Foto: Barbro Wickström/Mostphotos

Forskning om äldres lärande får 34 miljoner

Forskningsprogrammet Vuxenliv och åldrande på Göteborgs universitet tilldelas 34 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond för att kunna kartlägga vilka faktorer som påverkar hur vi kan lära nytt genom hela livet. Bland annat ska deltagare i en studie från 1960-talet följas upp.

Att kunna lära sig nya saker även på äldre dar bidrar till att känna sig kompetent och självständig. Nu har forskargruppen Vuxenliv och åldrande med professor Martin Lövdén i spetsen mottagit 34 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond. De får nu möjlighet att fördjupa sin forskning och kartlägga faktorer som bidrar till god inlärningsförmåga genom hela livet och undersöka sätt att förbättra inlärning i hög ålder.

– Forskningsresultaten kommer att ha direkt relevans för att förebygga inlärningsproblem och förbättra inlärning genom hela livet. Inom ramen för programmet kommer vi bland annat att utveckla och testa interventioner som syftar till att underlätta lärande för äldre människor, säger Martin Lövdén, i en nyhet från Göteborgs universitet.

De ska nu studera hur genetiska faktorer och miljöfaktorer påverkar inlärning upp i högre ålder. Under 1960-talet genomförde 10 000 13-årigar kognitiva tester och svarade på frågeformulär i den longitudinella studien Utvärdering genom uppföljning. Ungdomarna fick bland annat frågor om deras hemmiljö, skolmiljö, och fritidsaktiviteter och genomförde intelligenstester. De är i dag 70 och 75 år gamla och de ska tillfrågas om att delta i nya uppföljande studier.

– Det faktum att vi har data från när dessa äldre deltagare var 13 år gamla kommer möjliggöra för oss att identifiera faktorer i barndomen som förutsäger livslång inlärningsförmåga, säger Martin Lövdén.

Relaterat

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Äldre kvinna målar på duk

Kultur i hälsans tjänst

Att konstupplevelser kan ha goda hälsoeffekter för äldre finns det i dag livaktig forskning som visar. Det gäller musik och musicerande, bildbetraktande och…

Äldre par som dansar

Musik gjorde tillvaron lugnare för anhörigvårdare

Anhörigvårdare till personer med demens blev mindre stressade och fick lugnare mornar när de tillsammans med sin partner dagligen lyssnade på musik.

Fler nyheter

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…