Foto: Unsplash

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar resultat i Magnus Lindh-Rengifos avhandling som lagts fram vid Lunds universitet.

Det finns två sätt att bedöma hur man går inom forskning: objektiva mätningar, till exempel steglängd och hur snabbt eller varierat man går, och subjektiva mätningar där patienten skattar sin egen gångförmåga eller hur bekymrad hen är för att falla.

Med hjälp av en datoriserad gångmatta har Magnus Lindh-Rengifo i sin avhandling studerat hur patienter gått i olika situationer. Resultaten visar att personer med neurodegenerativa sjukdomar tar kortare steg, går långsammare och har mer variabilitet i hur de går.

Det i sig pekar på att kognitiv förmåga är viktigt för att ha en bra gångförmåga. Det krävs alltså mer kognitivt krävande att gå, särskilt när det kombineras med en aktivitet som görs samtidigt, än vad man tidigare trott.

I avhandlingens olika studier fick patienter gå i olika situationer: bekväm gång, gång samtidigt med en annan uppgift och snabb gång. I moment med bekväm gång identifierade han fyra aspekter som varierade mellan personer med och utan kognitiv nedsättning: variabilitet, takt och stabilitet, rytm och asymmetri.

– Gångförmåga kan ses som en nyckelfunktion för att kunna delta i meningsfulla aktiviteter i det dagliga livet. När jag träffade patienter med olika neurodegenerativa sjukdomar insåg jag hur gångsvårigheter påverkar möjligheterna till att vara delaktig, säger Magnus Lindh-Rengifo i ett pressmeddelande.

Avhandlingen har även undersökt hur rädsla för att falla påverkar gångförmågan.

– Är du rädd för att ramla ökar fallrisken och du kanske till och med undviker vissa aktiviteter. Det undvikande beteendet kan på sikt leda till försämrad gångförmåga, som också bidrar till en ökad fallrisk. Om vi kan stödja dessa patientgrupper i sina dagliga aktiviteter, kan de bibehålla förmågan och livskvaliteten längre. Vi fann även att fallrädsla ökar över tid, vilket gör det viktigt att kontinuerligt utvärdera både detta och upplevda gångsvårigheter hos personer med till exempel parkinson.

Läs avhandlingen

Magnus Lindh-Rengifos (2022). Objective and subjective aspects related to walking in people with neurodegenerative disorders. Lunds universitet.

Delstudier

I. Magnus Lindh-Rengifo, Stina B Jonasson, Susann Ullén, Erik Stormrud, Sebastian Palmqvist och Niklas Mattsson-Carlgren m fl (2022). Components of gait in people with and without mild cognitive impairment. Publicerad i Gait & posture.

II. Magnus Lindh-Rengifo, Stina B Jonasson, Susann Ullén m fl (2023). Effects of brain pathologies on objective gait parameters in patients with mild cognitive impairment. Manuskript.

III. Magnus Lindh-Rengifo, Stina B Jonasson, Susann Ullén, Niklas Mattsson-Carlgren och Maria H Nilsson (2021). Perceived walking difficulties in Parkinson’s disease – predictors and changes over time. Publicerad i BMC geriatrics.

IV. Magnus Lindh-Rengifo, Stina B Jonasson, Niklas Mattsson, Susann Ullén och Maria H Nilsson (2019). Predictive factors of concerns about falling in people with Parkinson’s disease: A 3-year longitudinal study. Publicerad i Parkinson’s disease.

Relaterat

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är…

Fler nyheter

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…