Mentorprogram ska få äldre att arbeta längre

Kan ett mentorprogram locka unga till äldreomsorgen och samtidigt få äldre medarbetare att stanna kvar? Det ska Rebecka Arman vid Göteborgs universitet undersöka i ett nytt forskningsprojekt.

Skola, vård och äldreomsorg är tre branscher som har stora svårigheter att attrahera och behålla medarbetare. Den höga personalomsättningen kan orsaka stress och leda till sämre arbetsmiljö.

Nu ska docenten Rebecka Arman vid Göteborgs universitet undersöka om ett mentorprogram inom skola, vård och äldreomsorg kan lösa de problemen. Mentorprogram är en metod som både skulle kunna stödja nyanställda och öka meningsfullheten för anställda som arbetat på en verksamhet länge.

Rebecka Arman ska följa och analysera genomförandet av tre mentorprogram för lärare, specialistsjuksköterskor och undersköterskor i kommuner och regioner.

Förhoppningen är att resultaten kan ligga till grund för fler mentorprogram och kanske skapa en bättre arbetsmiljö för både yngre och äldre medarbetare.

Projektet pågår fram till december 2024 och finansieras med 2,5 miljoner kronor från Afa försäkring.

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått 24 miljoner kronor i anslag från forskningsrådet Forte.

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har lagt fram vid Högskolan i Halmstad.

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den informella vårdgivarens liv syfte och mening, men om vårdandet blir intensivt, och man själv är i hög…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma till tals är sköra äldre personer. Om detta handlar Isak Berges avhandling.

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren i vårdvetenskap, Marcus Falk Johansson i sin doktorsavhandling: ”For better and for worse, till death do us…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter operation längre än tidigare.