Foto: Lunds universitet

Lundaforskare får prestigefyllt anslag för alzheimerprojekt

Tre forskare vid Lunds universitet har tilldelats det prestigefyllda europeiska forskningsanslaget ERC advanced grant på 2,5 miljoner euro vardera. En av dem som fått medel är Oskar Hansson som är känd för sin forskning om alzheimerdiagnostik.

Europeiska forskningsrådet – European research council, ERC – är en EU-initierad forskningsfinansiär som ska främja omfattande och lång forskning av högsta kvalitet. Deras största anslag, Advanced grants, gäller för maximalt fem år och har en bidragsstorlek på 2,5 miljoner euro.

I sitt senaste beslut har forskningsrådet tilldelat lundaforskaren Oskar Hansson det prestigefyllda Advanced grants. Han är professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus, och kanske mest känd för sin forskning om hur man i framtiden ska kunna diagnosticera Alzheimers sjukdom med hjälp av ett enkelt blodprov, minnestest och en speciell algoritm.

Nu är Oskar Hanssons forskning inne i en intensiv fas där han ska testa blodproven både i primär- och specialistvården. Med hjälp av blodproven ska han screena läkemedel, som används vid andra sjukdomar, och se om de också har en positiv verkan vid alzheimer.

– Detta är ett högriskprojekt, men nyttan kan bli mycket stor om vi lyckas. Jag är mycket tacksam för anslagen från ERC som ger oss kliniska forskare förutsättningar att bedriva den här typen av mer vågad forskning, säger han i ett pressmeddelande.

Läs Äldre i Centrums forskarporträtt av Oskar Hansson

Ett sjukdomsfall och en lösning

Relaterat

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Äldre kvinna målar på duk

Kultur i hälsans tjänst

Att konstupplevelser kan ha goda hälsoeffekter för äldre finns det i dag livaktig forskning som visar. Det gäller musik och musicerande, bildbetraktande och…

Foto på publik i Aula Medica

Äntligen en egen dag för SNAC-K

Befolkningsstudien SNAC-K bjöd in sina deltagare till en halvdag för att möta medarbetare och höra forskare berätta om nya rön från datamaterialet som…

Fler nyheter

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…