Foto: Mostphotos

Herpesvirus fördubblar demensrisken

Personer som har haft munsårsvirus löper dubbelt så stor risk att utveckla demenssjukdom. Det visar en studie från Uppsala universitet som har följt en stor grupp 70-åringar i 15 år.

Herpex simplex-virus, mer vardagligt känt som herpes, som orsakar munsår, är mycket vanligt i Sverige. Cirka 80 procent av alla vuxna kan bära på viruset och under livet kan symptomen komma och gå i perioder.

Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan herpesinfektion och högre risk för Alzheimers sjukdom. Nu bekräftar en studie från Uppsala universitet dessa rön.

Uppsalaforskare har studerat ettusen 70-åringar från staden under en 15-årsperiod. Resultaten visar att personer som någon gång har infekterats med herpes hade dubbelt så hög risk att utveckla demens senare i livet, jämfört med personer som aldrig varit infekterade.

– Det speciella med just den här studien är att deltagarna har i stort sett samma ålder. Det gör att resultatet blir ännu mer pålitligt eftersom åldersskillnader, som annars är kopplat till demensutveckling, inte kan förvirra resultaten, säger Erika Vestin, som är en av författarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Forskarna drar slutsatsen att man framöver borde fortsätta utreda om redan kända läkemedel mot herpes kan minska demensrisken, och undersöka möjligheten att ta fram nya vacciner.

– Resultatet kan driva demensforskningen vidare i riktning mot behandling av demens i tidigt skede med vanliga läkemedel mot herpesvirus, eller förebyggande av sjukdomen innan den har uppstått, säger Erika Vestin.

Läs studien i sin helhet

Erika Vestin, Gustaf Boström, Jan Olsson, Fredrik Elgh, Lars Lind, Lena Kilander m fl (2023). Herpes simplex viral infection doubles the risk of dementia in a contemporary cohort of older adults: A prospective study. Publicerad i Journal of Alzheimer’s disease.

Relaterat

Byta livsstil bäst recept mot demens

Dåliga levnadsvanor kan ge upphov till demenssjukdomar, men för den som klarar att byta livsstil minskar risken att drabbas. Att bryta vanor är…

Porträttbild på Malin Aspö

Så ser livet ut för yngre med demens

Det är omvälvande att drabbas av demens, inte minst när man fortfarande har ett arbete och lever familjeliv. Malin Aspös nya avhandling handlar…

Råd inför framtidens finansiering av demensvården

Det behövs en tydlig plan, ökat samarbete och nya betalningsmodeller för att samhället ska kunna betala för behandling och förebyggande insatser av kognitiv…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…