Porträttbild på Miia Kivipelto

Internationellt demenspris till Miia Kivipelto

Miia Kivipelto får Melvin R Goodes-priset för sin forskning om att förebygga demenssjukdom.
– Det är ett paradigmskifte, prevention har blivit en behandling för alzheimer, säger hon.

Årets Melvin R Goodes-pris tilldelas Miia Kivipelto, professor vid Karolinska institutet och initiativtagare till FINGER-studien. FINGER är en förkortning av Finnish geriatric intervention study to prevent cognitive impairment and disability, en studie om förebyggande insatser mot demenssjukdom, som fått flera uppföljande studier och rönt stort intresse runt om i världen.

Miia Kivipelto får priset för sitt ”banbrytande arbete med världens första globala initiativ för att förebygga demens och Alzhemiers sjukdom”, enligt prismotiveringen.

– Det är ett paradigmskifte, prevention har blivit en behandling mot alzheimer, säger Miia Kivipelto i en kommentar till Äldre i Centrum.

Miia Kivipeltos forskningsteam har fortsatt att utveckla sitt arbete sedan den första studien, bland annat med det internationella nätverket World wide FINGERS, som knyter samman studier från hela världen. Även framöver har de nya satsningar på gång.

– I början av nästa år kommer vi börja implementera den patientnära forskningen från Finger-studien på Stockholms sjukhem som går under namnet Stronger. Stronger har tyvärr satts på vänt på grund av pandemin men nu ska vi börja använda resultaten för att motverka demens. Vi kommer att anpassa behandlingen efter olika patienter och deras behov. Vi bakar helt enkelt in den i verksamheten på primärvårdsrehabiliteringen där det finns fysioterapeuter som kan ge träningstips, dietister som kan ge patienterna kostråd och arbetsterapeuter som kan jobba med kognitiv träning. Vi ligger i frontlinjen med den här forskningen och den är helt unik, säger hon i en nyhet på Stockholms sjukhems hemsida.

Melvin R Goodes prize for excellence in Alzheimer’s drug discovery delas ut varje år av stiftelsen Alzheimer’s drug discovery foundation, ADDF, till en innovativ forskare som satt betydande och varaktiga avtryck i forskningsfältet om alzheimer. Med utmärkelsen kommer 150 000 dollar, cirka 1,3 miljoner kronor till pristagarens forskning.

Relaterat

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Lundaforskare får prestigefyllt anslag för alzheimerprojekt

Tre forskare vid Lunds universitet har tilldelats det prestigefyllda europeiska forskningsanslaget ERC advanced grant på 2,5 miljoner euro vardera. En av dem som…

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om…

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att…

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…