Karl Hedman. Foto: Privat

Karl Hedman prisas för sin äldreforskning

Får utmärkelse av internationell vetenskaplig tidskrift för "enastående metodologisk innovation" i sin etnografiska forskning om äldre afroamerikanska kvinnor.

Det är International journal of older people nursing, som varje år delar ut priser till några artiklar som utmärkt sig i tidskriften. Karl Hedman, lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping, får priset Outstanding methodological innovation in gerontological nursing research för sin artikel Strengths and support of older people affected by precarity in South Louisiana.

I studien har han genomfört 300 timmar fältarbete vid ett amerikanskt äldreboende.

– Jag utförde deltagande observationer och intervjuer med huvudsakligen 20 afroamerikanska äldre kvinnor vid ett äldreboende och två träffpunkter för äldre i Louisianas huvudstad Baton Rouge, berättar Karl Hedman för högskolan Jönköping universitys hemsida.

Karl Hedman bodde delvis på äldreboendet själv när han studerade dagliga aktiviteter.

– Min forskning visar på stora brister i kontinuiteten i omsorgsinsatser från hemsjukvården och att de äldre och deras anhöriga själva får ta huvudansvaret. För äldre personer i studien var beroende av äldre vänner och anhöriga, om de hade några, för att få sina omsorgsbehov tillgodosedda, säger han.

Läs artikeln

Karl Hedman (2019), Strengths and support of older people affected by precarity in South Louisiana. International journal of older people nursing.

Relaterat

Utbilda personalen mot fördomar

Sexualitet är en viktig del av livet och en mänsklig rättighet. Varje människa, även personer som drabbats av demenssjukdom, har rätt till sexuell…

Tom korridor på äldreboende med Stör ej-skylt på ett dörrhandtag

Äldres sexuella behov får inte ignoreras

Genom att erkänna sexualitet som en viktig del av hälsan, kan personal på särskilda boenden skapa en trygg och stöttande miljö som främjar…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…