Mentorprogram ska få äldre att arbeta längre

Kan ett mentorprogram locka unga till äldreomsorgen och samtidigt få äldre medarbetare att stanna kvar? Det ska Rebecka Arman vid Göteborgs universitet undersöka i ett nytt forskningsprojekt.

Skola, vård och äldreomsorg är tre branscher som har stora svårigheter att attrahera och behålla medarbetare. Den höga personalomsättningen kan orsaka stress och leda till sämre arbetsmiljö.

Nu ska docenten Rebecka Arman vid Göteborgs universitet undersöka om ett mentorprogram inom skola, vård och äldreomsorg kan lösa de problemen. Mentorprogram är en metod som både skulle kunna stödja nyanställda och öka meningsfullheten för anställda som arbetat på en verksamhet länge.

Rebecka Arman ska följa och analysera genomförandet av tre mentorprogram för lärare, specialistsjuksköterskor och undersköterskor i kommuner och regioner.

Förhoppningen är att resultaten kan ligga till grund för fler mentorprogram och kanske skapa en bättre arbetsmiljö för både yngre och äldre medarbetare.

Projektet pågår fram till december 2024 och finansieras med 2,5 miljoner kronor från Afa försäkring.

Relaterat

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det kan vara för staten att styra äldreomsorgen.

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom allt ifrån medicin och psykologi till socialgerontologi.

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på tidig diagnostik och förebyggande arbete riktad mot alzheimer.

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög, men åtminstone lägre än året innan. Det framgår av Vård- och omsorgsanalys nya rapport.