Lärdom och samtal i nytt seminariesamarbete

Sveriges gerontologiska sällskap, SGS, och tidskriften Äldre i Centrum startar ett samarbete kring återkommande seminarier. Syftet är att lära och samtala kring frågor om äldre och åldrande med utgångspunkt i aktuell forskning.

Sedan många år är medlemmar i Sveriges gerontologiska sällskap, SGS, också prenumeranter på Äldre i Centrum i kraft av sitt medlemskap. Ett stort antal SGS-anslutna forskare har också skrivit i tidskriften genom åren. Nu tar samarbetet ytterligare ett steg när första upplagan av en återkommande seminarium om äldre och åldrande sätts i sjön.

Till en början är siktet inställt på ett årligt seminarium. Tidskriftens aktuella tema utgör också seminariets innehåll och den första upplagan bär därför rubriken Livslångt åldrande. Tre av temats skribenter, som sammanlagt står bakom sex artiklar, kommer att hålla föredrag med plats för frågor, samt delta i en avslutningsdiskussion:

KRISTER HÅKANSSON, Karolinska institutet
Att leva länge och väl; Så kan vi själva påverka vår hjärnhälsa 

ANNA BRATT, Linnéuniversitetet
Högre motståndskraft hos äldre – exempel från covid-19-pandemin; Självmedkänslans betydelse för ett hälsosamt åldrande

MIKAEL RENNEMARK, Linneuniversitetet
Hälsobeteende och åldrande; Personlighet och hälsa

Seminariet hålls digitalt och en länk kommer att publiceras här på Äldre i Centrums webbplats på seminariedagen. Deltagande är gratis och kräver ingen föranmälan.

Relaterat

Äldre i Centrum #4/21

Årets fjärde och sista nummer av Äldre i Centrum bjuder bland annat på ett tema om livslångt åldrande, fyra maffiga bokanmälningar – och…

Mer kunskap till fler läsare

Inledare #4/21.

Under uppbyggnad i Uppsala

Uppsala universitet saknar en samlande miljö för forskningen om äldre- och åldrande. Men nu växer en miljö fram på Ekonomikum, där man lägger…

Fler nyheter

Miljoninitiativ lyfter maten

Stockholms stad har under tre år drivit Matlyftet, en satsning för att med hjälp av sociala aktiviteter förebygga undernäring och ofrivillig ensamhet. En…

Hon undersöker samband mellan medellivslängd och sjukdom

Hälsan hos äldre personer är en av de största folkhälsoutmaningarna i dag. En viktig fråga är om den ökande medellivslängden åtföljs av fler…

Striktare restriktioner gav färre promenader i Europa

Analyser gjorda av forskare vid Umeå universitet visar att i gruppen 50+ har äldre européer under coronapandemin minskat sina aktiviteter mer än yngre.…