professor Martin Lövdén i spetsen mottagit 34 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond. De får nu möjlighet att fördjupa sin forskning och kartlägga faktorer som bidrar till god inlärningsförmåga genom hela livet och undersöka sätt att förbättra inlärning i hög ålder.

– Forskningsresultaten kommer att ha direkt relevans för att förebygga inlärningsproblem och förbättra inlärning genom hela livet. Inom ramen för programmet kommer vi bland annat att utveckla och testa interventioner som syftar till att underlätta lärande för äldre människor, säger Martin Lövdén, i en nyhet från Göteborgs universitet.

De ska nu studera hur genetiska faktorer och miljöfaktorer påverkar inlärning upp i högre ålder. Under 1960-talet genomförde 10 000 13-årigar kognitiva tester och svarade på frågeformulär i den longitudinella studien Utvärdering genom uppföljning. Ungdomarna fick bland annat frågor om deras hemmiljö, skolmiljö, och fritidsaktiviteter och genomförde intelligenstester. De är i dag 70 och 75 år gamla och de ska tillfrågas om att delta i nya uppföljande studier.

– Det faktum att vi har data från när dessa äldre deltagare var 13 år gamla kommer möjliggöra för oss att identifiera faktorer i barndomen som förutsäger livslång inlärningsförmåga, säger Martin Lövdén.

Relaterat

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Nordisk konferens: Att åldras i en värld i förändring

Katastrofer drabbar äldre sköra personer extra hårt. Forskare från 44 länder möts på konferensen Nordic congress of gerontology, med årets tema Aging in…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…