Mentorprogram ska få äldre att arbeta längre

Kan ett mentorprogram locka unga till äldreomsorgen och samtidigt få äldre medarbetare att stanna kvar? Det ska Rebecka Arman vid Göteborgs universitet undersöka i ett nytt forskningsprojekt.

Skola, vård och äldreomsorg är tre branscher som har stora svårigheter att attrahera och behålla medarbetare. Den höga personalomsättningen kan orsaka stress och leda till sämre arbetsmiljö.

Nu ska docenten Rebecka Arman vid Göteborgs universitet undersöka om ett mentorprogram inom skola, vård och äldreomsorg kan lösa de problemen. Mentorprogram är en metod som både skulle kunna stödja nyanställda och öka meningsfullheten för anställda som arbetat på en verksamhet länge.

Rebecka Arman ska följa och analysera genomförandet av tre mentorprogram för lärare, specialistsjuksköterskor och undersköterskor i kommuner och regioner.

Förhoppningen är att resultaten kan ligga till grund för fler mentorprogram och kanske skapa en bättre arbetsmiljö för både yngre och äldre medarbetare.

Projektet pågår fram till december 2024 och finansieras med 2,5 miljoner kronor från Afa försäkring.

Relaterat

Så använde äldreboenden Instagram under pandemin

När äldreboenden visade upp sin verksamhet på Instagram under coronapandemin, blev bilden vardaglig och idyllisk, i synnerhet jämfört med hur personalen själva upplevde situationen. Det visar Elisabeth Carlstedt i en ny studie.

Utmaningar med trakasserier inom vård och omsorg

Elever som utbildas till undersköterskor möter ofta sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. De upplever också att gymnasieutbildningarna inte tar upp denna problematik. Det visar en rapport som forskare vid Linnéuniversitetet har skrivit.

Fikastund med patienter kan bidra till personcentrering

En viktig pusselbit för att skapa personcentrering och meningsskapande i vården kan vara att fånga patientberättelser i triviala situationer, såsom om man tar en fika med den äldre patienten. Det visar en avhandling från Karolinska institutet.

Fler nyheter

Stora tidsskillnader vid diagnos för benskörhet

Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Nu visar en rapport från Socialstyrelsen att det fortfarande är stora skillnader när det gäller hur lång tid det…

Telefonterapi och frågeformulär är till hjälp vid depression

Samtal med en psykolog på telefon hjälpte äldre personer med depression visar Johnny Pellas avhandling vid Uppsala universitet. Han kunde också fastställa att det går att att upptäcka tecken på depression hos äldre med hjälp av frågeformulär.

Se webbinariet om kulturens inverkan på äldres hälsa i efterhand

För dig som inte hade tillfälle att delta på vårt webbinarium om kulturens inverkan på äldres hälsa finns nu möjlighet att se det i efterhand. Filminspelningen är cirka 55 minuter och finns tillgänglig för alla på vår youtube-kanal.