Lars Nyberg arbetar med hjärnavbildning och forskar om hjärnans åldrande. Foto: Mattias Pettersson.

Högutbildades hjärnor krymper – också

Hjärnan krymper obevekligen i takt med att vi åldras, oavsett vår utbildningsnivå. Det visar en ny internationell studie.

Att hjärnan minskar i volym vartefter kroppen åldras är känt sedan länge bland forskare. En vanlig uppfattning har varit att utbildning håller tillbaka krympningen, men det har dock saknats bevis för att så verkligen skulle vara fallet. I den aktuella studien har forskarna analyserat hjärnavbildningar från mer än 2 000 deltagare 29–91 år i den europeiska Lifebrain-banken och den brittiska UK-biobanken. Deltagarna hade fått sina hjärnor avbildade med magnetresonanskamera upp till tre gånger under en elvaårsperiod och särskilt studerades volymen i hjärnbarken och i hippocampus, områden i hjärnan som är kända för att minska som en del av det naturliga åldrandet.

Illustration av hjärnkrympning.

Forskarna jämförde graden av krympning bland deltagare som hade fått högre utbildning före 30 års ålder med deltagare med bara kortare utbildning. Det visade sig att hjärnorna krympte i samma takt för bägge grupperna.

– Den som bara fick sexårig folkskola har samma hastighet på sin hjärnas åldrande som den som har gjort akademisk karriär i ungdomen, säger Lars Nyberg, professor i neurovetenskap vid Umeå universitet och en av dem som lett studien.

Det gick att se att de högutbildade från början hade aningen större hjärnbarksvolym i några regioner, men hastigheten som dessa regioner i hjärnan senare i livet krympte med påverkades inte av utbildningen.

– Detta ska absolut inte tolkas som att utbildning är bortkastad, men i sökandet efter faktorer som kan modifieras för att påverka hjärnans åldrande verkar inte utbildning vara en sådan, säger Lars Nyberg.

Länk till studien publicerad i PNAS

Bakom studien som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS står forskare i Umeå, Oslo, Köpenhamn, Barcelona, Lübeck, Berlin, London, Oxford, Geneve, Cambridge, Nijmegen och Hamburg. Från Umeå universitet deltar förutom Lars Nyberg även Anders Lundqvist, CJ Boraxbekk och Sara Pudas.

Educational attainment does not influence brain aging
Lars Nyberg, Fredrik Magnussen, Anders Lundquist, William Baaré, David Bartrés-Faz, Lars Bertram, CJ Boraxbekk, Andreas M Brandmaier, Christian A Drevon, Klaus Ebmeier, Paolo Ghisletta, Richard N Henson, Carme Junqué, Rogier Kievit, Maike Kleemeyer, Ethan Knights, Simone Kühn, Ulman Lindenberger, Brenda WJH Penninx, Sara Pudas, Øystein Sørensen, Lídia Vaqué-Alcázar, Kristine B Walhovd, Anders M Fjell
PNAS

Relaterat

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…