Högt stående sol
Risken för hälsoproblem ökar om inomhustemperaturen överstiger 26 grader tre dagar i följd. Foto: Pixabay

Hög innetemperatur ger sämre hälsa

Höga inomhustemperaturer kan bidra till nedsatt allmäntillstånd och sämre sömn för äldre och till trötthet för personal.
– Vi behöver tänka till när vi bygger nya bostäder, säger Carin Pettersson vid Arbets- och miljömedicin.

Sommaren 2020 inträffade några ovanligt varma dagar. Värmen gjorde det svårt att hålla en behaglig temperatur i undersökta boenden för äldre, vilket ledde till ökad trötthet, uttorkning, nedsatt allmäntillstånd och sämre sömn. Det visar en ny rapport från Arbets- och miljömedicin som har mätt inomhustemperaturen på fyra vård- och omsorgsboenden i Örebro.

Arbets- och miljömedicin i Örebro är ett samarbete mellan regionerna i Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro med en forskningsklinik vid Universitetssjukhuset Örebro.

Enligt Carin Pettersson, kemiingejör och en av rapportens författare, ökar risken för hälsoproblem tydligt om inomhustemperaturen är 26 grader eller mer under tre dagar i följd.

– Vi ser att det har varit för varmt i flera rum i rapporten. En lägenhet hade till exempel en genomsnittstemperatur över 30 grader under fyra dagar. Det är oroande eftersom äldre är en grupp som påverkas mycket av höga temperaturer, säger hon i ett pressmeddelande.

Rapporten visar också att personalen besväras av värmen.

– De upplevde ofta att de var trötta, hade tunghetskänsla i huvudet och huvudvärk. Vi såg även att medarbetarna gjorde vad de kunde för att få ner temperaturerna, men att solskydd och fläktar helt enkelt inte räckte till.

Själva värmeböljan varade i ungefär en vecka, men innetemperaturen fortsatte vara hög även efter att temperaturen utomhus sjunkit. Och enligt prognoser kommer vi få fler värmeböljor i framtiden.

– Det verkar som att vi är dåligt förberedda på sådana förändringar och vi skulle behöva tänka till redan nu, inte minst när vi bygger nytt. Flera av de boenden som vi undersökt var relativt nybyggda och hade ändå höga inomhustemperaturer, säger Carin Pettersson.

Relaterat

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde…

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik.…

Fikastund med patienter kan bidra till personcentrering

En viktig pusselbit för att skapa personcentrering och meningsskapande i vården kan vara att fånga patientberättelser i triviala situationer, såsom om man tar…

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att…

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det…