Mentorprogram ska få äldre att arbeta längre

Kan ett mentorprogram locka unga till äldreomsorgen och samtidigt få äldre medarbetare att stanna kvar? Det ska Rebecka Arman vid Göteborgs universitet undersöka i ett nytt forskningsprojekt.

Skola, vård och äldreomsorg är tre branscher som har stora svårigheter att attrahera och behålla medarbetare. Den höga personalomsättningen kan orsaka stress och leda till sämre arbetsmiljö.

Nu ska docenten Rebecka Arman vid Göteborgs universitet undersöka om ett mentorprogram inom skola, vård och äldreomsorg kan lösa de problemen. Mentorprogram är en metod som både skulle kunna stödja nyanställda och öka meningsfullheten för anställda som arbetat på en verksamhet länge.

Rebecka Arman ska följa och analysera genomförandet av tre mentorprogram för lärare, specialistsjuksköterskor och undersköterskor i kommuner och regioner.

Förhoppningen är att resultaten kan ligga till grund för fler mentorprogram och kanske skapa en bättre arbetsmiljö för både yngre och äldre medarbetare.

Projektet pågår fram till december 2024 och finansieras med 2,5 miljoner kronor från Afa försäkring.

Relaterat

Hemtjänstkvalitet viktigt mot ensamhet

För äldre personer som har hemtjänst är det viktigt med personligt relevanta aktiviteter för att kunna vara socialt delaktiga och känna gemenskap. Det visar en avhandling från Umeå universitet som också pekar på att bristande hemtjänstkvalitet bidrar till ensamhet.

Därför vill personalen lämna äldreomsorgen

Det saknas personal till äldreomsorgen och det är svårt att hitta rätt kompetens att rekrytera. Samtidigt presenterar Kommunal siffror som visar att hälften av den befintliga personalen vill lämna yrket.

Kommuner delar upp arbetsuppgifterna i hemtjänsten

Det saknas personal i äldreomsorgen, och landets kommuner och omsorgsföretag kämpar med att hitta rätt kompetens. Nu har Vård- och omsorgsanalys publicerat en rapport om att dela upp hemtjänstens arbetsuppgifter.

Fler nyheter

Fysisk aktivitet kanske inte riktigt så effektivt som vi tror

Studier visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att undvika tidig död. Men nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att forskningen kanske överdriver de goda effekterna.

Musikterapi som helare vid smärta

Kan personer med långvarig smärta få hjälp av musikterapi och hur går det till? Det ska forskare på Mälardalens universitet ta reda på i en ny studie med hjälp av den så kallade FMT-metoden.

Gångsvårigheter kopplas till sämre kognition

Personer med neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis parkinson, går långsammare, tar kortare steg och har mer varierad gångstil än de som är friska. Det visar resultat i Magnus Lindh-Rengifos avhandling som lagts fram vid Lunds universitet.