Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos

Hemtjänstanvändares perspektiv på mångetnisk äldreomsorg

En stor del av de anställda i äldreomsorgen är utlandsfödda, och det har gjorts en del forskning om vad det innebär. Men forskare i Lund har nu fyllt en lucka i kunskapen - om hemtjänstanvändarnas upplevelse.

Den som använder äldreomsorg möter ofta personal som är utlandsfödd eller har en annan etnicitet än den svenska. Det är en fråga som har beforskats i flera studier, som dock oftast har varit inriktade på personalens upplevelser. I en ny studie från Lunds universitet har forskare i stället riktat blicken mot hemtjänstanvändarna och deras perspektiv på att få omsorg av personer de uppfattar som utländska.

Studien baseras på 34 intervjuer med äldre som använder hemtjänst. Intervjuerna undersökte äldre personers erfarenheter, uppfattningar och strategier som användare av hemtjänst, och var alltså inte specifikt inriktade på etnicitet och härkomst. Ändå kom frågan om härkomst och språk ofta upp hos många av intervjupersonerna, svar som alltså legat till grund för analyserna.

Resultaten visade att språkproblem var vanliga, men att den övervägande bilden av personalen var positiv, vilket forskarna i sin analys relaterar till en mer allmänt förekommande sympati och lojalitet som hemtjänstanvändare har gentemot omsorgspersonalen. Personalens härkomst sågs inte sällan som en ingång till att skapa en mer personlig kontakt, vilket kan ses som del av hemtjänst­användarnas betoning av värdet av personliga relationer.

Läs den vetenskapliga artikeln

Håkan Jönson och Glenn Möllergren (2024). Den mångetniska äldreomsorgen ur hemtjänstanvändares perspektiv. Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement.

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…