Foto: Unsplash

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar resultat i Magnus Lindh-Rengifos avhandling som lagts fram vid Lunds universitet.

Det finns två sätt att bedöma hur man går inom forskning: objektiva mätningar, till exempel steglängd och hur snabbt eller varierat man går, och subjektiva mätningar där patienten skattar sin egen gångförmåga eller hur bekymrad hen är för att falla.

Med hjälp av en datoriserad gångmatta har Magnus Lindh-Rengifo i sin avhandling studerat hur patienter gått i olika situationer. Resultaten visar att personer med neurodegenerativa sjukdomar tar kortare steg, går långsammare och har mer variabilitet i hur de går.

Det i sig pekar på att kognitiv förmåga är viktigt för att ha en bra gångförmåga. Det krävs alltså mer kognitivt krävande att gå, särskilt när det kombineras med en aktivitet som görs samtidigt, än vad man tidigare trott.

I avhandlingens olika studier fick patienter gå i olika situationer: bekväm gång, gång samtidigt med en annan uppgift och snabb gång. I moment med bekväm gång identifierade han fyra aspekter som varierade mellan personer med och utan kognitiv nedsättning: variabilitet, takt och stabilitet, rytm och asymmetri.

– Gångförmåga kan ses som en nyckelfunktion för att kunna delta i meningsfulla aktiviteter i det dagliga livet. När jag träffade patienter med olika neurodegenerativa sjukdomar insåg jag hur gångsvårigheter påverkar möjligheterna till att vara delaktig, säger Magnus Lindh-Rengifo i ett pressmeddelande.

Avhandlingen har även undersökt hur rädsla för att falla påverkar gångförmågan.

– Är du rädd för att ramla ökar fallrisken och du kanske till och med undviker vissa aktiviteter. Det undvikande beteendet kan på sikt leda till försämrad gångförmåga, som också bidrar till en ökad fallrisk. Om vi kan stödja dessa patientgrupper i sina dagliga aktiviteter, kan de bibehålla förmågan och livskvaliteten längre. Vi fann även att fallrädsla ökar över tid, vilket gör det viktigt att kontinuerligt utvärdera både detta och upplevda gångsvårigheter hos personer med till exempel parkinson.

Läs avhandlingen

Magnus Lindh-Rengifos (2022). Objective and subjective aspects related to walking in people with neurodegenerative disorders. Lunds universitet.

Delstudier

I. Magnus Lindh-Rengifo, Stina B Jonasson, Susann Ullén, Erik Stormrud, Sebastian Palmqvist och Niklas Mattsson-Carlgren m fl (2022). Components of gait in people with and without mild cognitive impairment. Publicerad i Gait & posture.

II. Magnus Lindh-Rengifo, Stina B Jonasson, Susann Ullén m fl (2023). Effects of brain pathologies on objective gait parameters in patients with mild cognitive impairment. Manuskript.

III. Magnus Lindh-Rengifo, Stina B Jonasson, Susann Ullén, Niklas Mattsson-Carlgren och Maria H Nilsson (2021). Perceived walking difficulties in Parkinson’s disease – predictors and changes over time. Publicerad i BMC geriatrics.

IV. Magnus Lindh-Rengifo, Stina B Jonasson, Niklas Mattsson, Susann Ullén och Maria H Nilsson (2019). Predictive factors of concerns about falling in people with Parkinson’s disease: A 3-year longitudinal study. Publicerad i Parkinson’s disease.

Relaterat

Kvinna och man, båda äldre och nakna, i ett sovrum håller varandras hand och tar ett skutt ner i en säng.

Sexualitet – betraktat över livstid

Sexuell aktivitet tenderar att avta med åldern. Det beror enligt forskning främst på fysisk eller psykisk ohälsa, avsaknad av en frisk sexpartner eller…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…

Porträttbild på Miia Kivipelto

24 miljoner till FINGER-studien

När Forte delade ut sina programanslag för folkhälsa blev FINGER-studiens demensförebyggande arbete en stor vinnare.

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…