Foto: Lunds universitet

Lundaforskare får prestigefyllt anslag för alzheimerprojekt

Tre forskare vid Lunds universitet har tilldelats det prestigefyllda europeiska forskningsanslaget ERC advanced grant på 2,5 miljoner euro vardera. En av dem som fått medel är Oskar Hansson som är känd för sin forskning om alzheimerdiagnostik.

Europeiska forskningsrådet – European research council, ERC – är en EU-initierad forskningsfinansiär som ska främja omfattande och lång forskning av högsta kvalitet. Deras största anslag, Advanced grants, gäller för maximalt fem år och har en bidragsstorlek på 2,5 miljoner euro.

I sitt senaste beslut har forskningsrådet tilldelat lundaforskaren Oskar Hansson det prestigefyllda Advanced grants. Han är professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus, och kanske mest känd för sin forskning om hur man i framtiden ska kunna diagnosticera Alzheimers sjukdom med hjälp av ett enkelt blodprov, minnestest och en speciell algoritm.

Nu är Oskar Hanssons forskning inne i en intensiv fas där han ska testa blodproven både i primär- och specialistvården. Med hjälp av blodproven ska han screena läkemedel, som används vid andra sjukdomar, och se om de också har en positiv verkan vid alzheimer.

– Detta är ett högriskprojekt, men nyttan kan bli mycket stor om vi lyckas. Jag är mycket tacksam för anslagen från ERC som ger oss kliniska forskare förutsättningar att bedriva den här typen av mer vågad forskning, säger han i ett pressmeddelande.

Läs Äldre i Centrums forskarporträtt av Oskar Hansson

Ett sjukdomsfall och en lösning

Relaterat

Ny studie om att få och hantera en parkinsondiagnos

För många är det en omtumlande upplevelse att få diagnosen Parkinsons sjukdom. Nu har forskare från Högskolan Kristianstad undersökt hur patienterna och deras…

Långa tupplurar kan leda till sämre kognition

Att sova mycket på natten och ta långa tupplurar på dagen, kan vara kopplat till sämre kognitiva förmågor hos äldre personer. Det visar…

Koll på tiden skapar trygghet

En elektronisk klocka och kalender kan leda till minskad oro för personer med demenssjukdom. Det kan även vara möjligt att ställa diagnos tidigare…

Fler nyheter

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland…