Oligomerer är giftiga strukturer som förstör nervceller i hjärnan. Bilden är inte tagen i sammanhanget. Foto: National institute of neurological disorders and stroke, NIH.

Giftiga proteiner nyckeln till att stoppa alzheimer

Oligomerer är giftiga proteinklumpar som bidrar till att hjärncellerna bryts ner vid alzheimer. Nu har forskare från Lunds universitet lyckats mäta hur snabbt oligomererna bildas och bryter ner cellerna. Upptäckten kan vara avgörande i utvecklingen av nya och mer effektiva läkemedel.

Det är sedan tidigare känt att alzheimer är kopplat till två proteiner som finns i hjärnan: beta-amyloid och tau som bildar plack och fibriller, strukturer som bryter ner nervceller. På vissa ställen finns mindre klumpar av proteiner, så kallade oligomerer, som också är giftiga och förstör celler. I en ny studie från Lunds universitet har forskarna kunnat mäta hur snabbt oligomererna skapas och klingar av under en pågående reaktion.

Tidigare har forskare trott att det framför allt är placket som driver Alzheimers sjukdom, men de senaste åren har oligomerernas roll blivit tydligare.

– Innan den här studien hade man inte lyckats samla in data som löser mekanismen för hur de bildas och försvinner, något som man bara gjort för de större och mindre farliga sammanslutningarna av fibriller och plack, säger Sara Snogerup Linse, kemiprofessor vid Lunds universitet.

En annan viktig upptäckt i studien var att oligomererna kan splittras i sina beståndsdelar och på så sätt föröka sig. Sara Snogerup Linse hoppas att resultaten från studien kan bidra till att utveckla nya och mer effektiva läkemedel.

– För att kunna begränsa alzheimer måste vi hitta metoder för att minska bildningen av oligomererna. Våra resultat underlättar den jakten, säger hon.

Relaterat

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…