Karl Hedman. Foto: Privat

Karl Hedman prisas för sin äldreforskning

Får utmärkelse av internationell vetenskaplig tidskrift för "enastående metodologisk innovation" i sin etnografiska forskning om äldre afroamerikanska kvinnor.

Det är International journal of older people nursing, som varje år delar ut priser till några artiklar som utmärkt sig i tidskriften. Karl Hedman, lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping, får priset Outstanding methodological innovation in gerontological nursing research för sin artikel Strengths and support of older people affected by precarity in South Louisiana.

I studien har han genomfört 300 timmar fältarbete vid ett amerikanskt äldreboende.

– Jag utförde deltagande observationer och intervjuer med huvudsakligen 20 afroamerikanska äldre kvinnor vid ett äldreboende och två träffpunkter för äldre i Louisianas huvudstad Baton Rouge, berättar Karl Hedman för högskolan Jönköping universitys hemsida.

Karl Hedman bodde delvis på äldreboendet själv när han studerade dagliga aktiviteter.

– Min forskning visar på stora brister i kontinuiteten i omsorgsinsatser från hemsjukvården och att de äldre och deras anhöriga själva får ta huvudansvaret. För äldre personer i studien var beroende av äldre vänner och anhöriga, om de hade några, för att få sina omsorgsbehov tillgodosedda, säger han.

Läs artikeln

Karl Hedman (2019), Strengths and support of older people affected by precarity in South Louisiana. International journal of older people nursing.

Relaterat

ÄiC-podden avsnitt 19: Samverkan – och annat socialt

I det här avsnittet pratar redaktionen om det senaste numret av tidskriften, #3/22. Temat i tidningen den här gången är samverkan mellan vårdgivare…

Forskare undersöker hur bilder kan hjälpa personer med demens

Personer med demenssjukdom kan ibland ha svårt att göra egna val. Nu ska ett nytt forskningsprojekt undersöka om samtalsmattor med bilder kan hjälpa…

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Fler nyheter

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den…

Nya resultat ger hopp om läkemedel mot alzheimer

En svensk läkemedelskandidat från Bioartic har visat goda preliminära resultat från en fas tre-studie. Den kognitiva och funktionella försämringen minskade med 27 procent…

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…