Foto: Lunds universitet

Lundaforskare får prestigefyllt anslag för alzheimerprojekt

Tre forskare vid Lunds universitet har tilldelats det prestigefyllda europeiska forskningsanslaget ERC advanced grant på 2,5 miljoner euro vardera. En av dem som fått medel är Oskar Hansson som är känd för sin forskning om alzheimerdiagnostik.

Europeiska forskningsrådet – European research council, ERC – är en EU-initierad forskningsfinansiär som ska främja omfattande och lång forskning av högsta kvalitet. Deras största anslag, Advanced grants, gäller för maximalt fem år och har en bidragsstorlek på 2,5 miljoner euro.

I sitt senaste beslut har forskningsrådet tilldelat lundaforskaren Oskar Hansson det prestigefyllda Advanced grants. Han är professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus, och kanske mest känd för sin forskning om hur man i framtiden ska kunna diagnosticera Alzheimers sjukdom med hjälp av ett enkelt blodprov, minnestest och en speciell algoritm.

Nu är Oskar Hanssons forskning inne i en intensiv fas där han ska testa blodproven både i primär- och specialistvården. Med hjälp av blodproven ska han screena läkemedel, som används vid andra sjukdomar, och se om de också har en positiv verkan vid alzheimer.

– Detta är ett högriskprojekt, men nyttan kan bli mycket stor om vi lyckas. Jag är mycket tacksam för anslagen från ERC som ger oss kliniska forskare förutsättningar att bedriva den här typen av mer vågad forskning, säger han i ett pressmeddelande.

Läs Äldre i Centrums forskarporträtt av Oskar Hansson

Ett sjukdomsfall och en lösning

Relaterat

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar…

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om…

Radar förutspår kognitiv sjukdom och fall

Det låter som science fiction, att med hjälp av en sensor kunna upptäcka förhöjd risk för fallolyckor och kognitiv sjukdom. Men forskare på…

Fler nyheter

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på…

Fortes logotyp

160 Fortemiljoner kronor till forskningen om äldre personer

I sin utlysning Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande delar Forte nu ut 160 miljoner kronor till forskning…

Äldre man som tränar med gummiband

Fyra timmars träning nyckeln för återhämtning vid stroke

Personer som tränar fyra timmar i veckan efter en stroke uppnår bättre fysisk funktion på ett halvår, jämfört med dem som inte tränar.…