Karl Hedman. Foto: Privat

Karl Hedman prisas för sin äldreforskning

Får utmärkelse av internationell vetenskaplig tidskrift för "enastående metodologisk innovation" i sin etnografiska forskning om äldre afroamerikanska kvinnor.

Det är International journal of older people nursing, som varje år delar ut priser till några artiklar som utmärkt sig i tidskriften. Karl Hedman, lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping, får priset Outstanding methodological innovation in gerontological nursing research för sin artikel Strengths and support of older people affected by precarity in South Louisiana.

I studien har han genomfört 300 timmar fältarbete vid ett amerikanskt äldreboende.

– Jag utförde deltagande observationer och intervjuer med huvudsakligen 20 afroamerikanska äldre kvinnor vid ett äldreboende och två träffpunkter för äldre i Louisianas huvudstad Baton Rouge, berättar Karl Hedman för högskolan Jönköping universitys hemsida.

Karl Hedman bodde delvis på äldreboendet själv när han studerade dagliga aktiviteter.

– Min forskning visar på stora brister i kontinuiteten i omsorgsinsatser från hemsjukvården och att de äldre och deras anhöriga själva får ta huvudansvaret. För äldre personer i studien var beroende av äldre vänner och anhöriga, om de hade några, för att få sina omsorgsbehov tillgodosedda, säger han.

Läs artikeln

Karl Hedman (2019), Strengths and support of older people affected by precarity in South Louisiana. International journal of older people nursing.

Relaterat

”Bakelse eller vin” en ovanlig fråga på norska äldreboenden

I syfte att höja de boendes livskvalitet serverar äldreboendepersonal i Norge gärna ett glas vin. Men om det verkligen är alkohol som önskas…

Krav på bättre ledarskap i kommunerna

Den kommunala vård och omsorgens chefer behöver bättre förutsättningar och kommunerna behöver stärka samverkan med universitet och högskolor i ledarskapsutvecklingen. Det visar en…

Fler nyheter

Kampradmiljoner till äldreforskning

Totalt 164 miljoner kronor ska Familjen Kamprads stiftelse dela ut till forskning som ska förbättra äldres livskvalitet. Några av projekten undersöker internetbaserat stöd,…

Äldres volontärarbete kan hjälpa till att bryta ensamhet

En ny rapport från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum visar att 40 procent av Stockholms äldre besväras av ensamhet. Samtidigt kan var femte äldre…