Foto: Trullsa/Mostphotos

Kommuner delar upp arbetsuppgifterna i hemtjänsten

Det saknas personal i äldreomsorgen, och landets kommuner och omsorgsföretag kämpar med att hitta rätt kompetens. Nu har Vård- och omsorgsanalys publicerat en rapport om att dela upp hemtjänstens arbetsuppgifter.

Många verksamheter har svårt att hitta personal med rätt kompetens till äldreomsorgen. Ett möjligt sätt att bredda rekryteringsbasen skulle kunna vara att dela upp arbetsuppgifterna bland personalen. På så vis behöver inte alla anställda ha till exempel omvårdnadskompetens eller perfekta språkkunskaper.

Nu har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys undersökt hur vanligt det är med en differentiering av arbetsuppgifter i hemtjänsten i Sveriges kommuner. De konstaterar att differentiering springer ur ett behov av att organisera hemtjänsten på nya sätt. Så mycket som var tredje kommun har bestämt att de ska differentiera service och personlig omvårdnad, och i fler kommuner ligger det på planerings- eller utredningsstadiet.

I rapporten drar Vård- och omsorgsanalys slutsatsen att det kan stärka både kompetensförsörjningen och den tekniska kvaliteten på insatserna. Samtidigt måste man arbeta för att behålla helhetssynen, och att den ökade professionaliseringen inte ger ett sämre bemötande.

Läs rapporten

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2023). Dela på arbetet. Om differentierade arbetsuppgifter i hemtjänsten.

 

Relaterat

Personlig omsorg är en kompetensfråga

Magdalena Elmersjö skriver om hur viktigt det är att omsorgsmottagare träffar få och samma personal samt betydelsen av relationer och personkontinuitet i både…

Utbilda personalen mot fördomar

Sexualitet är en viktig del av livet och en mänsklig rättighet. Varje människa, även personer som drabbats av demenssjukdom, har rätt till sexuell…

Tom korridor på äldreboende med Stör ej-skylt på ett dörrhandtag

Äldres sexuella behov får inte ignoreras

Genom att erkänna sexualitet som en viktig del av hälsan, kan personal på särskilda boenden skapa en trygg och stöttande miljö som främjar…

Fler nyheter

Mental stimulering kan förebygga alzheimer

Forskning har visat att personer som stimulerar hjärnan mentalt, genom bland annat yrkesutövning, har bättre kognitiv funktion. Nu undersöker en avhandling om sociala…

Äldre med adhd får sällan diagnos och behandling

Vuxna med adhd har ökad risk för att drabbas av en rad åldersrelaterade sjukdomar, bland annat demens, högt blodtryck och typ-2 diabetes. Samtidigt…

Laura Fratiglioni får Bengt Winblads pris

Hon har bland annat byggt upp befolkningsstudien SNAC-K i Stockholm. Nu tilldelas Laura Fratiglioni Bengt Winblads pris av Svenska läkaresällskapet.