Porträttbild på Miia Kivipelto

Internationellt demenspris till Miia Kivipelto

Miia Kivipelto får Melvin R Goodes-priset för sin forskning om att förebygga demenssjukdom.
– Det är ett paradigmskifte, prevention har blivit en behandling för alzheimer, säger hon.

Årets Melvin R Goodes-pris tilldelas Miia Kivipelto, professor vid Karolinska institutet och initiativtagare till FINGER-studien. FINGER är en förkortning av Finnish geriatric intervention study to prevent cognitive impairment and disability, en studie om förebyggande insatser mot demenssjukdom, som fått flera uppföljande studier och rönt stort intresse runt om i världen.

Miia Kivipelto får priset för sitt ”banbrytande arbete med världens första globala initiativ för att förebygga demens och Alzhemiers sjukdom”, enligt prismotiveringen.

– Det är ett paradigmskifte, prevention har blivit en behandling mot alzheimer, säger Miia Kivipelto i en kommentar till Äldre i Centrum.

Miia Kivipeltos forskningsteam har fortsatt att utveckla sitt arbete sedan den första studien, bland annat med det internationella nätverket World wide FINGERS, som knyter samman studier från hela världen. Även framöver har de nya satsningar på gång.

– I början av nästa år kommer vi börja implementera den patientnära forskningen från Finger-studien på Stockholms sjukhem som går under namnet Stronger. Stronger har tyvärr satts på vänt på grund av pandemin men nu ska vi börja använda resultaten för att motverka demens. Vi kommer att anpassa behandlingen efter olika patienter och deras behov. Vi bakar helt enkelt in den i verksamheten på primärvårdsrehabiliteringen där det finns fysioterapeuter som kan ge träningstips, dietister som kan ge patienterna kostråd och arbetsterapeuter som kan jobba med kognitiv träning. Vi ligger i frontlinjen med den här forskningen och den är helt unik, säger hon i en nyhet på Stockholms sjukhems hemsida.

Melvin R Goodes prize for excellence in Alzheimer’s drug discovery delas ut varje år av stiftelsen Alzheimer’s drug discovery foundation, ADDF, till en innovativ forskare som satt betydande och varaktiga avtryck i forskningsfältet om alzheimer. Med utmärkelsen kommer 150 000 dollar, cirka 1,3 miljoner kronor till pristagarens forskning.

Relaterat

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC…