Karl Hedman. Foto: Privat

Karl Hedman prisas för sin äldreforskning

Får utmärkelse av internationell vetenskaplig tidskrift för "enastående metodologisk innovation" i sin etnografiska forskning om äldre afroamerikanska kvinnor.

Det är International journal of older people nursing, som varje år delar ut priser till några artiklar som utmärkt sig i tidskriften. Karl Hedman, lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping, får priset Outstanding methodological innovation in gerontological nursing research för sin artikel Strengths and support of older people affected by precarity in South Louisiana.

I studien har han genomfört 300 timmar fältarbete vid ett amerikanskt äldreboende.

– Jag utförde deltagande observationer och intervjuer med huvudsakligen 20 afroamerikanska äldre kvinnor vid ett äldreboende och två träffpunkter för äldre i Louisianas huvudstad Baton Rouge, berättar Karl Hedman för högskolan Jönköping universitys hemsida.

Karl Hedman bodde delvis på äldreboendet själv när han studerade dagliga aktiviteter.

– Min forskning visar på stora brister i kontinuiteten i omsorgsinsatser från hemsjukvården och att de äldre och deras anhöriga själva får ta huvudansvaret. För äldre personer i studien var beroende av äldre vänner och anhöriga, om de hade några, för att få sina omsorgsbehov tillgodosedda, säger han.

Läs artikeln

Karl Hedman (2019), Strengths and support of older people affected by precarity in South Louisiana. International journal of older people nursing.

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…