Porträttfoto på Karin Wastesson.
Karin Wastesson. Foto: Jonas Roslund

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Karin Wastesson har disputerat med en avhandling i pedagogik vid Linköpings universitet, om vilka förutsättningar enhetschefer i äldreomsorgen har att utveckla sig. Forskningen bygger på intervjuer med 40 personer inom både kommunal och privat äldreomsorg. En del av resultatet som stod ut var hur mycket könsroller påverkar dessa chefers förutsättningar.

Män sågs exempelvis som mer kompetenta chefer, samtidigt som de var mer ensamma i sin roll som chef. De fick söka sig till högre chefer, eller medarbetare på arbetsplatsen. Kvinnorna däremot hade närmare kontakt med kollegor på samma nivå.

– Det går ju inte att hitta en kompis bland medarbetarna på samma sätt, även om man kan samarbeta. Då kan det också bidra till att männen slutar, säger Karin Wastesson i ett pressmeddelande.

Kvinnliga chefer hade också ofta en förutfattad mening av männen bara tagit sitt chefsjobb som ett sätt att gå vidare i karriären, vilket gjorde att de inte kände sig lika motiverade att komma dem nära.

Samtidigt fanns det en stark bild av hur en kvinnlig chef ska vara.

– Det är ju att man ska vara lite av en matriark. Att man ska var hård och rättvis, men empatisk samtidigt. Det är ett sorts machoideal för kvinnor, säger Karin Wastesson.

Dessa krav, som på många sätt motsäger varandra skapar en tuff arbetssituation, där tiden att utvecklas i sin roll minskar, något som kan förklara att det är en stor omsättning på chefer och många sjukskrivna i äldreomsorgen.

Det märktes också av ett visst ointresse uppifrån, så länge verksamheten klarade att hålla sin budget.

– Man värderar inte den här kvinnligt kodade verksamheten. Hade de högre cheferna lyssnat mer hade det kanske inneburit att man behövt tillföra mer resurser, engagemang och tid. Det finns enhetschefer som påtalar den här könsdimensionen ganska tydligt. Men de säger att när de ställer krav, då uppfattas de som bitchiga, inte som pålästa eller som experter, säger Karin Wastesson.

Läs avhandlingen

Karin Wastesson (2024). Learning managerial work: First-line managers’ learning in everyday work within Swedish elderly care. Doktorsavhandling, Linköpings universitet.

Avhandlingens publicerade artiklar
Karin Wastesson, Anna Fogelberg Eriksson, Peter Nilsson och Maria Gustavsson (2021). Conditions for workplace learning as a new first-line manager in elderly care. Vocations and learning.

Karin Wastesson, Anna Fogelberg Eriksson, Peter Nilsson och Maria Gustavsson (2022). First-line managers’ practices and learning in unpredictable work within elderly care. Studies in continuing education.

Karin Wastesson, Anna Fogelberg Eriksson och Maria Gustavsson (2023). First-line managers experience of their role and gender in elderly care. Studies in continuing education.

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…