Foto: Trullsa/Mostphotos

Kommuner delar upp arbetsuppgifterna i hemtjänsten

Det saknas personal i äldreomsorgen, och landets kommuner och omsorgsföretag kämpar med att hitta rätt kompetens. Nu har Vård- och omsorgsanalys publicerat en rapport om att dela upp hemtjänstens arbetsuppgifter.

Många verksamheter har svårt att hitta personal med rätt kompetens till äldreomsorgen. Ett möjligt sätt att bredda rekryteringsbasen skulle kunna vara att dela upp arbetsuppgifterna bland personalen. På så vis behöver inte alla anställda ha till exempel omvårdnadskompetens eller perfekta språkkunskaper.

Nu har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys undersökt hur vanligt det är med en differentiering av arbetsuppgifter i hemtjänsten i Sveriges kommuner. De konstaterar att differentiering springer ur ett behov av att organisera hemtjänsten på nya sätt. Så mycket som var tredje kommun har bestämt att de ska differentiera service och personlig omvårdnad, och i fler kommuner ligger det på planerings- eller utredningsstadiet.

I rapporten drar Vård- och omsorgsanalys slutsatsen att det kan stärka både kompetensförsörjningen och den tekniska kvaliteten på insatserna. Samtidigt måste man arbeta för att behålla helhetssynen, och att den ökade professionaliseringen inte ger ett sämre bemötande.

Läs rapporten

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2023). Dela på arbetet. Om differentierade arbetsuppgifter i hemtjänsten.

 

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

Goda insatser för att behålla självständighet i åldrandet

SBU har utvärderat en forskningsöversikt över insatser för att bibehålla självständighet och hemmaboende hos äldre personer. De konstaterar att studien är välgjord och…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…