Foto: Trullsa/Mostphotos

Kommuner delar upp arbetsuppgifterna i hemtjänsten

Det saknas personal i äldreomsorgen, och landets kommuner och omsorgsföretag kämpar med att hitta rätt kompetens. Nu har Vård- och omsorgsanalys publicerat en rapport om att dela upp hemtjänstens arbetsuppgifter.

Många verksamheter har svårt att hitta personal med rätt kompetens till äldreomsorgen. Ett möjligt sätt att bredda rekryteringsbasen skulle kunna vara att dela upp arbetsuppgifterna bland personalen. På så vis behöver inte alla anställda ha till exempel omvårdnadskompetens eller perfekta språkkunskaper.

Nu har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys undersökt hur vanligt det är med en differentiering av arbetsuppgifter i hemtjänsten i Sveriges kommuner. De konstaterar att differentiering springer ur ett behov av att organisera hemtjänsten på nya sätt. Så mycket som var tredje kommun har bestämt att de ska differentiera service och personlig omvårdnad, och i fler kommuner ligger det på planerings- eller utredningsstadiet.

I rapporten drar Vård- och omsorgsanalys slutsatsen att det kan stärka både kompetensförsörjningen och den tekniska kvaliteten på insatserna. Samtidigt måste man arbeta för att behålla helhetssynen, och att den ökade professionaliseringen inte ger ett sämre bemötande.

Läs rapporten

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2023). Dela på arbetet. Om differentierade arbetsuppgifter i hemtjänsten.

 

Relaterat

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det…

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften…

Äldre utsätts för medicinska risker när samordningen inte fungerar

Krav på statlig styrning när ingen tar ansvar efterfrågas av forskare i en ny rapport från SNS. Att äldre patienter utsätts för medicinska…

Fler nyheter

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…