Karl Hedman. Foto: Privat

Karl Hedman prisas för sin äldreforskning

Får utmärkelse av internationell vetenskaplig tidskrift för "enastående metodologisk innovation" i sin etnografiska forskning om äldre afroamerikanska kvinnor.

Det är International journal of older people nursing, som varje år delar ut priser till några artiklar som utmärkt sig i tidskriften. Karl Hedman, lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping, får priset Outstanding methodological innovation in gerontological nursing research för sin artikel Strengths and support of older people affected by precarity in South Louisiana.

I studien har han genomfört 300 timmar fältarbete vid ett amerikanskt äldreboende.

– Jag utförde deltagande observationer och intervjuer med huvudsakligen 20 afroamerikanska äldre kvinnor vid ett äldreboende och två träffpunkter för äldre i Louisianas huvudstad Baton Rouge, berättar Karl Hedman för högskolan Jönköping universitys hemsida.

Karl Hedman bodde delvis på äldreboendet själv när han studerade dagliga aktiviteter.

– Min forskning visar på stora brister i kontinuiteten i omsorgsinsatser från hemsjukvården och att de äldre och deras anhöriga själva får ta huvudansvaret. För äldre personer i studien var beroende av äldre vänner och anhöriga, om de hade några, för att få sina omsorgsbehov tillgodosedda, säger han.

Läs artikeln

Karl Hedman (2019), Strengths and support of older people affected by precarity in South Louisiana. International journal of older people nursing.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Fler nyheter

Tuggproblem kan leda till näringsbrist

Det kan göra ont att tugga viss mat för den som har förlorat tänder. Då är det lätt att en morot eller gurka…

Så kan pensioner bli mer jämställda

År 2022 skiljde sig den inkomstgrundade allmänna pensionen mellan män och kvinnor. Nu har Pensionsmyndigheten undersökt hur bland annat möjlighet till att välja…

Bild på serverdatorer

140 miljoner till äldreforskningens databaser

Den stora databassamlingen NEAR har beviljats 140 miljoner kronor och kan nu gå in i sin nästa utvecklingsfas. Projektet tar steget från att…