Porträttbild på Miia Kivipelto

Internationellt demenspris till Miia Kivipelto

Miia Kivipelto får Melvin R Goodes-priset för sin forskning om att förebygga demenssjukdom.
– Det är ett paradigmskifte, prevention har blivit en behandling för alzheimer, säger hon.

Årets Melvin R Goodes-pris tilldelas Miia Kivipelto, professor vid Karolinska institutet och initiativtagare till FINGER-studien. FINGER är en förkortning av Finnish geriatric intervention study to prevent cognitive impairment and disability, en studie om förebyggande insatser mot demenssjukdom, som fått flera uppföljande studier och rönt stort intresse runt om i världen.

Miia Kivipelto får priset för sitt ”banbrytande arbete med världens första globala initiativ för att förebygga demens och Alzhemiers sjukdom”, enligt prismotiveringen.

– Det är ett paradigmskifte, prevention har blivit en behandling mot alzheimer, säger Miia Kivipelto i en kommentar till Äldre i Centrum.

Miia Kivipeltos forskningsteam har fortsatt att utveckla sitt arbete sedan den första studien, bland annat med det internationella nätverket World wide FINGERS, som knyter samman studier från hela världen. Även framöver har de nya satsningar på gång.

– I början av nästa år kommer vi börja implementera den patientnära forskningen från Finger-studien på Stockholms sjukhem som går under namnet Stronger. Stronger har tyvärr satts på vänt på grund av pandemin men nu ska vi börja använda resultaten för att motverka demens. Vi kommer att anpassa behandlingen efter olika patienter och deras behov. Vi bakar helt enkelt in den i verksamheten på primärvårdsrehabiliteringen där det finns fysioterapeuter som kan ge träningstips, dietister som kan ge patienterna kostråd och arbetsterapeuter som kan jobba med kognitiv träning. Vi ligger i frontlinjen med den här forskningen och den är helt unik, säger hon i en nyhet på Stockholms sjukhems hemsida.

Melvin R Goodes prize for excellence in Alzheimer’s drug discovery delas ut varje år av stiftelsen Alzheimer’s drug discovery foundation, ADDF, till en innovativ forskare som satt betydande och varaktiga avtryck i forskningsfältet om alzheimer. Med utmärkelsen kommer 150 000 dollar, cirka 1,3 miljoner kronor till pristagarens forskning.

Relaterat

Byta livsstil bäst recept mot demens

Dåliga levnadsvanor kan ge upphov till demenssjukdomar, men för den som klarar att byta livsstil minskar risken att drabbas. Att bryta vanor är…

Porträttbild på Malin Aspö

Så ser livet ut för yngre med demens

Det är omvälvande att drabbas av demens, inte minst när man fortfarande har ett arbete och lever familjeliv. Malin Aspös nya avhandling handlar…

Råd inför framtidens finansiering av demensvården

Det behövs en tydlig plan, ökat samarbete och nya betalningsmodeller för att samhället ska kunna betala för behandling och förebyggande insatser av kognitiv…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…