Foto: Trullsa/Mostphotos

Kommuner delar upp arbetsuppgifterna i hemtjänsten

Det saknas personal i äldreomsorgen, och landets kommuner och omsorgsföretag kämpar med att hitta rätt kompetens. Nu har Vård- och omsorgsanalys publicerat en rapport om att dela upp hemtjänstens arbetsuppgifter.

Många verksamheter har svårt att hitta personal med rätt kompetens till äldreomsorgen. Ett möjligt sätt att bredda rekryteringsbasen skulle kunna vara att dela upp arbetsuppgifterna bland personalen. På så vis behöver inte alla anställda ha till exempel omvårdnadskompetens eller perfekta språkkunskaper.

Nu har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys undersökt hur vanligt det är med en differentiering av arbetsuppgifter i hemtjänsten i Sveriges kommuner. De konstaterar att differentiering springer ur ett behov av att organisera hemtjänsten på nya sätt. Så mycket som var tredje kommun har bestämt att de ska differentiera service och personlig omvårdnad, och i fler kommuner ligger det på planerings- eller utredningsstadiet.

I rapporten drar Vård- och omsorgsanalys slutsatsen att det kan stärka både kompetensförsörjningen och den tekniska kvaliteten på insatserna. Samtidigt måste man arbeta för att behålla helhetssynen, och att den ökade professionaliseringen inte ger ett sämre bemötande.

Läs rapporten

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2023). Dela på arbetet. Om differentierade arbetsuppgifter i hemtjänsten.

 

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…