Porträttbild på Miia Kivipelto

Internationellt demenspris till Miia Kivipelto

Miia Kivipelto får Melvin R Goodes-priset för sin forskning om att förebygga demenssjukdom.
– Det är ett paradigmskifte, prevention har blivit en behandling för alzheimer, säger hon.

Årets Melvin R Goodes-pris tilldelas Miia Kivipelto, professor vid Karolinska institutet och initiativtagare till FINGER-studien. FINGER är en förkortning av Finnish geriatric intervention study to prevent cognitive impairment and disability, en studie om förebyggande insatser mot demenssjukdom, som fått flera uppföljande studier och rönt stort intresse runt om i världen.

Miia Kivipelto får priset för sitt ”banbrytande arbete med världens första globala initiativ för att förebygga demens och Alzhemiers sjukdom”, enligt prismotiveringen.

– Det är ett paradigmskifte, prevention har blivit en behandling mot alzheimer, säger Miia Kivipelto i en kommentar till Äldre i Centrum.

Miia Kivipeltos forskningsteam har fortsatt att utveckla sitt arbete sedan den första studien, bland annat med det internationella nätverket World wide FINGERS, som knyter samman studier från hela världen. Även framöver har de nya satsningar på gång.

– I början av nästa år kommer vi börja implementera den patientnära forskningen från Finger-studien på Stockholms sjukhem som går under namnet Stronger. Stronger har tyvärr satts på vänt på grund av pandemin men nu ska vi börja använda resultaten för att motverka demens. Vi kommer att anpassa behandlingen efter olika patienter och deras behov. Vi bakar helt enkelt in den i verksamheten på primärvårdsrehabiliteringen där det finns fysioterapeuter som kan ge träningstips, dietister som kan ge patienterna kostråd och arbetsterapeuter som kan jobba med kognitiv träning. Vi ligger i frontlinjen med den här forskningen och den är helt unik, säger hon i en nyhet på Stockholms sjukhems hemsida.

Melvin R Goodes prize for excellence in Alzheimer’s drug discovery delas ut varje år av stiftelsen Alzheimer’s drug discovery foundation, ADDF, till en innovativ forskare som satt betydande och varaktiga avtryck i forskningsfältet om alzheimer. Med utmärkelsen kommer 150 000 dollar, cirka 1,3 miljoner kronor till pristagarens forskning.

Relaterat

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Avsnitt 20: Hörselnedsättning – och året som varit

I årets sista avsnitt av Äldre i Centrum-podden samlar redaktionen ihop en krönika över 2022 som har innehållit en hel del gåfotboll och…

Efterfrågad kunskap ger hjälp till självhjälp

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fyller 36 år i år. De genomför praktiknära forskning och utredningar utifrån olika verksamheters frågor och behov av kunskap,…

Fler nyheter

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…