Högt stående sol
Risken för hälsoproblem ökar om inomhustemperaturen överstiger 26 grader tre dagar i följd. Foto: Pixabay

Hög innetemperatur ger sämre hälsa

Höga inomhustemperaturer kan bidra till nedsatt allmäntillstånd och sämre sömn för äldre och till trötthet för personal.
– Vi behöver tänka till när vi bygger nya bostäder, säger Carin Pettersson vid Arbets- och miljömedicin.

Sommaren 2020 inträffade några ovanligt varma dagar. Värmen gjorde det svårt att hålla en behaglig temperatur i undersökta boenden för äldre, vilket ledde till ökad trötthet, uttorkning, nedsatt allmäntillstånd och sämre sömn. Det visar en ny rapport från Arbets- och miljömedicin som har mätt inomhustemperaturen på fyra vård- och omsorgsboenden i Örebro.

Arbets- och miljömedicin i Örebro är ett samarbete mellan regionerna i Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro med en forskningsklinik vid Universitetssjukhuset Örebro.

Enligt Carin Pettersson, kemiingejör och en av rapportens författare, ökar risken för hälsoproblem tydligt om inomhustemperaturen är 26 grader eller mer under tre dagar i följd.

– Vi ser att det har varit för varmt i flera rum i rapporten. En lägenhet hade till exempel en genomsnittstemperatur över 30 grader under fyra dagar. Det är oroande eftersom äldre är en grupp som påverkas mycket av höga temperaturer, säger hon i ett pressmeddelande.

Rapporten visar också att personalen besväras av värmen.

– De upplevde ofta att de var trötta, hade tunghetskänsla i huvudet och huvudvärk. Vi såg även att medarbetarna gjorde vad de kunde för att få ner temperaturerna, men att solskydd och fläktar helt enkelt inte räckte till.

Själva värmeböljan varade i ungefär en vecka, men innetemperaturen fortsatte vara hög även efter att temperaturen utomhus sjunkit. Och enligt prognoser kommer vi få fler värmeböljor i framtiden.

– Det verkar som att vi är dåligt förberedda på sådana förändringar och vi skulle behöva tänka till redan nu, inte minst när vi bygger nytt. Flera av de boenden som vi undersökt var relativt nybyggda och hade ändå höga inomhustemperaturer, säger Carin Pettersson.

Relaterat

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…