Mentorprogram ska få äldre att arbeta längre

Kan ett mentorprogram locka unga till äldreomsorgen och samtidigt få äldre medarbetare att stanna kvar? Det ska Rebecka Arman vid Göteborgs universitet undersöka i ett nytt forskningsprojekt.

Skola, vård och äldreomsorg är tre branscher som har stora svårigheter att attrahera och behålla medarbetare. Den höga personalomsättningen kan orsaka stress och leda till sämre arbetsmiljö.

Nu ska docenten Rebecka Arman vid Göteborgs universitet undersöka om ett mentorprogram inom skola, vård och äldreomsorg kan lösa de problemen. Mentorprogram är en metod som både skulle kunna stödja nyanställda och öka meningsfullheten för anställda som arbetat på en verksamhet länge.

Rebecka Arman ska följa och analysera genomförandet av tre mentorprogram för lärare, specialistsjuksköterskor och undersköterskor i kommuner och regioner.

Förhoppningen är att resultaten kan ligga till grund för fler mentorprogram och kanske skapa en bättre arbetsmiljö för både yngre och äldre medarbetare.

Projektet pågår fram till december 2024 och finansieras med 2,5 miljoner kronor från Afa försäkring.

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört 17 internationella studier av äldreboenden i privat och offentlig sektors regi.

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt den äldre som är i behov av stöd kan fungera.

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden vid akututryckningar till äldre personer.