Lars Nyberg arbetar med hjärnavbildning och forskar om hjärnans åldrande. Foto: Mattias Pettersson.

Högutbildades hjärnor krymper – också

Hjärnan krymper obevekligen i takt med att vi åldras, oavsett vår utbildningsnivå. Det visar en ny internationell studie.

Att hjärnan minskar i volym vartefter kroppen åldras är känt sedan länge bland forskare. En vanlig uppfattning har varit att utbildning håller tillbaka krympningen, men det har dock saknats bevis för att så verkligen skulle vara fallet. I den aktuella studien har forskarna analyserat hjärnavbildningar från mer än 2 000 deltagare 29–91 år i den europeiska Lifebrain-banken och den brittiska UK-biobanken. Deltagarna hade fått sina hjärnor avbildade med magnetresonanskamera upp till tre gånger under en elvaårsperiod och särskilt studerades volymen i hjärnbarken och i hippocampus, områden i hjärnan som är kända för att minska som en del av det naturliga åldrandet.

Illustration av hjärnkrympning.

Forskarna jämförde graden av krympning bland deltagare som hade fått högre utbildning före 30 års ålder med deltagare med bara kortare utbildning. Det visade sig att hjärnorna krympte i samma takt för bägge grupperna.

– Den som bara fick sexårig folkskola har samma hastighet på sin hjärnas åldrande som den som har gjort akademisk karriär i ungdomen, säger Lars Nyberg, professor i neurovetenskap vid Umeå universitet och en av dem som lett studien.

Det gick att se att de högutbildade från början hade aningen större hjärnbarksvolym i några regioner, men hastigheten som dessa regioner i hjärnan senare i livet krympte med påverkades inte av utbildningen.

– Detta ska absolut inte tolkas som att utbildning är bortkastad, men i sökandet efter faktorer som kan modifieras för att påverka hjärnans åldrande verkar inte utbildning vara en sådan, säger Lars Nyberg.

Länk till studien publicerad i PNAS

Bakom studien som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS står forskare i Umeå, Oslo, Köpenhamn, Barcelona, Lübeck, Berlin, London, Oxford, Geneve, Cambridge, Nijmegen och Hamburg. Från Umeå universitet deltar förutom Lars Nyberg även Anders Lundqvist, CJ Boraxbekk och Sara Pudas.

Educational attainment does not influence brain aging
Lars Nyberg, Fredrik Magnussen, Anders Lundquist, William Baaré, David Bartrés-Faz, Lars Bertram, CJ Boraxbekk, Andreas M Brandmaier, Christian A Drevon, Klaus Ebmeier, Paolo Ghisletta, Richard N Henson, Carme Junqué, Rogier Kievit, Maike Kleemeyer, Ethan Knights, Simone Kühn, Ulman Lindenberger, Brenda WJH Penninx, Sara Pudas, Øystein Sørensen, Lídia Vaqué-Alcázar, Kristine B Walhovd, Anders M Fjell
PNAS

Relaterat

Byta livsstil bäst recept mot demens

Dåliga levnadsvanor kan ge upphov till demenssjukdomar, men för den som klarar att byta livsstil minskar risken att drabbas. Att bryta vanor är…

Porträttbild på Malin Aspö

Så ser livet ut för yngre med demens

Det är omvälvande att drabbas av demens, inte minst när man fortfarande har ett arbete och lever familjeliv. Malin Aspös nya avhandling handlar…

Råd inför framtidens finansiering av demensvården

Det behövs en tydlig plan, ökat samarbete och nya betalningsmodeller för att samhället ska kunna betala för behandling och förebyggande insatser av kognitiv…

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…